Vlajky Moldavsko - EÚ. PHOTO © European Union 2022 - Source : EP

Europoslanci predĺžili podporu Moldavsku a pracujú na opatreniach pre Ukrajinu

Europoslanci v stredu schválili obnovenie opatrení na liberalizáciu obchodu pre Moldavsko a upravili návrh o Ukrajine, aby sa posilnili záruky pre poľnohospodárov v EÚ.

Parlament hlasoval 347 hlasmi za, 117 bolo proti a 99 sa hlasovania zdržalo za zmenu a doplnenie návrhu Komisie na pozastavenie dovozných ciel a kvót na ukrajinský poľnohospodársky vývoz do EÚ na ďalší rok, od 6. júna 2024 do 5. júna 2025. Poslanci správu vrátili späť Výboru pre medzinárodný obchod, ktorý začne rokovania s Radou.

Právne predpisy dávajú Komisii právomoc rýchlo konať a zaviesť všetky potrebné opatrenia, ak by došlo k výraznému narušeniu trhu EÚ alebo trhov jednej alebo viacerých krajín EÚ v dôsledku dovozu z Ukrajiny, vrátane núdzovej brzdy pre obzvlášť citlivé poľnohospodárske výrobky. Poslanci hlasovali za zmenu a doplnenie návrhu Komisie tak, aby obsahoval viac citlivých produktov a širší referenčný rámec na výpočet priemerných objemov.

Liberalizačné opatrenia sú podmienené rešpektovaním demokratických princípov, ľudských práv, zásad právneho štátu zo strany Ukrajiny a jej trvalým úsilím v boji proti korupcii a organizovanému zločinu.

Podpora Moldavska

Parlament v samostatnom hlasovaní súhlasil 459 hlasmi za, 65 proti a 57 sa zdržalo hlasovania, že všetky zostávajúce clá na dovoz z Moldavska by mali byť pozastavené na ďalší rok. Nelegálna vojenská agresia Ruska proti Ukrajine tvrdo zasiahla aj Moldavsko, pretože sa vo veľkej miere spolieha na ukrajinské tranzitné trasy a infraštruktúru pre svoj vlastný vývoz. Opatrenia na liberalizáciu obchodu umožnili Moldavsku presmerovať časť svojho obchodu so zvyškom sveta cez EÚ. Väčšina moldavského vývozu už využíva bezcolný prístup na trh EÚ podľa dohody o pridružení.

Viac..  Ivan Štefanec: Podporujem Ivana Korčoka

Ďalší postup

Opatrenia týkajúce sa Moldavska teraz budú musieť formálne schváliť vlády EÚ. Nové nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť okamžite po skončení platnosti súčasného nariadenia. Platnosť súčasného nastavenia uplynie 5. júna 2024 pre Ukrajinu a 24. júla 2024 pre Moldavsko. Pokiaľ ide o Ukrajinu, Výbor pre medzinárodný obchod začne rokovania s Radou.

Súvislosti

Asociačná dohoda medzi EÚ a Ukrajinou vrátane prehĺbenej a komplexnej zóny voľného obchodu zabezpečila ukrajinským podnikom preferenčný prístup na trh EÚ od roku 2016. Bezprostredne po začatí ruskej agresie proti Ukrajine EÚ v júni 2022 zaviedla autonómne obchodné opatrenia (ATM), ktoré umožňujú bezcolný prístup pre všetky ukrajinské výrobky do EÚ. Tieto opatrenia boli predĺžené o jeden rok v roku 2023. V januári Európska komisia navrhla predĺžiť pozastavenie dovozných ciel a kvót na ukrajinský a moldavský vývoz na ďalší rok. Rusko sa zámerne zameralo na ukrajinskú produkciu potravín a zariadenia na export v Čiernom mori, aby podkopalo ekonomiku krajiny a ohrozilo globálnu potravinovú bezpečnosť.

O mam

Odporúčame pozrieť

migranti

Južné krajiny EÚ žiadajú väčšiu spoluprácu s krajinami pôvodu migrantov

Ministri z piatich stredomorských krajín vyzvali v sobotu Európsku úniu, aby posilnila bilaterálne dohody so …

Consent choices