Robert Hajšel, europoslanec /SD/. PHOTO: © European Union 2020 - Source : EP

Robert Hajšel: Cena elektro auta nemôže byť vyššia ako cena auta so spaľovacím motorom

Poslanci podporili viac nabíjacích staníc a ekologickejšie lodné palivá

• nabíjacie stanice každých 60 km pre osobné vozidlá a každých 120 km pre nákladné vozidlá a autobusy, vodíkové čerpacie stanice každých 200 km
• nabíjanie bez predplatného a platby za alternatívne palivo počítané za kWh, kilogram, minútu alebo nabitie
• ekologickejšie lodné palivo pre kontajnerové a osobné lode

„Podporujem nové nariadenie o infraštruktúre pre alternatívne palivá, keďže aj na Slovensku potrebujeme viac nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá, pretože to pomôže zvýšiť záujem spotrebiteľov o zelenšie autá. Zdôrazňujem, samotná infraštruktúra nestačí, treba znižovať čas na jedno nabitie a najmä cena elektro auta nemôže byť vyššia ako cena auta so spaľovacím motorom, ktoré je na dlhšie dojazdy stále oveľa spoľahlivejšie. Inak sa nám dekarbonizovať dopravu nebude dariť,“ hovorí slovenský europoslanec Robert Hajšel.

Poslanci schválili nové predpisy, ktoré majú zabezpečiť viac alternatívnych čerpacích staníc pre autá a nákladné vozidlá, jednoduché a ľahké nabíjanie a čistejšie lodné palivá. Nové právne predpisy sú súčasťou balíka „Fit for 55 v roku 2030“. Ide o plán EÚ znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990 a dekarbonizovať dopravu.

Ľahšie používanie nabíjacích staníc

Poslanci úspešne vyrokovali, že do roku 2026 sa budú musieť zaviesť elektrické nabíjacie parky pre automobily s výkonom minimálne 400 kW aspoň každých 60 km pozdĺž základnej siete TEN-T, pričom výkon siete sa do roku 2028 zvýši na 600 kW. Pre nákladné vozidlá a autobusy budú musieť byť k dispozícii nabíjacie stanice každých 120 km. Tieto stanice by mali byť do roku 2028 nainštalované na polovici hlavných ciest EÚ a v závislosti od cesty by mali mať výkon 1 400 až 2 800 kW. Členské štáty musia zabezpečiť, aby do roku 2031 boli vodíkové čerpacie stanice pozdĺž hlavnej siete TEN-T rozmiestnené aspoň každých 200 km.

Používatelia vozidiel s alternatívnym pohonom budú vedieť ľahko zaplatiť na nabíjacích miestach (platobnými kartami alebo bezkontaktnými zariadeniami a to bez potreby predplatného), zatiaľ čo cena týchto „palív“ sa bude musieť zobraziť za kWh, kilogram alebo za minútu či jedno nabíjanie. Poslanci sa postarali o to, aby Komisia do roku 2027 vytvorila databázu EÚ s údajmi o alternatívnych palivách, ktorá bude spotrebiteľom poskytovať informácie o dostupnosti, čakacích lehotách alebo cenách na jednotlivých čerpacích staniciach.

Ekologickejšie lodné palivá

Poslanci prijali tiež nové pravidlá o čistejších lodných palivách. Počas rokovaní s Radou sa im podarilo dosiahnuť, že lode budú musieť postupne znižovať emisie skleníkových plynov (GHG) tým, že obmedzia ich množstvo v energii, ktorú využívajú, a to o 2 % od roku 2025 a postupne až o 80 % od roku 2050 v porovnaní s úrovňami z roku 2020. Vzťahovalo by sa to na lode s hrubou tonážou nad 5 000 ton, ktoré sú v zásade zodpovedné za 90 % emisií CO2, na všetku energiu spotrebovanú na palube a v prístavoch EÚ alebo medzi nimi, ako aj na 50 % energie spotrebovanej pri plavbách, v prípade ktorých sa východiskový alebo cieľový prístav nachádza mimo EÚ alebo v najvzdialenejších regiónoch EÚ.Kontajnerové a osobné lode budú musieť od roku 2030 počas kotvenia na pobreží vo veľkých prístavoch EÚ pokryť všetky potreby elektrickej energie z pobrežných zdrojov, aby sa tak výrazne znížilo znečistenie ovzdušia v prístavoch. Vďaka poslancom by od roku 2034 mali 2 % lodných palív pochádzať z obnoviteľných zdrojov. Podmienkou je, aby Komisia oznámila, že v roku 2031 budú obnoviteľné palivá nebiologického pôvodu (RFNBO) predstavovať menej ako 1 % palivového mixu.Poslanci podporili viac nabíjacích staníc a ekologickejšie lodné palivá

Viac..  Vladimír Bilčík: Na Slovensku zomiera veľa ľudí kvôli nižšej kvalite ovzdušia

• nabíjacie stanice každých 60 km pre osobné vozidlá a každých 120 km pre nákladné vozidlá a autobusy, vodíkové čerpacie stanice každých 200 km
• nabíjanie bez predplatného a platby za alternatívne palivo počítané za kWh, kilogram, minútu alebo nabitie
• ekologickejšie lodné palivo pre kontajnerové a osobné lode

Poslanci schválili nové predpisy, ktoré majú zabezpečiť viac alternatívnych čerpacích staníc pre autá a nákladné vozidlá, jednoduché a ľahké nabíjanie a čistejšie lodné palivá. Nové právne predpisy sú súčasťou balíka „Fit for 55 v roku 2030“. Ide o plán EÚ znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990 a dekarbonizovať dopravu.

Ľahšie používanie nabíjacích staníc

Poslanci úspešne vyrokovali, že do roku 2026 sa budú musieť zaviesť elektrické nabíjacie parky pre automobily s výkonom minimálne 400 kW aspoň každých 60 km pozdĺž základnej siete TEN-T, pričom výkon siete sa do roku 2028 zvýši na 600 kW. Pre nákladné vozidlá a autobusy budú musieť byť k dispozícii nabíjacie stanice každých 120 km. Tieto stanice by mali byť do roku 2028 nainštalované na polovici hlavných ciest EÚ a v závislosti od cesty by mali mať výkon 1 400 až 2 800 kW. Členské štáty musia zabezpečiť, aby do roku 2031 boli vodíkové čerpacie stanice pozdĺž hlavnej siete TEN-T rozmiestnené aspoň každých 200 km.

Používatelia vozidiel s alternatívnym pohonom budú vedieť ľahko zaplatiť na nabíjacích miestach (platobnými kartami alebo bezkontaktnými zariadeniami a to bez potreby predplatného), zatiaľ čo cena týchto „palív“ sa bude musieť zobraziť za kWh, kilogram alebo za minútu či jedno nabíjanie. Poslanci sa postarali o to, aby Komisia do roku 2027 vytvorila databázu EÚ s údajmi o alternatívnych palivách, ktorá bude spotrebiteľom poskytovať informácie o dostupnosti, čakacích lehotách alebo cenách na jednotlivých čerpacích staniciach.

Ekologickejšie lodné palivá

Poslanci prijali tiež nové pravidlá o čistejších lodných palivách. Počas rokovaní s Radou sa im podarilo dosiahnuť, že lode budú musieť postupne znižovať emisie skleníkových plynov (GHG) tým, že obmedzia ich množstvo v energii, ktorú využívajú, a to o 2 % od roku 2025 a postupne až o 80 % od roku 2050 v porovnaní s úrovňami z roku 2020. Vzťahovalo by sa to na lode s hrubou tonážou nad 5 000 ton, ktoré sú v zásade zodpovedné za 90 % emisií CO2, na všetku energiu spotrebovanú na palube a v prístavoch EÚ alebo medzi nimi, ako aj na 50 % energie spotrebovanej pri plavbách, v prípade ktorých sa východiskový alebo cieľový prístav nachádza mimo EÚ alebo v najvzdialenejších regiónoch EÚ.Kontajnerové a osobné lode budú musieť od roku 2030 počas kotvenia na pobreží vo veľkých prístavoch EÚ pokryť všetky potreby elektrickej energie z pobrežných zdrojov, aby sa tak výrazne znížilo znečistenie ovzdušia v prístavoch. Vďaka poslancom by od roku 2034 mali 2 % lodných palív pochádzať z obnoviteľných zdrojov. Podmienkou je, aby Komisia oznámila, že v roku 2031 budú obnoviteľné palivá nebiologického pôvodu (RFNBO) predstavovať menej ako 1 % palivového mixu.

O red

Odporúčame pozrieť

Robert Hajšel: Slovenské domácnosti sú príliš zadĺžené, navrhli sme ochranu pred dlhom

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Poslanci …

Consent choices