Vlajky Ukrajina - EÚ. PHOTO: PHOTO: © European Union 2022 - EP

EÚ a Ukrajina načrtnú plány udržateľnej obnovy na konferencii na vysokej úrovni

Od zajtra do 1. decembra Komisia organizuje vo Vilniuse (Litva) konferenciu na vysokej úrovni o zelenej obnove na Ukrajine. Komisár Virginijus Sinkevičius bude zastupovať Komisiu a zdôrazní záväzok pokračovať v spolupráci s Ukrajinou a pomáhať Ukrajine v jej úsilí o udržateľnú obnovu. Komisári Wopke Hoekstra a Iliana Ivanova sa na podujatí zúčastnia prostredníctvom videospráv.

Cieľom konferencie, ktorá pozostáva z politického a podnikateľského segmentu, je zhodnotiť budúce výzvy a diskutovať s ukrajinskými tvorcami politík, starostami a podnikmi o stratégiách a konkrétnych riešeniach podporujúcich ekologickú rekonštrukciu a obnovu. Cieľom podujatia na vysokej úrovni je vytvoriť impulz pre vysoké ambície v oblasti udržateľnosti v prospech všetkých Ukrajincov. Okrem podpory európskej perspektívy Ukrajiny je udržateľná obnova a rekonštrukcia nevyhnutná na zaručenie prosperity, nezávislosti zdrojov a kvality života Ukrajincov, keď sa vojna konečne skončí.

Holistický prístup k zelenej obnove Ukrajiny

Cieľom konferencie je ponúknuť všetkým kľúčovým zainteresovaným stranám holistický prístup k zelenej obnove a rekonštrukcii Ukrajiny. Segment hybridnej politiky, ktorý sa uskutočnil 28. – 29. novembra, sa zameriava na tvorcov politík a občiansku spoločnosť, pričom stanovuje celkové výzvy a predstavuje hlavné opatrenia na podporu politiky v záujme zelenej obnovy Ukrajiny a prvé konkrétne výsledky iniciatívy PHOENIX, ktorú začala predsedníčka von der Leyenová vo februári 2023 počas návštevy kolégia na Ukrajine. Cieľom iniciatívy je pomôcť Ukrajine obnoviť jej mestá vysokokvalitným, udržateľným a inkluzívnym spôsobom s komunitou Nového európskeho Bauhausu. Osobnosti na vysokej úrovni, ako sú Gitanas Nausėda, litovský prezident, Simonas Gentvilas, minister životného prostredia Litovskej republiky, a Ruslan Strilets, minister pre ochranu životného prostredia a prírodné zdroje Ukrajiny, sa zúčastnia na politickom segmente, po ktorom bude nasledovať diskusia s ukrajinskými starostami.

podnikateľskom segmente od 30. novembra do 1. decembra 2023 sa zavedú konkrétne, uplatniteľné riešenia v oblasti ekologickej rekonštrukcie, budú sa diskutovať o systémových prekážkach zavádzania obehovejšieho a ekologickejšieho hospodárstva a prepoja sa spoločnosti z EÚ a Ukrajiny.

Poškodenie životného prostredia na Ukrajine

Komisia podporuje celý rad snáh o monitorovanie a zaznamenávanie environmentálnych škôd, ktoré presahujú rámec prírodných oblastí. Environmentálne škody spôsobené vojnou Ruska proti Ukrajine majú ničivé dôsledky pre základnú infraštruktúru, prírodné zdroje, kritické ekosystémy a zdravie ľudí, živobytie a bezpečnosť. Zelená obnova je o náprave týchto škôd a nasmerovaní Ukrajiny na novú cestu environmentálnej a sociálnej udržateľnosti.

Viac..  Komisia víta politickú dohodu o celoúnijnom systéme certifikácie odstraňovania uhlíka

Škody spôsobené vojnou na životnom prostredí a environmentálnych infraštruktúrach sa doteraz odhadli:

  • Viac ako 52 miliárd EUR celkových škôd
  • 497 zariadení na hospodárenie s vodou poškodených alebo zničených
  • Škody vo výške viac ako 1,4 miliardy EUR v odvetví lesného hospodárstva
  • 20 % ohrozených chránených oblastí
  • Zničenie životného prostredia v dôsledku zničenia elektrárne Kakhovka Hydroe, najhoršej katastrofy spôsobenej ľudskou činnosťou od havárie v Černobyle
  • Ukrajina je v súčasnosti najzamínovanejšou krajinou na svete.

Tlačová konferencia komisára Virginijusa Sinkevičiusa a ministra pre ochranu životného prostredia a prírodných zdrojov Ukrajiny Ruslana Striletsa možno sledovať v utorok o 13.00 hod. SEČ.

Súvislosti

Konferencia prichádza v kritickom momente po prijatí balíka týkajúceho sa rozširovania v roku 2023, v ktorom Komisia odporučila začať prístupové rokovania s Ukrajinou.  Ukrajinská vláda má tiež do konca tohto roka navrhnúť celkový plán obnovy a obnovy, ktorý bude úzko prepojený s nástrojom na podporu Ukrajiny vo výške 50 miliárd EUR, ktorý navrhla Európska komisia a ktorý sa v súčasnosti prijíma.

Komisia pomáha Ukrajine zosúladiť právne predpisy v oblasti životného prostredia s acquis EÚ a budovať administratívne štruktúry na presadzovanie a vykonávanie tohto regulačného rámca. Takisto buduje koalície, úzko spolupracuje s medzinárodnými partnermi (ako je UNEP, UNIDO, Svetová banka) a podpornými skupinami, ako je pracovná skupina na vysokej úrovni pre environmentálne dôsledky vojny.

Nástroj EÚ pre Ukrajinu navrhnutý v júni tohto roku v období 2024 – 2027 vo výške 50 miliárd EUR pomôže obnoviť ukrajinskú infraštruktúru a zároveň zabezpečí, aby sa v budúcich investíciách zohľadňovala environmentálna udržateľnosť.

O mam

Odporúčame pozrieť

europsky parlament

Európsky parlament schválil zásadnú rozpočtovú podporu pre Ukrajinu a EÚ

Europoslanci schválili dlhodobé financovanie pre Ukrajinu, platformu Strategické technológie pre Európu (STEP) a súvisiace zásadné …

Consent choices