Martin Hojsík, europoslanec /PS, RE/. PHOTO: redakcia/red.

Martin Hojsík: Je smutné, že až Putinova agresia nás prinútila pozrieť sa na možnosti zelenej energie

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE.

Europoslanci podporili plány na podporu využívania obnoviteľnej energie

• zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na spotrebe v EÚ do roku 2030 na 42,5 % s cieľom dosiahnuť podiel vo výške až 45 %
• rýchlejší proces schvaľovania zavádzania obnoviteľných zdrojov energie
• 14,5 % zníženie emisií skleníkových plynov v sektore dopravy vďaka novým palivám

Parlament odhlasoval posilnenie využívania energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so Zelenou dohodou a REPowerEU.

Cieľom aktualizovanej smernice o energii z obnoviteľných zdrojov (RED), na ktorej sa už neformálne dohodol Parlament s Radou, je zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie na konečnej spotrebe v EÚ do roku 2030 na 42,5 %. Členské štáty by sa však mali usilovať o dosiahnutie podielu až vo výške 45 %.

Nový zákon tiež urýchli proces schvaľovania nových elektrární na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, ako sú solárne či veterné elektrárne, ako aj prispôsobenie existujúcich elektrární. Vnútroštátne orgány by mali mať na schválenie nových zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov maximálne 12 mesiacov, pokiaľ sa tieto zariadenia nachádzajú v takzvaných oblastiach vhodných na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov. Mimo týchto oblastí by proces nemal trvať dlhšie než 24 mesiacov.

V sektore dopravy by malo využívanie obnoviteľných zdrojov energie viesť do roku 2030 k zníženiu emisií skleníkových plynov o 14,5 %, a to vďaka zvýšeniu podielu moderných biopalív a stanoveniu ambicióznejšej kvóty pre obnoviteľné palivá nebiologického pôvodu, ako je vodík.

Europoslanci sa tiež postarali o to, že si členské štáty budú musieť stanoviť orientačný cieľ, aby aspoň 5 % novoinštalovanej kapacity energie z obnoviteľných zdrojov bolo založenej na inovatívnych technológiách. Okrem toho by si mali tiež stanoviť záväzný rámec na podporu cezhraničných energetických projektov. Poslanci sa zasadili aj o sprísnenie kritérií využívania biomasy s cieľom zabezpečiť, že EÚ nebude dotovať neudržateľné praktiky. Ťažba biomasy by sa podľa nich mala vykonávať tak, aby nezhoršovala kvalitu pôdy a nepoškodzovala biodiverzitu.

„V snahe o väčšiu energetickú nezávislosť a zníženie emisií CO2 sme zvýšili naše ciele v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov. Táto smernica je dôkazom toho, že Brusel môže byť nebyrokratický a pragmatický. Obnoviteľné zdroje energie sme označili za prevažujúci verejný záujem a zjednodušili sme ich schvaľovací proces. Naše zameranie zahŕňa veternú energiu, fotovoltaiku, vodnú energiu, geotermálnu energiu a prílivové prúdy. Biomasa z dreva zostane klasifikovaná ako energia z obnoviteľných zdrojov. Podľa zásady „pozitívneho mlčania“ sa investície považujú za schválené bez administratívnej spätnej väzby. Teraz naliehavo potrebujeme koncepciu trhu EÚ s elektrickou energiou a okamžitý prechod na vodík v záujme ekologickejšej transformácie“, uviedol spravodajca Markus Pieper (EPP, DE).

Viac..  Katarína Roth Neveďalová: Ďalší mandát bude ťažký, určite je čo naprávať

Smernica bola schválená 470 hlasmi za, 120 proti a 40 sa zdržalo hlasovania. Aby mohla nadobudnúť účinnosť, bude ju ešte musieť formálne schváliť aj Rada (ministrov) EÚ.

Táto legislatívna revízia je súčasťou balíka Fit for 55, ktorý prispôsobuje existujúce právne predpisy v oblasti klímy a energetiky s cieľom splniť nový cieľ EÚ znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 minimálne o 55 % (REDIII). Navrhované ciele sa ďalej zvýšili v rámci balíka REPowerEU zameraného na zníženie závislosti Európy od dovozu fosílnych palív z Ruska po začatí agresie na Ukrajine. Tento zákon prináša aj nové opatrenia zamerané na skrátenie procesu schvaľovania využívania obnoviteľných zdrojov energie.

Prijatím tejto správy Parlament reaguje na očakávania občanov vyjadrené v návrhoch 3 ods. 1, 3 ods. 3, 3 ods. 4, 3 ods. 5 a 3 ods. 6 Správy o konečnom výsledku Konferencie o budúcnosti Európy s cieľom urýchliť zelenú transformáciu EÚ, najmä prostredníctvom: vyšších investícií do energie z obnoviteľných zdrojov; znížením závislosti od dovozu ropy a plynu prostredníctvom projektov energetickej efektívnosti a rozšírením poskytovania čistej a obnoviteľnej energie; zlepšením kvality a prepojenosti elektrickej infraštruktúry s cieľom umožniť prechod na obnoviteľné zdroje energie; investíciami do technológií na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, ako je efektívna výroba a využívanie ekologického vodíka; a investíciami do výskumu nových ekologických zdrojov energie a metód uskladňovania.

O red

Odporúčame pozrieť

europsky parlament

Voľby vedenia EP: Zo 14 podpredsedov nie je jeden z krajnej pravice

Slovensko získalo v Európskom parlamente (EP) jeden zo 14 podpredsedníckych postov. Vo voľbách, ktoré sa …

Consent choices