Monika Beňová, europoslankyňa /SMER-SD, SD/. PHOTO: FB M. Beňová

M. Beňová: Komisia nemá prečo vstupovať do rozhodnutí o zahraničných investíciách

Poslanci Európskeho parlamentu budú na tohto týždňovom plenárnom zasadnutí diskutovať s predstaviteľmi Komisie aj o skutočných zámeroch európskej stratégie hospodárskej bezpečnosti. Tá by mala napomáhať udržateľnému posilňovaniu konkurencieschopnosti, ako aj zaisteniu stability v rámci dodávateľského reťazca.

Má ísť o jednu z reakcií na vzájomné prelínanie sa niekoľkých, predovšetkým bezpečnostných kríz, oslabenie vzájomnej dôvery a naopak nárast geopolitického napätia. „Únia a jej členské štáty majú byť viac nezávislé na dodávkach z tretích krajín a zároveň schopné účinnejšie chrániť svoje technologické know-how,“ uviedla poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová.

Stabilita európskeho hospodárstva má byť menej závislá od externých vplyvov. „Znamená to zvýšenú mieru protekcionizmu, avšak za zaistenia vysokej miery dynamiky a schopnosti členských štátov vedieť efektívne reagovať,“ priblížila europoslankyňa.

Viac..  Ekonomika eurozóny vo 4. štvrťroku stagnovala

To je dôležité predovšetkým pre výrazne otvorené proexportné ekonomiky, medzi ktoré sa zaraďuje aj tá slovenská. „Musíme si zachovať potrebnú flexibilitu týkajúcu sa zahraničných investícií. Neexistuje žiaden dôvod, aby do rozhodnutí v tejto oblasti akýmkoľvek spôsobom vstupovala Európska komisia,“ uzavrela Monika Beňová.

O mam

Odporúčame pozrieť

M. Beňová: Obmedzenie práva veta by viedlo k prehlbovaniu sporov medzi členskými štátmi

Dôsledná pripravenosť Európskej únie a jej inštitúcií na ďalšie rozšírenie o aktuálne kandidátske krajiny je veľmi dôležitá. …

Consent choices