Značký archívu: COP28

M. Hojsík k COP28: Zelené zdroje a energetická efektívnosť sú jedinou budúcnosťou energetiky

Podpredseda Európskeho parlamentu Martin Hojsík sa vyjadril k záverom konferencie COP 28, ktorej sa osobne zúčastnil ako člen delegácie EP. „Signál z konferencie COP28 je jasný, zelené zdroje energie a energetická efektívnosť sú jedinou budúcnosťou energetiky. Napriek odporu OPECu, ktorému sa podarilo oslabiť záverečný text je jasné, že éra fosílnych …

Viac ... »

P. Schmidt: Dajme ambíciám krídla, pripravme cestu – Vízia EHSV na konferenciu COP 28

Keďže naša planéta zápasí s čoraz naliehavejšou hrozbou zmeny klímy, význam konferencie OSN o zmene klímy (COP) je o to väčší. Na konferencii COP 28 (30. novembra až 12. decembra 2023 v Dubaji) sa Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) bude podobne ako v predchádzajúcich rokoch aktívne zúčastňovať na každoročných rokovaniach. V roku 2023, ktorý má byť podľa vedcov najteplejším rokom …

Viac ... »

COP28: EÚ oznámila finančnú podporu 175 miliónov eur na zníženie emisií metánu

Tieto látky, medzi ktoré patrí metán, oxid dusný, neúplne fluórované uhľovodíky a troposférický ozón, sú zodpovedné za viac než polovicu súčasného otepľovania.  V rámci globálneho záväzku o metáne, ktorý iniciovali EÚ a USA, teraz viac než 150 krajín napĺňa spoločný cieľ znížiť do roku 2030 celosvetové antropogénne emisie metánu aspoň o 30 % v …

Viac ... »

EÚ na COP28 vyzýva na urýchlené znižovanie emisií a prechod na čistú energiu

emisie

Na konferencii OSN o zmene klímy COP28, ktorá sa začne 1. decembra v Dubaji, vyzve Európska únia všetky zmluvné strany, aby urýchlene prijali opatrenia na zníženie emisií skleníkových plynov v tomto desaťročí a dodržiavali záväzky, ktoré prijali v rámci Parížskej dohody s cieľom obmedziť zmenu klímy na menej ako dva stupne a …

Viac ... »
Consent choices