zemny plyn
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EK odporúča členským štátom pokračovať v úspore plynu s cieľom zabezpečiť dodávky a stabilizovať trhy

Úspory plynu, ktoré dosiahli podniky a občania v celej EÚ, významne prispeli k riešeniu energetickej krízy, ktorú podnietila invázia Ruska na Ukrajinu pred dvoma rokmi.  v období od augusta 2022 do decembra 2023 spoločne znížila dopyt po plyne o 18 %čím ušetrila približne 101 miliárd metrov kubických plynu. Toto úsilie presahuje cieľ úspor vo výške 15 %, ktorý bol dohodnutý v rámci núdzových právnych predpisov prijatých v lete 2022, a bolo nevyhnutné na zachovanie stabilných dodávokstabilizáciu trhov s energiou v EÚ a prejavenie solidarity s Ukrajinou.

Vzhľadom na to, že platnosť núdzových právnych predpisov uplynie 31. marca a situácia je stabilnejšia ako za posledné dva roky, Komisia teraz navrhuje prijatie odporúčania Rady o pokračujúcich opatreniach na zníženie dopytu po plyne. V tomto odporúčaní, ktoré by mala prijať Rada, sa členské štáty vyzývajú, aby naďalej prijímali dobrovoľné opatrenia na zachovanie spoločného zníženia dopytu po plyne o 15 % v porovnaní s priemerným dopytom od apríla 2017 do marca 2022.  O návrhu bude rokovať komisárka pre energetiku Kadri Simsonová a ministri EÚ pre energetiku na zasadnutí Rady pre energetiku v pondelok 4. marca.

Vďaka širokej škále núdzových opatrení zavedených od invázie Ruska na Ukrajinu sa energetický výhľad EÚ zlepšil: dodávky sú diverzifikovanejšie, nainštalovala sa väčšia kapacita energie z obnoviteľných zdrojov a dosiahli sa pôsobivé úspory energie, pričom zásobníky plynu sú teraz na zdravšej úrovni. To prispelo k zníženiu a stabilizácii cien v celej Európe. Vzhľadom na pretrvávajúce geopolitické napätie, napäté globálne trhy s plynom a cieľ EÚ úplne odstrániť ruské fosílne palivá sú stále potrebné ďalšie úspory energie. Pokračujúce úspory plynu pomôžu udržať a zlepšiť súčasnú stabilitu trhu, a to aj uľahčením opätovného plnenia zásobníkov plynu na jar a v lete. Podporili by aj úsilie EÚ o dekarbonizáciu.

Dnešné odporúčanie vychádza zo zistení správy o preskúmaní nariadenia o znižovaní dopytu po plyne a z druhej správy o nariadení EÚ o skladovaní plynu. Okrem zaručenia bezpečnosti dodávok obe opatrenia prispeli k stabilizácii cien energie, čím sa podporila konkurencieschopnosť hospodárstva EÚ a znížili účty pre občanov z vrcholov, ktoré sa zaznamenali v auguste 2022 po ruskej invázii.

Viac..  Jozef Mihál: Podporujem dohodu dosiahnutú v trialógoch vo veci reformy trhov EÚ s plynom a vodíkom

Súvislosti

Ako jednu z reakcií na riziká v oblasti bezpečnosti dodávok, ktoré predstavuje ruské využívanie vývozu fosílnych palív ako zbrane, EÚ v júni 2022 zaviedla nariadenie o skladovaní plynu a v auguste 2022 nariadenie o znižovaní dopytu po plyne. Oba nástroje sú kľúčovými prvkami plánu REPowerEU, plánu EÚ na odstránenie ruských fosílnych palív urýchleným zavádzaním obnoviteľných zdrojov energie, silnejšími opatreniami v oblasti energetickej efektívnosti a diverzifikáciou dodávok energie.

V nariadení o skladovaní plynu sa od členských štátov vyžadovalo, aby do 1. novembra 2023 naplnili podzemné zásobníky plynu na 90 % kapacitu, aby boli pripravené na zimnú sezónu. EÚ tento cieľ dosiahla už v auguste a skladovanie na úrovni 99 % do novembra.

V nariadení o znižovaní dopytu po plyne sa od členských štátov vyžadovalo, aby koordinovaným spôsobom znížili dopyt po plyne o 15 %, pričom tento cieľ sa stane povinným v prípade, že Rada na základe návrhu Komisie vyhlási stav pohotovosti EÚ. V období od augusta 2022 do decembra 2023 EÚ prekročila svoj cieľ a zachovala zníženie o 18 %. Nariadenie o znížení dopytu po plyne bolo ako núdzový právny predpis predĺžené v marci minulého roka do konca marca 2024.

O mam

Consent choices