Facebook
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Komisia zasiela spoločnosti Meta žiadosť o informácie podľa aktu o digitálnych službách

Komisia oficiálne zaslala spoločnosti Meta žiadosť o informácie podľa aktu o digitálnych službách. Komisia žiada spoločnosť Meta, aby poskytla viac informácií týkajúcich sa možnosti prihlásenia sa na odber bez reklamy pre Facebook aj Instagram. Žiadosť o informácie sa zaoberá aj niekoľkými témami, ktoré už boli zahrnuté do žiadostí o informácie zaslaných spoločnosti Meta od októbra 2023.

Tieto predchádzajúce žiadosti o informácie sa týkali otázok, ako je teroristický obsah, riadenie rizík súvisiacich s občianskym diskurzom a volebnými procesmi a ochranou maloletých. Žiadosť o informácie takisto žiada spoločnosť Meta, aby poskytla informácie týkajúce sa tzv. tieňového zákazu a uvedenia do prevádzky Threads. Spoločnosť Meta musí poskytnúť požadované informácie, ktoré vychádzajú z predchádzajúcich odpovedí spoločnosti Meta Komisii do 15. marca 2024 a na zostávajúce otázky do 22. marca 2024.

Na základe posúdenia odpovedí spoločnosti Meta Komisia posúdi ďalšie kroky. Jedným z možných krokov je formálne začatie konania podľa článku 66 aktu o digitálnych službách.  Podľa článku 74 ods. 2 aktu o digitálnych službách môže Komisia v reakcii na žiadosť o informácie uložiť pokuty za nesprávne, neúplné alebo zavádzajúce informácie. V prípade, že spoločnosť Meta neodpovie, Komisia sa môže rozhodnúť žiadať o informácie na základe rozhodnutia. V tomto prípade by neposkytnutie odpovede v určenej lehote mohlo viesť k uloženiu pravidelného penále.

Viac..  Peking kritizuje EK za vyšetrovanie čínskych výrobcov veterných turbín

O mam

Odporúčame pozrieť

online

Akt o digitálnych službách: usmernenie na zmiernenie systémových rizík vo voľbách online

Komisia uverejnila usmernenia k odporúčaným opatreniam pre veľmi veľké online platformy a vyhľadávače na zmiernenie …

Consent choices