Europska unia

Zvýšenie dlhodobého rozpočtu EÚ pomôže Ukrajine, boju s migráciou a podnikom

Bezprecedentné a neočakávané výzvy, ktorým EÚ čelila od prijatia viacročného finančného rámca (VFR) v roku 2020, mali na jej dlhodobý rozpočet EÚ obrovské dôsledky. Uviedla v utorok Európska komisia (EK) pri predstavení návrhov o zvýšení eurorozpočtu do konca roka 2027.

Komisia pripomenula, že Únia po tom, ako sa vymanila z jednej z najhlbších globálnych hospodárskych kríz za viac ako storočie, čelila pandémii, dôsledkom ruskej invázie na Ukrajinu a narastajúcemu migračnému tlaku. To všetko si vyžaduje dodatočné náklady a tiež investície na podporu strategickej autonómie a dlhodobej konkurencieschopnosti v kľúčových inovačných technológiách. „Riešenie týchto mnohých výziev viedlo k vyčerpaniu zdrojov rozpočtu EÚ, čo bráni schopnosti rozpočtu EÚ riešiť aj tie najnaliehavejšie výzvy,“ uvádza sa v stanovisku EK, ktorý pred médiami odprezentovala jej šéfka Ursula von der Leyenová.

Návrh EK obsahuje nasledovné sumy a iniciatívy: 50 miliárd eur na nástroj pre Ukrajinu založený na grantoch, pôžičkách a zárukách v období 2024 – 2027; 15 miliárd na zvýšenie rozpočtu na riešenie vnútorných a vonkajších rozmerov migrácie, potrieb vyplývajúcich z globálnych dôsledkov vojny na Ukrajine a na posilnenie partnerstiev s kľúčovými tretími krajinami; zavedenie Platformy strategických technológií pre Európu (STEP) na podporu dlhodobej konkurencieschopnosti EÚ v oblasti kritických technológií, zelených technológií a biotechnológií s novými možnosťami flexibility a stimulmi pre financovanie politiky súdržnosti a nástroja na obnovu a odolnosť (RRF); vznik efektívneho mechanizmu na pokrytie vyšších nákladov na financovanie ozdravného plánu EÚ budúcej generácie (NGEU) v dôsledku bezprecedentného nárastu úrokových sadzieb – nový špeciálny „nástroj EURI“ bude pokrývať výlučne náklady, ktoré sa pripočítajú k pôvodným prognózam z roku 2020.

Viac..  Diplomati EÚ prijali nové sankcie proti Rusku, rokujú aj o situácii v Pásme Gazy

V snahe zvýšiť investície do vývoja a výroby kritických digitálnych a hĺbkových technológií, zelených technológií a biotechnológií a do ich príslušných hodnotových reťazcov EK navrhuje vyčleniť dodatočných 10 miliárd eur na cielené programy: 3 miliardy na InvestEU, 0,5 miliardy na Horizont Európa, 5 miliárd pre Inovačný fond a 1,5 miliardy pre Európsky obranný fond. Tieto zvýšenia spolu s politikou súdržnosti a stimulmi pre RRF majú potenciál vygenerovať približne 160 miliárd eur investícií zo strany európskych podnikov do projektov na podporu európskej suverenity.

Navrhované zmeny a doplnenia sedemročného rozpočtu budú prerokované v Rade EÚ (členské krajiny) a Európskom parlamente. Komisia upozornila, že aby sa zabezpečilo, že Únia bude mať dostatok zdrojov, aby mohla pokračovať v riešení výziev dneška a zajtrajška, je nevyhnutná včasná dohoda euroinštitúcií o zvýšení VFR. Rokovania od 1. júla povedie španielske predsedníctvo v Rade EÚ s cieľom dosiahnuť dohodu na začiatku jesene. Rokovania a súhlas Rady EÚ a europarlamentu sa musia ukončiť do konca roka, lebo naliehavé rozpočtové obmedzenia sa prejavia už v roku 2024. Zvýšenie VFR si vyžaduje súhlas všetkých 27 členských krajín, pričom Holandsko a ďalšie krajiny zo skupiny „šetrných“ už avizovali, že nemajú veľkú vôľu zvyšovať eurorozpočet.

(TASR)

O mam

Consent choices