hlasovanie
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Europoslanci hlasovali za posilnenie obranného priemyslu EÚ spoločným obstarávaním

Europoslanci podporili posilnenie európskeho obranného priemyslu prostredníctvom zákona o spoločnom obstarávaní (EDIRPA).

Nariadením, na ktorom sa už Parlament dohodol s Radou 27. júna 2023, sa stanovuje krátkodobý nástroj na posilnenie európskeho obranného priemyslu prostredníctvom spoločného obstarávania do 31. decembra 2025. Pomôže členským štátom naplniť ich najnaliehavejšie a najkritickejšie potreby v oblasti obrany ktoré zhoršili transfery výrobkov obranného priemyslu na Ukrajinu, a to na báze dobrovoľnosti a spolupráce.

Najmenej tri krajiny EÚ na konzorcium a dodávateľ so sídlom v EÚ

Tento nástroj sa bude financovať z rozpočtu vo výške 300 miliónov EUR. Spoločné nákupy budú musieť zahŕňať najmenej tri členské štáty a mali by byť otvorené účasti členov Európskeho združenia voľného obchodu, ktorí sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (pridružené krajiny).

Dodávatelia a subdodávatelia musia mať sídlo v EÚ alebo v pridruženej krajine a nesmú podliehať kontrole nepridruženej tretej krajiny alebo subjektu. Náklady na komponenty s pôvodom v EÚ alebo pridružených krajinách nesmú byť nižšie ako 65 % odhadovanej hodnoty konečného výrobku.

Bonusy za projekty na podporu Ukrajiny, Moldavska a zapojenie malých a stredných podnikov

Finančný príspevok EÚ na každé opatrenie bude obmedzený na 15 % odhadovanej hodnoty spoločnej verejnej zákazky na konzorcium. Tento strop sa môže zvýšiť na 20 %, ak sú Ukrajina alebo Moldavsko príjemcami dodatočných množstiev výrobkov obranného priemyslu alebo ak sa aspoň 15 % odhadovanej hodnoty spoločnej zmluvy o verejnom obstarávaní pridelí malému alebo strednému podniku alebo spoločnostiam so strednou kapitalizáciou ako dodávateľom alebo subdodávateľom.

Vyhlásenie spravodajcu

„Dnešné hlasovanie je historickým momentom pre obranu EÚ, ktorým sa ustanovuje prvý nástroj EÚ pre spoločné obstarávanie členskými štátmi. Pomôže im to doplniť zásoby, zvýšiť interoperabilitu medzi našimi ozbrojenými silami, posilniť náš priemysel a prispieť k našej neochvejnej podpore Ukrajiny. Vzhľadom na historickú krízu však EDIRPA môže byť len východiskovým bodom pre oveľa ambicióznejšiu spoločnú obrannú agendu,“ povedal po hlasovaní spoluspravodajca výboru pre zahraničné veci Michael Gahler (EPP, DE).

„Dospeli sme k rozumnému kompromisu, vďaka ktorému bude EDIRPA dopĺňať ďalšie nariadenie dôležité pre sektor obrany: zákon na podporu výroby munície. Podarilo sa nám brániť priority Parlamentu vrátane projektov, ktoré podporia Ukrajinu alebo Moldavsko. Najdôležitejšie je, že zintenzívnením spoločného obstarávania vojenského vybavenia pomôže EDIRPA posilniť obranné spôsobilosti členských štátov,“ uviedol spoluspravodajca výboru pre priemysel, výskum a energetiku Zdzislaw Krasnodębski (ECR, PL).

Ďalší postup

Právny predpis bol prijatý 530 hlasmi za, pričom 66 členovia hlasovali proti a 32 sa hlasovania zdržali. Teraz si to vyžaduje formálny súhlas Rady, aby sa stal právnym predpisom.

Súvislosti

Ruská agresia na Ukrajine dramaticky zdôraznila potrebu prispôsobiť európsku obrannú priemyselnú a technologickú základňu (EDTIB) štrukturálnym zmenám: zintenzívniť vojenský výskum EÚ, modernizovať vojenské vybavenie a posilniť spoluprácu medzi členskými štátmi v rámci verejného obstarávania v oblasti obrany, aby sa Únia stala relevantným globálnym aktérom.

Reakcie slovenských poslancov

Monika Beňová (S&D, SK) uviedla: „Centrálne európske obstarávanie obranných výrobkov môže byť jednou z ciest rozvoja spolupráce a podpory obranného priemyslu v jednotlivých členských štátoch Európskej únie. Vojna na Ukrajine nám ukázala, že Európa musí hľadať nástroje na prehĺbenie vzájomnej koordinácie v oblasti zaistenia svojej bezpečnosti. Tieto musia prispievať k obrane spoločných hodnôt, záujmov, no predovšetkým pomôcť pri zabezpečení mieru na našom kontinente. Zároveň by tieto aktivity mali prispievať k tomu, aby sa Únia v súlade s princípom strategickej autonómie mohla výraznejšie spoliehať sama na seba. Napriek jej nepochybnej dôležitosti sa predsa nemôžeme donekonečna spoliehať len na transatlantickú spoluprácu a obávať sa o jej budúcnosť pri každých amerických prezidentských voľbách. Akákoľvek spolupráca v oblasti obranného priemyslu musí samozrejme fungovať striktne na báze dobrovoľnosti a výhodnosti pre jednotlivé členské štáty, ich hospodárske a bezpečnostné záujmy.“

Viac..  Čína nalieha na EÚ, aby zrušila sankcie voči čínskym firmám spojených s Ruskom

Vladimír Bilčík (EPP, SK) uviedol: „Jednoznačne podporujem kroky na podporu spoločného postupu v obrannom priemysle, ktoré zvýšia bezpečnosť Slovenska a Európy a ešte nám aj ušetria vzácny čas a finančné prostriedky pri posilňovaní našej obranyschopnosti. Ruský útok voči Ukrajine nám ukázal, že nebezpečným agresorom môžeme úspešne vzdorovať, len ak budeme v Európe jednotní.“

Martin Hojsík (RE, SK) uviedol: „Zločinná agresia Putinovho režimu voči Ukrajine nám pripomenula dôležitosť schopnosti sa účinne brániť. A byť na prípadnú obranu pripravení. Pre Slovensko je veľmi výhodné, byť súčasťou nielen kolektívnej obrany, ktorú nám dáva NATO, ale aj posilňovať nástroje EÚ, ktoré napomáhajú efektívnejšej obrane a efektívnejšiemu nákupu ochranných prostriedkov. Pomôže to ako nášmu rozpočtu lacnejšími nákupmi, tak slovenskému priemyslu lepším prístupom k trhom naprieč EÚ.“

Eugen Jurzyca (ECR, SK) uviedol: „Vítam snahu o posilnenie európskej spolupráce pri obstarávaní produktov obranného priemyslu. Koordinovanejší prístup k výdavkom na obranu zvýši súťaž medzi firmami európskeho obranného priemyslu, umožní vynakladať prostriedky členských štátov efektívnejšie, zvýši prenos najlepších praktík medzi členskými štátmi, ako aj zlepší interoperabilitu medzi ozbrojenými silami členských štátov. EDIRPA však bude financovať len projekty, v ktorých komponenty pochádzajúce z jednotného trhu EÚ tvoria 65 % celkových nákladov. To môže znížiť efektívnosť programu, keďže spojenci mimo EÚ môžu mať v mnohých oblastiach väčšie technické zručnosti.“

Miriam Lexmann (EPP, SK) uviedla: „Vzhľadom na nízke investície do obrany v posledných rokoch, ako aj na geopolitické výzvy, je dôležité hľadať efektívne riešenia, ako zvýšiť našu obrannú kapacitu. Zavedenie systému spoločného verejného obstarávania v obrane považujem za jeden z dôležitých krokov k tomuto cieľu.“

Peter Pollák (EPP, SK) uviedol: „Žiaľ, realita súvisiaca s pretrvávajúcou vojnou na Ukrajine nás núti vynakladať obrovské prostriedky do zbrojenia, čo mňa osobne vôbec neteší. Avšak aj v tejto oblasti, posilnená vzájomná spolupráca a koordinované úsilie medzi členskými krajinami sú tou cestou, ktorou by sme mali vydať.“

Ivan Štefanec (EPP, SK) uviedol: „O tom, že v jednote je sila, špeciálne tá európska, sme sa presvedčili počas pandémie, pri spoločnom úspešnom obstarávaní vakcín. O to viac potrebujeme spoločné obstarávanie výrobkov obranného priemyslu v čase prebiehajúcej vojny v Európe. Len vzájomná koordinácia a spolupráca dokáže členským štátom vyriešiť ich najnaliehavejšie potreby v oblasti obrany.“

Michal Wiezik (RE, SK) uviedol: „EDIRPA posilňuje spoluprácu pri budovaní obranných kapacít členských štátov EÚ. Posúvame sa k väčšej kooperácii štátov a k efektívnejšiemu vynakladaniu prostriedkov na obranu. Je to silný signál o jednote a garanciách pri budovaní bezpečnej Európy a významná odpoveď na vojenskú inváziu Ruska na Ukrajinu.“

O mam

Odporúčame pozrieť

Michal Wiezik: Nový mandát a prvý plenárny týždeň s novými výzvami a cieľmi. Buďte pri tom s nami. VIDEO

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …

Consent choices