EÚ a Ukrajina, solidarita. Vlajky EÚ. PHOTO: © European Union 2022

Nový európsky Bauhaus: spustenie programu budovania kapacít s cieľom začať obnovu Ukrajiny

Komisia v partnerstve s ukrajinskými organizáciami spustila program budovania kapacít Nového európskeho Bauhausu na obnovu Ukrajiny. Nadväzuje tak na stretnutie kolégia a ukrajinskej vlády, ktoré sa konalo 2. februára v Kyjeve, samit EÚ – Ukrajina, ktorý prebiehal 3. februára, ako aj na návštevu komisára Virginijusa Sinkevičiusa v Kyjeve 16. – 17. februára, počas ktorej sa rokovalo o spolupráci a pomoci Ukrajine v jej úsilí o udržateľnú obnovu a o iniciatíve Phoenix.

Program sa spustil počas podujatia na vysokej úrovni s komisárom Virginijusom Sinkevičiusom. Cieľom iniciatívy zameranej na budovanie kapacít je poskytnúť inšpiráciu a praktickú pomoc obciam zapojeným do rekonštrukcie a obnovy Ukrajiny. Program je organizovaný ukrajinskými partnermi Ro3kvit, ReThink, ako aj Dohovorom primátorov a starostov z krajín Východného partnerstva a Radou architektov Európy, a v spolupráci s nimi. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a komisárky Marija Gabrielová a Elisa Ferreirová sa na podujatí zúčastnia prostredníctvom audiovizuálneho posolstva.

Predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti vyhlásila: Obnovíme Ukrajinu. Je to naša povinnosť a splníme si ju. Obnova pod vedením Ukrajiny by mala prebiehať v duchu Nového európskeho Bauhausu. Spolupracujeme s urbanistami, architektmi a inžiniermi a projekt Nového európskeho Bauhausu bude pre nich inšpiráciou. Našou víziou je premeniť ničivé dôsledky vojny na príležitosti vybudovať krásnu a zdravú budúcnosť pre Ukrajinu.“

Riešenie kľúčových potrieb ukrajinských obcí

V apríli sa začne séria webinárov zameraných na riešenie potrieb ukrajinských obcí (hromad). Na prvom webinári sa stanoví politický rámec budovania kapacít a predstavia sa tri ďalšie moduly, ktoré sa budú zaoberať rôznymi aspektmi obnovy:

  • V rámci modulu 1 sa zavedú možné modely spolupráce medzi rôznymi aktérmi pri obnove ukrajinských obcí a spôsoby zabezpečenia inkluzívnosti procesu. Preskúmajú sa najmä najlepšie postupy posudzovania a distribúcie zdrojov, participatívne nástroje a možnosti financovania.
  • V rámci modulu 2 sa zdôraznia príležitosti pre udržateľnú a inkluzívnu obnovu Ukrajiny. Predstavia sa spôsoby, ako začleniť zásady obehovosti do povojnovej stratégie rozvoja, pričom sa preskúmajú riešenia pre inteligentné distribučné sústavy, autonómnu energetiku alebo chemické/fyzikálne materiálové zhodnocovanie.
  • V rámci modulu 3 sa preskúma problém nedostupnosti bývania a všeobecný stav poskytovania bývania na Ukrajine. Preskúmajú sa rôzne modely bývania a možné úlohy obcí pri riadení bývania, ako aj vzťah medzi sektorom bývania a inými sektormi, ako je sociálne zabezpečenie alebo územné plánovanie.
Viac..  Lídri EÚ podporili plán na použitie výnosov z ruských aktív v prospech Ukrajiny

V nadväznosti na prvé tri moduly budú Komisia a naši ukrajinskí partneri s podporou celého spoločenstva Nového európskeho Bauhausu analyzovať ďalšie potreby a vypracujú ďalšie opatrenia na pomoc pri obnove.

Súvislosti

Nový európsky Bauhaus je environmentálny, hospodársky a kultúrny projekt, ktorý rozbehla predsedníčka Európskej komisie von der Leyenová vo svojej správe o stave Únie v roku 2020. Nový európsky Bauhaus kladie dôraz na budovanie komunít a prístupy zdola nahor pri vykonávaní Európskej zelenej dohody podporou krásnych, udržateľných a inkluzívnych miest, výrobkov a služieb.

Nový európsky Bauhaus sa dva roky po svojom spustení premenil na hnutie s aktívnou a rozširujúcou sa komunitou, ktorá má viac ako 1000 členov z rôznych odvetví (napr. vzdelávanie, stavebníctvo, móda) a ktorá pôsobí vo všetkých členských štátoch EÚ aj mimo nej.

Od začiatku ruskej útočnej vojny proti Ukrajine komunita Nového európskeho Bauhausu preukázala pripravenosť podporovať Ukrajincov. Snaží sa pritom vždy o to, aby sa v čo najväčšej miere kombinovali núdzové opatrenia s dlhodobými potrebami v krajine.

Všetky činnosti Nového európskeho Bauhausu na Ukrajine sú úzko koordinované s kolegami z pracovnej skupiny pre Ukrajinu, generálneho riaditeľstva zodpovedného za európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení, delegácie EÚ na Ukrajine a Dohovoru primátorov a starostov z krajín Východného partnerstva. Nový európsky Bauhaus veľmi úzko spolupracuje aj s niektorými ukrajinskými partnermi, ako sú mimovládne organizácie Ro3kvit, ReThink a Rada architektov Európy.

O mam

Odporúčame pozrieť

Eurokomisia pozitívne zhodnotila Plán pre Ukrajinu, umožní to miliardové platby

Európska komisia (EK) v pondelok prijala návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady EÚ, ktorý pozitívne hodnotí Plán …

Consent choices