volby
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Do eurovolieb ide 308 kandidátov cez 23 strán a jednu koalíciu, žreb určil ich čísla

O mandáty v Európskom parlamente sa môže na Slovensku uchádzať 23 politických strán a jedna koalícia. Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán preskúmala na svojom zasadnutí 18. marca 2024 predložené kandidátne listiny pre voľby do EP a zaregistrovala 24 kandidátnych listín.

Podaných bolo v zákonnom termíne spolu 25 kandidátnych listín, jedna listina (politickej strany Alternatíva pre Slovensko) však bola späťvzatá, štátna volebná komisia preto o jej registrácii nerozhodovala.

Bezodkladne po zaregistrovaní štátna volebná komisia určila žrebom čísla kandidátnych listín, na ktorých je uvedených spolu 308 kandidátov. Registrácia kandidátnych listín je podmienkou pre vytlačenie hlasovacích lístkov. Voliči budú 8. júna rozhodovať o 15 europoslancoch za Slovenskú republiku.

Späťvzatie zaregistrovanej kandidátnej listiny, vzdanie sa  alebo  odvolanie kandidatúry je možné najneskôr 48 hodín pred začatím volieb (najneskôr 6. júna do 7:00 h).

Vyžrebované čísla kandidátnych listín politických subjektov:

1 Slovenský PATRIOT

2 MySlovensko

3 Demokrati

4 Magyar Szövetség – Maďarská aliancia

5 SDKÚ – DS – Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana

6 Spájame Občanov Slovenska – SOSK

7 Pirátska strana – Slovensko

8 SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA

9 Socialisti.sk

10 Slovenská národná strana

11 REPUBLIKA

12 Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku

13 SRDCE vlastenci a dôchodcovia – SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA

14 Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko

15 ZDRAVÝ ROZUM

16 Komunistická strana Slovenska

17 Kresťanská únia

18 SMER – sociálna demokracia

19 Kresťanskodemokratické hnutie

20 Sloboda a Solidarita

21 Progresívne Slovensko

22 SLOVENSKO, ZA ĽUDÍ

23 HLAS – sociálna demokracia

24 Volt Slovensko

Politické strany môžu delegovať členov do volebných komisií pre voľby do EP

Viac..  M. Beňová: Únia bude mať špecializovaný úrad na boj proti praniu špinavých peňazí

Každá strana a koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka do okrskových a okresných volebných komisií do 9. apríla. Pre voľby do Európskeho parlamentu bude fungovať 5 931 okrskových volebných komisií a 49 okresných volebných komisií. Prvé zasadnutia volebných komisií sa uskutočnia do 26. apríla.

Spôsob kreovania a zloženie volebných komisií je jedným z dôležitých kontrolných mechanizmov volebného procesu – priebehu hlasovania, sčítavania hlasov a spracovania volebných výsledkov. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je potrebné doručiť starostovi/ primátorovi, v prípade okresnej volebnej komisie prednostovi okresného úradu. Okrsková aj okresná volebná komisia musí mať najmenej 5 členov, v prípade, že sa jej počet členov zníži pod päť a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenúva starosta, primátor, respektíve prednosta.

Členovia volebnej komisie sú povinní zachovávať pri výkone funkcie nestrannosť a nepôsobiť v prospech alebo neprospech kandidujúcich subjektov. Nesmú vstupovať s voličom za plentu ani asistovať pri úprave hlasovacieho lístka a vkladaní obálky do volebnej urny.

Prehľad počtu utvorených volebných okrskov a podrobné informácie o delegovaní do volebných komisií sú zverejnené na webovom sídle MV SR na odkaze: https://www.minv.sk/?ep24-info2.

O mam

Odporúčame pozrieť

Čaputová v Európskom parlamente vyzvala Slovákov na účasť v eurovoľbách

Slováci by mali využiť svoje právo a možnosť, a začiatkom júna ísť hlasovať vo voľbách …

Consent choices