europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Týždeň v EP: Inflácia, bezpečnosť na cestách, údaje pacientov, aj podpora hudobníkov

Kroky Európskej centrálnej banky na zníženie inflácie, nové pravidlá na zvýšenie bezpečnosti na cestách a cezhraničná dostupnosť údajov o pacientoch v rámci EÚ sú tento týždeň predmetom rozpráv a hlasovaní výborov EP.

Europoslanci sa v priebehu týždňa budú zaoberať aj krokmi na podporu kultúrnej rozmanitosti na trhu streamovanej hudby v EÚ, zorganizujú týždeň práv osôb so zdravotným postihnutím a  pripomenú si 75. výročie prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv.

Inflácia a zmena klímy: poslanci diskutovali s prezidentkou ECB Christinou Lagarde

Poslanci v pondelok privítali Christinu Lagarde na zasadnutí Výboru EP pre hospodárske a menové veci (ECON), aby s prezidentkou Európskej centrálnej banky prediskutovali ďalšie kroky zamerané na boj proti inflácii v EÚ. Časť zákonodarcov sa zaujímala aj o opatrenia, ktoré môže Európska centrálna banka prijať v oblasti boja proti zmene klímy, niektorí poslanci však šéfku ECB varovali, že intervencia v tejto oblasti by znamenala vstup do politickej diskusie. Viac informácií a odkaz na záznam pondelkovej rozpravy nájdete tu.

Bezpečnosť na cestách: prísnejšie postihovanie dopravných deliktov

Výbor EP pre dopravu a cestovný ruch (TRAN) bude v stredu hlasovať o dvojici legislatívnych návrhov, ktorých cieľom je zvýšiť bezpečnosť na cestách v celej EÚ. Na základe prvého návrhu by sa rozhodnutie o zákaze viesť motorové vozidlo v jednom členskom štáte uplatňovalo na území celej EÚ. Druhý návrh rozširuje zoznam dopravných deliktov, ktorých spáchanie vedie k cezhraničnému vyšetrovaniu a stíhaniu. V súčasnosti ostáva nepotrestaných až 40% dopravných priestupkov, ktoré spáchajú vodiči nerezidenti.

Európsky priestor pre zdravotné údaje: hlasovanie o anonymizovanom využívaní dát

Poslanci z výborov EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) a životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI) budú v utorok hlasovať o návrhu na vytvorenie európskeho priestoru pre zdravotné údaje, ktorý by s primeranými zárukami umožnil v rámci EÚ cezhraničný prenos údajov o pacientoch ich anonymizované využívanie pre potreby výskumu, inovácií, prijímania rozhodnutí či zaistenia bezpečnosti pacientov.

Viac..  Tento týždeň v EP: Sto dní do európskych volieb, právny štát na Slovensku a colný kódex EÚ

Európsky trh streamovanej hudby: podpora európskych umelcov

Výbor EP pre kultúru a vzdelávanie (CULT) sa bude v utorok venovať viacerým návrhom, ktoré sa snažia reagovať na situáciu autorov hudby a stratu kultúrnej rozmanitosti na európskom trhu streamovanej hudby. Súčasťou návrhov je väčšia podpora umelcov, zvýšenie transparentnosti algoritmov, ktoré rozhodujú o odporúčaniach týkajúcich sa obsahu na streamovacích platformách, ale aj kvóty na európsku hudby na týchto platformách.

Týždeň práv osôb so zdravotným postihnutím

Týždeň práv osôb so zdravotným postihnutím, ktorý organizuje Európsky parlament po prvýkrát, je prihlásením sa zákonodarného zboru EÚ k záväzku zabezpečiť, aby všetky osoby so zdravotným postihnutím mohli žiť nezávislý život a plne sa začleniť do spoločnosti. V priebehu týždňa sa na pôde EP uskutoční viacero diskusií a podujatí, ktorých cieľom bude analyzovať existujúce iniciatívy a hľadať riešenia aktuálnych výziev.

75. výročie prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv

Európsky parlament v stredu na základe iniciatívy Podvýboru EP pre ľudské práva (DROI) zorganizuje pri príležitosti 75. výročia prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv konferenciu na vysokej úrovni. Na konferencii, ktorú otvorí predsedníčka EP Roberta Metsola, sa zúčastnia aj vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk a európska komisárka pre medzinárodné partnerstvá Jutta Urpilainen.

O mam

Odporúčame pozrieť

Europsky parlament

Tento týždeň v EP: Sto dní do európskych volieb, právny štát na Slovensku a colný kódex EÚ

Europoslanci sa budú tento týždeň na pôde výborov zaoberať aj právnym štátom a ochranou prostriedkov …

Consent choices