Europska unia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Otvorenie prihlášky do súťaže o Ceny Nového európskeho Bauhausu v roku 2024

Od dnešného dňa Komisia otvára prihlášky o Cenu Nového európskeho Bauhausu (NEB) za rok 2024. Po celkovom prijatí viac ako 4500 prihlášok v minulých ročníkoch sa v rámci cien NEB za rok 2024 udelí 20 príkladných inovačných projektov a koncepcií, ktoré predstavujú udržateľnosť, estetiku a inkluzívnosť.

Tento rok po prvýkrát privítame žiadosti o projekty a koncepcie na Ukrajine popri členských štátoch EÚ a na západnom Balkáne. V rámci ocenenia „Osobitné uznanie ukrajinského úsilia o obnovu a obnovu“ sa budú uznávať projekty a koncepcie, ktoré prispievajú k obnove a rekonštrukcii Ukrajiny v súlade s hodnotami Nového európskeho Bauhausu. Ďalším novým prvkom tohto roka je zameranie na projekty a koncepcie z regiónov EÚ, ktoré čelia sociálno-ekonomickým problémom alebo výzvam v rámci dvojakej digitálnej a zelenej transformácie.

Odmeňovanie udržateľnosti, estetiky a začlenenia

Ceny za rok 2024 budú odmeňovať existujúce projekty, ako aj koncepcie vypracované mladými talentmi v štyroch kategóriách:

  • Obnovenie spojenia s prírodou;
  • Znovunadobudnutie pocitu spolupatričnosti;
  • Uprednostňovanie miest a ľudí, ktorí to najviac potrebujú;
  • Formovanie obehového priemyselného ekosystému a podpora zohľadňovania životného cyklu.

V každej zo štyroch kategórií sú v súťaži vymedzené dva paralelné okruhy:

  • Okruh A: „Šampióni Nového európskeho Bauhausu“ bude venovaný existujúcim a dokončeným projektom so zreteľnými a pozitívnymi výsledkami,
  • Okruh B: „Vychádzajúce hviezdy nového európskeho Bauhausu“ sa budú venovať konceptom, ktoré predkladajú mladé talenty vo veku 30 rokov alebo mladšie. Koncepcie sa môžu nachádzať v rozličných fázach vývoja, od ideových nápadov s jasným plánom až po fázu prototypu.

Ceny za rok 2024 budú udelené 20 víťazom, ktorí dostanú ceny do výšky 30,000 EUR, ako aj komunikačný balík, ktorý im pomôže ďalej rozvíjať a propagovať ich projekty a koncepcie. Budú oznámené počas festivalu Nového európskeho Bauhausu, ktorýsa uskutoční od 17. do 21. apríla v Bruseli na slávnostnom odovzdávaní cien, ktoré organizuje Komisia. Na festivale sa stretnú jednotlivci z rôznych prostredí na rôznych seminároch, aktivitách a satelitných podujatiach s cieľom diskutovať a formovať našu budúcnosť. Výzva na satelitné podujatia je stále otvorená do 31. decembra 2023.

Viac..  Čerpanie eurofondov zo starého obdobia je na úrovni vyše 105 %

Ako podať prihlášku

Prihlášky sa môžu podávať do 10. novembra 2023 do 19.00 hod. SEČ. Žiadatelia všetkých štátnych príslušností a prostredí sú oprávnení, ak sa ich koncepcie a projekty vykonávajú v EÚ, na západnom Balkáne alebo na Ukrajine. Prihlášky by sa mali predkladať prostredníctvom oficiálnej platformy Ceny Nového európskeho Bauhausu.

Všetky podrobnosti týkajúce sa postupu podávania žiadostí sú uvedené v príručke pre uchádzačov, ktorá je dostupná vo všetkých jazykoch EÚ, západného Balkánu a ukrajinčine.

Súvislosti

Nový európsky Bauhaus je kreatívna a interdisciplinárna iniciatíva, ktorá prepája Európsku zelenú dohodus prostredím, v ktorom žijeme, a s našimi skúsenosťami. Iniciatíva vyzýva všetkých, aby pretvorili našu budúcnosť a urobili ju udržateľnejšou, krásnejšou a inkluzívnejšou a propagovali pozitívne a inkluzívne skúsenosti pre všetkých.

Nový európsky Bauhaus, ktorý spustila predsedníčka von der Leyenová vo svojom prejave o stave Únie v roku 2020, bol navrhnutý spoločne s tisíckami ľudí a organizácií v celej Európe aj mimo nej.

O mam

Odporúčame pozrieť

Nový európsky Bauhaus: spustenie programu budovania kapacít s cieľom začať obnovu Ukrajiny

Komisia v partnerstve s ukrajinskými organizáciami spustila program budovania kapacít Nového európskeho Bauhausu na obnovu …

Consent choices