teroristicke utoky
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Ministri vnútra EÚ sa dohodli zlepšiť podporu a uznávanie pre obete terorizmu

Ministri vnútra členských krajín EÚ v utorok v Bruseli schválili závery o zlepšení podpory a uznávania pre obete terorizmu. Dokument zdôrazňuje, že k boju proti terorizmu je potrebné pristupovať nielen z bezpečnostného hľadiska, ale aj so zameraním sa na ľudí priamo zasiahnutých teroristickými činmi, informuje spravodajca TASR.

Španielsky minister vnútra Fernando Grande-Marlaska Gómez v mene krajiny predsedajúcej Rade EÚ upozornil, že v prijatých záveroch sa spresňuje, že teroristický čin má na ľudí zničujúci vplyv. S cieľom pokročiť v podpore, pomoci a ochrane obetí terorizmu závery Rady ministrov nabádajú k rýchlemu prijatiu revízie smernice o právach obetí, o ktorej sa v súčasnosti rokuje medzi inštitúciami EÚ, a tiež k prijatiu opatrení na zabezpečenie uznávania a rešpektovania obetí terorizmu. Má sa tak diať aj podporou odbornej prípravy expertov, ktorí sa zaoberajú obeťami teroristických činov.

Podľa stanoviska ministrov pripomínanie si obetí terorizmu je rozhodujúce pre proces reintegrácie tých, ktoré prežili, pre posilnenie sociálnej súdržnosti a pre obranu demokratických hodnôt. Svedectvá obetí terorizmu sú silným nástrojom na zvýšenie povedomia o ľudských dôsledkoch teroristických činov a na predchádzanie radikalizácii. Rada ministrov preto vyzvala členské štáty, aby podporovali politiku na podporu obetí terorizmu, aby sa nezabudlo na ich utrpenie a aby sa tento proces mohol použiť na predchádzanie násilnej radikalizácii.

Viac..  Poľnohospodári zablokovali hranicu Hodonín-Holíč, protestujú proti krokom EK

Smernica o právach, podpore a ochrane obetí trestných činov v EÚ zabezpečuje, že osoby, ktoré sa stali obetiam trestného činu bude uznaný tento ich štatút a bude sa s nimi zaobchádzať s rešpektom. Zákon stanovuje, že im musí byť poskytnutá náležitá ochrana, podpora a prístup k spravodlivosti. Zaväzuje tiež krajiny EÚ, aby úradníkom, ktorí pravdepodobne prídu do kontaktu s obeťami terorizmu, zabezpečili primerané školenie.

(TASR)

O mam

Consent choices