Plynový horák. PHOTO: © European Union 2011 - EP

Rada EÚ odobrila dobrovoľné opatrenia na zníženie spotreby plynu aspoň o 15 %

Zástupcovia členských krajín (Rada EÚ) v pondelok prijali odporúčanie, ktoré nabáda členské štáty eurobloku, aby do 31. marca 2025 pokračovali v znižovaní spotreby plynu aspoň o 15 percent v porovnaní s priemernou spotrebou plynu v období od 1. apríla 2017 do 31. marca 2022.

Toto odporúčanie pomôže členským štátom prijať primerané opatrenia na zabezpečenie dodávok plynu až do zavedenia vnútroštátneho práva smerníc o energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojoch energie v roku 2025. Obe smernice prinesú v blízkej budúcnosti štrukturálne zníženie dopytu po plyne a zároveň dosiahnu ciele EÚ v oblasti dekarbonizácie.

Predchádzajúce nariadenie o opatreniach na zníženie dopytu po plyne bolo prijaté v roku 2022 ako naliehavá reakcia na energetickú krízu spôsobenú ruskou vojenskou agresiou proti Ukrajine a následne, v roku 2023, bolo predĺžené o jeden rok. Prestane platiť 31. marca 2024. Vďaka opatreniam na zníženie dopytu po plyne sa krajinám EÚ v roku 2023 podarilo postupne vyradiť približne 65 miliárd kubických metrov ruského plynu, predovšetkým v domácnostiach a priemysle.

Viac..  Eugen Jurzyca: Boj proti klimatickej zmene je jeden z najviac investičných projektov v histórii ľudstva

(TASR)

O mam

Odporúčame pozrieť

plynovod

Ukrajina zatvára dvere transportu ruského plynu do Európy

Ukrajina vylúčila akékoľvek dohody, ktoré by umožnili ďalší transport ruského zemného plynu cez krajinu do …

Consent choices