Konflikt Palestína - Izrael. PHOTO: TASR (AP Photo/Ariel Schalit)

Europoslanci odsúdili útok Hamasu na Izrael a vyzvali na humanitárnu prestávku

Europarlament odsúdil ohavné teroristické útoky Hamasu proti Izraelu a vyjadril vážne znepokojenie nad humanitárnou situáciou v pásme Gazy.

V uznesení prijatom vo štvrtok 500 hlasmi za, 21 proti a 24 sa zdržalo hlasovania, poslanci dôrazne odsúdili brutálne útoky, vyjadrili svoju podporu Izraelu a jeho ľudu a zdôraznili potrebu „odstrániť teroristickú organizáciu Hamas“. Vyzývajú tiež na okamžité prepustenie všetkých rukojemníkov unesených Hamasom a uznávajú právo Izraela na sebaobranu „ako je zakotvené v medzinárodnom práve a v jeho rámci„. Všetky kroky Izraela musia byť prísne v súlade s medzinárodným humanitárnym právom. Parlament tiež zdôrazňuje, že tak útoky Hamasu, ako aj reakcia Izraela môžu posilniť cyklus násilia v regióne. Poslanci preto vyzývajú na prerušenie bojov na humanitárne účely a zdôrazňujú, že útoky na civilné obyvateľstvo a civilnú infraštruktúru vrátane pracovníkov OSN, zdravotníckych pracovníkov a novinárov sú vážnym porušením medzinárodného práva.

Tiež hlboko smútia nad stratou stoviek nevinných životov a zranených pri nedávnej explózii v episkopálnej nemocnici Al Ahli v Gaze. Rezolúcia vyzýva na nezávislé vyšetrovanie podľa medzinárodného práva s cieľom zistiť, či ide o úmyselný útok a vojnový zločin, a ak áno, žiada, aby boli páchatelia braní na zodpovednosť.

Parlament je hlboko znepokojený humanitárnou situáciou v pásme Gazy

Parlament vyjadruje vážne znepokojenie nad rýchlo sa zhoršujúcou situáciou v pásme Gazy a zdôrazňuje význam rozlišovania medzi palestínskym ľudom a jeho legitímnymi snahami na jednej strane a teroristickou skupinou Hamas na strane druhej. Poslanci vyzývajú medzinárodné spoločenstvo, aby pokračovalo vo svojej humanitárnej pomoci civilnému obyvateľstvu v tejto oblasti a zvýšilo ju. Vyzýva Egypt a Izrael, aby spolupracovali s medzinárodným spoločenstvom na vytvorení humanitárnych koridorov do pásma Gazy.

Vyšetrovanie úlohy krajín ako Irán, Katar a Rusko v konflikte

Rezolúcia dôrazne odsudzuje podporu Iránu pre Hamas a iné teroristické skupiny v pásme Gazy. Poslanci opätovne vyzvali na zahrnutie celého iránskeho zboru islamských revolučných gárd a libanonského Hizballáhu do zoznamu teroristických skupín EÚ a požadujú vyšetrovanie úlohy Iránu a krajín, ako sú Katar a Rusko, vo financovaní a podpore terorizmu v regióne. Odsúdili tiež raketové útoky z Libanonu a Sýrie na Izrael a vyzvali na deeskaláciu napätia vo východnom Jeruzaleme a na Západnom brehu Jordánu.

Finančná pomoc EÚ Palestíne

Poslanci volajú po zvýšení humanitárnej pomoci v pásme Gazy a zároveň vyzývajú Európsku komisiu, aby dôkladne preskúmala všetku finančnú pomoc Palestíne a tomuto regiónu s cieľom zabezpečiť, aby žiadne finančné prostriedky EÚ priamo alebo nepriamo nefinancovali terorizmus. Zároveň zdôrazňujú, že rozpočet EÚ musí naďalej poskytovať podporu na budovanie mieru a stability v tejto oblasti.

Parlament pevne stojí za dohodnutým dvojštátnym riešením

Rezolúcia zdôrazňuje potrebu okamžitého obnovenia mierového procesu a opakuje svoju neochvejnú podporu dohodnutému riešeniu v podobe dvoch štátov pre Izrael a Palestínu v rámci hraníc z roku 1967 s dvoma zvrchovanými demokratickými štátmi žijúcimi vedľa seba v mieri a zaručenej bezpečnosti, pričom Jeruzalem je hlavným mestom oboch štátov.

Obavy z rastúceho antisemitizmu

Parlament napokon vyjadruje znepokojenie nad nárastom antisemitských prejavov, zhromaždení a útokov namierených proti Židom od začiatku teroristických útokov Hamasu. Vyzýva Európsku komisiu a všetky krajiny EÚ, aby prijali všetky vhodné opatrenia na zaručenie bezpečnosti židovských občanov.

Viac..  EK dá členským štátom podporu vyše 250 miliónov eur na posilnenie riadenia migračných tokov

Reakcie slovenských poslancov

Monika Beňová (NI, SK) uviedla: „Teroristi z Hamasu bez akejkoľvek výstrahy zaútočili na nič netušiacich civilistov, z ktorých si brali rukojemníkov. Obyvateľov Izraela masakrovali, ženy a deti znásilňovali a vraždili, pričom mnohým obetiam odrezávali hlavy, či ich iným spôsobom znetvorili. Ide o zverstvá v ich najhoršej možnej podobe, odpornú formu nenávisti, ktorou palestínski islamistickí teroristi prekonali aj neľudské praktiky Daíšu. Izrael má plné právo sa voči nim brániť a vyspelá Európa stojí na jeho strane.“

Vladimír Bilčík (EPP, SK) uviedol: „Absolútne odsudzujem brutálny útok teroristického hnutia Hamas na Izrael, pri ktorom zomreli stovky nevinných ľudí vrátane detí. Podporujem právo Izraela brániť sa, a tiež bezodkladné prepustenie nevinných rukojemníkov, ktorých Hamas uniesol. Cenu za toto bezprecedentné násilie však musí zaplatiť Hamas, nie bežní Palestínci a Palestínčanky. Som za to, aby sme pomohli zabezpečiť dodávky vody, elektriny, jedla a liekov do Gazy.“

Eugen Jurzyca (ECR, SK) uviedol: „Izrael má právo na razantnú odpoveď na teroristický útok, teda úmyselné vraždenie civilných obyvateľov. Samozrejme, že odpoveď má byť primeraná, so snahou o minimalizáciu civilných obetí.“

Peter Pollák (EPP, SK) uviedol: „Tí, ktorí vtrhnú na cudzie územie a zabíjajú deti a ženy v ich domovoch, sú jednoznačne teroristi. Hamas je teroristická organizácia a je potrebné, aby celý demokratický svet prispel k tomu, aby táto teroristická organizácia, ktorá sa tvári, že reprezentuje palestínsky ľud, bola čo najskôr eliminovaná. Hamas nereprezentuje palestínsky ľud, teroristi z Hamasu sa za palestínsky ľud, za palestínske deti a ženy len skrývajú.“

Miroslav Radačovský (NI, SK) uviedol: „V súvislosti s konfliktom v Izraeli riešime následok, ktorý je neakceptovateľný útok hnutia Hammas a neriešime príčinu. Stotožňujem sa s názorom p. Jozefa Borella, ktorý opakovane vyjadril názor, že základom mierového riešenia je realizácia dvojštátneho riešenia a teda vytvorenia nezávislého Palestínskeho štátu. Tento názor p. Borrela korešponduje aj so stanoviskom Ruska a Číny a to predpokladá okamžité ukončenie konfliktu z jednej a druhej strany.“

Ivan Štefanec (EPP, SK) uviedol: „Kroky Hamasu sú neospravedlniteľné. Navyše táto teroristická organizácia nereprezentuje palestínske obyvateľstvo už ani podľa slov mnohých popredných Palestínčanov. Európska únia stojí na strane Izraela a dlhodobo udržateľného mieru. Obyvatelia Izraela nesmú byť viac terčmi Hamasu a palestínske obyvateľstvo živým štítom tejto teroristickej organizácie.“

O mam

Odporúčame pozrieť

Nemecko chce, aby EÚ zvážila sankcie voči extrémistom z radov osadníkov

Nemecko chce, aby Európska únia zvážila zavedenie sankcií voči extrémistom z radov izraelských osadníkov, ktorí …

Consent choices