Záplavová oblasť Dunaja. PHOTO: BROZ

Zapojte sa do hlasovania o ocenenie Natura 2000, súťaží aj Slovensko

Európska komisia  oznámila 27 finalistov prestížnej ceny Natura 2000. Do súťaže 2024 prišlo 96 prihlášok z 25 členských štátov EÚ a je tak jednou z najúspešnejších edícií. Medzi finalistami sú iniciatívy v lokalitách Natura 2000 z Belgicka, Estónska, Francúzska, Írska, Litvy, Lotyšska, Nemecka, Poľska, Portugalska, Slovenska, Slovinska, Španielska, Švédska, Talianska a Holandska.

Vybrané žiadosti sú konkrétnymi príkladmi mnohých spôsobov, ako sa ochrana prírody a udržateľný rozvoj môžu navzájom posilňovať a prispievať k odolným ekosystémom, ktoré sú prospešné pre ľudí, klímu a planétu. Komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius v súvislosti s vyhlásením povedal: „Sústava Natura 2000 pokrýva tisíce štvorcových kilometrov v celej Európe. Ochrana a obnova európskej prírody znamená investíciu do kvality nášho života pre nás a budúce generácie. V celej EÚ sa tejto nesmierne dôležitej úlohe venujú inšpiratívne iniciatívy, do ktorých sú často zapojení mladí ľudia, poľnohospodári, mimovládne organizácie a rybári. Dvadsaťsedem finalistov súťaže Cena Natura 2000 2024 je toho dobrým príkladom: inšpiratívne prístupy, ktoré oživujú sieť Natura 2000 a potvrdzujú ju ako živý dôkaz záväzku Európy k ochrane prírody.“

27 finalistov odráža dôležitosť budovania sietí v rámci krajín a cezhranične pri realizácii opatrení na ochranu prírody a poukazuje na hodnotu spolupráce pri posilňovaní siete Natura 2000. Uznávajú dôležitosť posilnenia postavenia komunít, aby si vážili a chránili vzácne ekosystémy, ktoré ich obklopujú, a prezentujú rôzne prístupy k riadeniu a obnove chránených biotopov a druhov.

Slávnostné odovzdávanie cien Natura 2000 sa uskutoční 29. mája 2024 v rámci Zeleného týždňa EÚ. Porota na vysokej úrovni na základe dôkladného hodnotenia rozhodne o víťazoch v týchto kategóriách:

Komunikácia

Ochrana prírody v krajine

Cezhraničná spolupráca

Spoločná práca pre prírodu

Ochrana morí

O tohtoročnom víťazovi Európskej ceny občanov rozhodujú občania. Online hlasovanie je otvorené do 25. apríla 2024. A nezabudnite, že na vašom hlase záleží!

Európska cena Natura 2000

Touto cenou Natura 2000 sa oceňujú iniciatívy v lokalitách Natura 2000, ktoré sa výnimočne angažujú v oblasti ochrany biodiverzity, udržateľného riadenia biotopov na súši a na mori, ako aj zapojenia komunity. Vzdáva hold všetkým, ktorí pracujú na udržiavaní a ochrane tejto vzácnej siete, ktorá sa rozprestiera na území celej Európskej únie.

Komisia začala udeľovať ocenenie Natura 2000 v roku 2014. Odvtedy sa vďaka neúnavnému úsiliu a pevnému odhodlaniu komunity Natura 2000 zhromaždil katalóg viac ako 500 iniciatív s pôsobivými úspechmi v rámci siete Natura 2000.

Viac..  Metsolová na poslednom zasadnutí europarlamentu vyzdvihla viacero úspechov

Natura 2000 je sústava chránených území Európskej únie. Tvorí ju obrovské množstvo rôznych lokalít na celom kontinente, ktorých cieľom je zabezpečiť dlhodobé prežitie najcennejších a najohrozenejších biotopov a druhov v Európe a zachovať ich pre budúce generácie. Zároveň poskytuje širokú škálu produktov a služieb prospešných pre spoločnosť a hospodárstvo. Sústava Natura 2000 je založená na smernici o vtákoch a smernici o biotopoch a zohráva zásadnú úlohu pri zastavení straty biodiverzity v EÚ. Sieť, ktorá je jedným z výnimočných úspechov EÚ, dnes zahŕňa viac ako 27 000 suchozemských a morských lokalít, ktoré pokrývajú približne 18 % európskej pevniny a takmer 10 % okolitých morí v deviatich biogeografických regiónoch.

Odhaduje sa, že úplná implementácia sústavy Natura 2000 podporí 104 000 priamych pracovných miest v chránených oblastiach, ako aj činnosti v oblasti riadenia a ochrany. Ak sa zahrnú aj nepriame a indukované pracovné miesta, podporuje aj 174 000 pracovných miest v EÚ, ktoré súvisia s ročnými investíciami vo výške 6 miliárd EUR na riadenie a obnovu sústavy. Keďže EÚ chce v rámci stratégie v oblasti biodiverzity do roku 2030 uvoľniť pre prírodu najmenej 20 miliárd EUR ročne, očakáva sa, že by to mohlo priniesť až 500 000 pracovných miest.

Sieť Natura 2000 zohráva kľúčovú úlohu aj pri dosahovaní medzinárodných cieľov v oblasti biodiverzity. V globálnom rámci pre biodiverzitu z Kunmingu a Montrealu v roku 2022 sa takmer 200 krajín dohodlo na obnove 30 % degradovaných ekosystémov na súši a na mori a na účinnej ochrane a riadení 30 % suchozemských a morských oblastí do roku 2030. To je v súlade so záväzkami, ktoré prijala EÚ vo svojej stratégii v oblasti biodiverzity do roku 2030. Natura 2000 ako najväčšia koordinovaná sieť chránených území na svete významne prispeje k dosiahnutiu týchto cieľov.

O mam

Odporúčame pozrieť

Eugen Jurzyca: Europoslanci by mali zverejňovať zdôvodnenia svojich hlasovaní. VIDEOBLOG

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …

Consent choices