cesta, auto
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Europoslanci aktualizovali pravidlá o vodičských preukazoch na zvýšenie bezpečnosti

Vodičské preukazy v mobile a sebahodnotenie spôsobilosti viesť motorové vozidlo sú niektoré zo zmien pravidiel EÚ o vodičských preukazoch, ktoré v stredu prijali poslanci.

Keďže každý rok vyhasne na cestách EÚ viac ako 20 000 životov, Parlament podporil reformu pravidiel EÚ týkajúcich sa vodičských preukazov s cieľom zabezpečiť, aby prispievali k bezpečnosti cestnej premávky a zelenej a digitálnej transformácii EÚ.

Bezpečnejšie cesty pre všetkých užívateľov

Poslanci chcú, aby boli vodiči lepšie pripravení na skutočné situácie a aby si boli vedomí rizík, najmä pokiaľ ide zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ako sú chodci, deti, cyklisti a používatelia elektronických kolobežiek. Preto jazda v snehu a klzkých podmienkach, bezpečné používanie telefónu počas jazdy, mŕtve uhly, asistenčné systémy vodiča a bezpečné otváranie dverí vozidla by mali byť súčasťou skúšok vodiča na získanie preukazu.

Platnosť vodičských preukazov a predchádzajúce zdravotné kontroly

Podľa poslancov by mali byť vodičské preukazy platné najmenej 15 rokov pre motocykle a osobné automobily a päť rokov pre nákladné vozidlá a autobusy. Nepodporili skracovanie platnosti vodičských preukazov pre starších ľudí, ako to navrhla Komisia, s cieľom zabrániť diskriminácii a zabezpečiť ich právo na voľný pohyb a účasť na hospodárskom a spoločenskom živote.

Poslanci súhlasia s tým, aby vodiči posudzovali vlastnú spôsobilosť viesť motorové vozidlo pri vydávaní a obnovovaní vodičského preukazu, pričom umožňujú krajinám EÚ rozhodnúť, či by sa sebahodnotenie malo nahradiť lekárskym vyšetrením zahŕňajúcim kontrolu zraku a kardiovaskulárneho systému vodiča. Poslanci však chcú, aby vlády EÚ vynaložili väčšie úsilie na zvyšovanie povedomia verejnosti o mentálnych a fyzických signáloch, ktoré môžu robiť osobu rizikovou pri vedení vozidla.

Nováčikovia a sprevádzajúci vodiči

Neskúsení vodiči by mali prejsť skúšobnou dobou v trvaní najmenej dvoch rokov, počas ktorej by podliehali určitým obmedzeniam, ako sú prísnejšie [nulové AM 285] alkoholové limity počas jazdy a prísnejšie sankcie za nebezpečnú jazdu.

S cieľom zmierniť nedostatok profesionálnych vodičov sa poslanci tiež dohodli, že 18-ročným osobám umožnia získať vodičský preukaz na vedenie nákladného vozidla alebo autobusu s najviac 16 cestujúcimi za predpokladu, že sú držiteľmi osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Okrem toho 17-roční by mali mať nárok aj na vodičský preukaz pre osobné automobily alebo nákladné vozidlá, ak ich sprevádza skúsený vodič.

Vodičský preukaz v mobile

Na podporu jednotného trhu EÚ sa poslanci zasadzujú za zavedenie digitálneho vodičského preukazu, ktorý by bol dostupný na mobilnom telefóne a ktorý by bol úplne rovnocenný s fyzickým vodičským preukazom.

Vyhlásenie spravodajkyne

Spravodajkyňa Karima Delli (Zelení, FR) uviedla: „Európsky parlament mal dnes príležitosť zlepšiť bezpečnosť na cestách v Európe a priblížiť sa k dosiahnutiu cieľa nulovej úmrtnosti na cestách do roku 2050 a vytvoriť silnejší rámec na ochranu všetkých pred dopravnými nehodami. Pravidlá zahŕňajú nepovinné lekárske prehliadky pri vydaní alebo obnovení vodičského preukazu a prísnejšie ustanovenia týkajúce sa začínajúcich vodičov.“

Ďalší postup

Návrh pravidiel týkajúcich sa vodičských preukazov EÚ bol prijatý 339 hlasmi za, pričom 240 členov hlasovalo proti a 37 sa hlasovania zdržalo. Parlament ukončil prvé čítanie, pričom ďalšie kroky v kontexte tohto návrhu prijme nový Parlament, ktorý bude zvolený 6.-9.júna 2024.

Viac..  Europoslanci schválili podporu obchodu pre Ukrajinu aj ochranu poľnohospodárom EÚ

Reakcie slovenských poslancov

Vladimír Bilčík (EPP, SK) uviedol: „Podporujem opatrenia, ktoré prinášajú väčšiu bezpečnosť na cestách aj pre ľudí na Slovensku. Zároveň vítam myšlienku digitálnych vodičských preukazov, ktoré budú dostupné v mobiloch a rovnocenné s papierovým vodičákom. Občanom to zjednoduší život na cestách naprieč členskými štátmi.“

Robert Hajšel (S&D, SK) uviedol: „Bezpečnosť na cestách musí byť priorita, preto súhlasím s tým, aby sa pravidlá vydávania vodičských preukazov zjednotili a niektoré podmienky alebo tresty sprísnili. Vítam zavedenie digitálneho vodičského preukazu, ktorý nebude náhradou, ale doplnkom k fyzickému preukazu. Je ale nonsense, aby sme obmedzovali nočnú jazdu mladých vodičov alebo zavádzali neprimerane časté zdravotné kontroly pre ľudí len na základe veku a nie na základe zdravotného stavu, ako hovoril pôvodný návrh.“

Eugen Jurzyca (ECR, SK) uviedol: „Návrh zvýši bezpečnosť na cestách napríklad tým, že sa sprísnia pravidlá pre rizikové skupiny vodičov. Zníži sa aj byrokracia napríklad zavedením digitálneho vodičského preukazu platného v celej EÚ. Európsky parlament však do návrhu doplnil povinnosť pre vodičov absolvovať každých 15 rokov lekársku prehliadku. Podľa posúdenia vplyvu návrhu Komisiou aj podľa mňa však takéto opatrenie efektívne nezvýši bezpečnosť na cestách. Ak sa toto opatrenie podarí cez pozmeňovacie návrhy vyradiť, tak návrh v hlasovaní podporím.“

Jozef Mihál (RE, SK) uviedol: „Cieľom návrhu Komisie je zlepšiť bezpečnosť cestnej premávky a prispieť k udržateľnej cestnej doprave a jej digitálnej transformácii. Podporujem tieto nové pravidlá, ktoré majú Únii pomôcť dosiahnuť jej víziu nulovej úmrtnosti na cestách do roku 2050. Takisto umožnia mladým ľuďom už od veku 17 rokov naučiť sa viesť motorové vozidlo a získať vodičský preukaz. Tí, ktorí skúškou prejdú vo veku 17 rokov, budú môcť jazdiť sami od svojich 18. narodenín a pracovať ako profesionálni vodiči hneď, ako to konkrétna práca dovolí, čo pomôže riešiť súčasný nedostatok vodičov.“

Peter Pollák (EPP, SK) uviedol: „Aktualizáciu i harmonizáciu pravidiel súvisiacich s vodičskými preukazmi považujem za opodstatnenú. I keď ich presadzovanie v praxi bude nejaký čas trvať a nezaobíde sa bez prekážok.“

Ivan Štefanec (EPP, SK) uviedol: „V Európskej únii vyhasne každoročne na cestách 20.000 ľudských životov. Je v záujme nás všetkých zavádzať opatrenia, ktoré eliminujú počet dopravných nehôd, no zároveň zbytočne nediskriminujú mladých a starých vodičov. V rámci digitalizácie zavádzame plnohodnotný digitálny vodičský preukaz dostupný v mobilnom telefóne.“

O mam

Odporúčame pozrieť

Europoslanci schválili podporu obchodu pre Ukrajinu aj ochranu poľnohospodárom EÚ

Európsky parlament v utorok schválil predĺženie dočasných opatrení na liberalizáciu obchodu pre Ukrajinu a zároveň …

Consent choices