Zaborska
Anna Záborská, predsedkyňa Kresťanskej únie a bývalá europoslankyňa. PHOTO ARCHÍV: © European Union- EP.

Kresťanská únia odmieta pokus EÚ prepašovať Istanbulský dohovor do európskej legislatívy

Kresťanská únia je proti násiliu v každej forme a proti každému, obzvlášťproti násiliu na ženách. Veríme tomu, že spoločnosť postavená na rešpektovaní ľudskej dôstojnosti musí urobiť všetko preto, aby bolo násilie v čo najväčšej miere eliminované.  Toto je naším východiskom pri hodnotení návrhu smernice, ktorá sa snaží zosúladiť v rámci Európskej únie tresty za najzávažnejšie formy násilia na ženách.

Kresťanská únia odmieta návrh tejto smernicu z dielne Európskej komisie, ktorým by dostala znenie Istanbulského dohovoru do európskej a teda aj slovenskej legislatívy.

Nemôžeme súhlasiť s tým, aby Európska únia prostredníctvom tejto smernice obchádzala členské štáty, ktoré odmietli ratifikovať Istanbulský dohovor. Návrh smernice totiž rovnako ako Istanbulský dohovor zavádza právny pojem „rodovo podmieneného násilia“ či princíp kolektívnej viny – ženy sú a priori obete a muži sú a priori páchatelia,“ vysvetľuje Anna Záborská, predsedníčka Kresťanskej únie

Viac..  Eurobarometer: Súčasná geopolitická situácia zvyšuje význam európskych volieb

V smernici sú navrhované ďalšie opatrenia, ktoré sú zmienené aj v Istanbulskom dohovore, napríklad také, ktoré budú predchádzať „šíreniu škodlivých rodových stereotypov s cieľom odstrániť predstavy o podriadenosti žien alebo stereotypných rolách žien a mužov“.

Návrh rieši aj médiá. Bez ohľadu na charakter a vlastnícku štruktúru by museli vyrábať a vysielať programy „s cieľom bojovať proti stereotypnému zobrazovaniu žien a mužov, sexistickým predstavám o ženách a obviňovaniu obetí v médiách“.
Tieto opatrenia nerešpektujú kultúru jednotlivých členských štátov. 

O red

Odporúčame pozrieť

Zaborska

Buďte s nami pri eurovoľbách, staňte sa členom okrskovej komisie za Kresťanskú úniu

Už 8. júna 2024 nás čakajú voľby do Európskeho parlamentu. Ak máte záujem o členstvo v okrskovej komisii za …

Consent choices