PONUKA PRÁCE/STÁŽÍ V EÚ

Pomôž zviditeľniť cykloturistiku ako pracovník obchodného združenia Cycling Industries Europe

Cycling Industries Europe je obchodným združením, ktoré pracuje v sektore cykloturistiky. Belgická spoločnosť aktuálne hľadá pracovníka na spravovanie sociálnych sietí a priemyselnej politiky. Kandidát by mal mať: Skúsenosti s podporou podnikateľských sietí na európskej úrovni; zručnosti zo spravovania finančných programov; znalosti z ovládania anglického jazyka v písomnej aj ústnej podobe. Pracovná …

Viac ... »

Chceš vidieť ako sa tvoria kampane a komunikovať s významnými nadnárodnými spoločnosťami? Vyplň formulár a staň sa správcom účtov firmy Red Flag!

Red Flag so sídlom v Bruseli sa špecializuje na poradenstvo, pomáha podnikom a organizáciám identifikovať i riešiť právne a politické riziká. V súčasnosti robí nábor na pozíciu Account Manager – správcu účtov v oblasti strategickej komunikácie a tvorby verejných kampaní. Ide o pozíciu na plný úväzok v Bruseli. Zodpovednosti: Vývoj, implementácia a monitorovanie komunikácie či public affairs …

Viac ... »

Si študentom vysokej školy a zaujímaš sa o politiku alebo obchod? Belgická spoločnosť Accountancy Europe ti ponúka platenú stáž v období šiestich mesiacov

Accountancy Europe v Belgicku s 25-členným tímom z rôznych krajín zastupuje európskych účtovníkov, audítorov a poradcov. V súčasnosti hľadá stážistu na plný úväzok na podporu audítorského tímu v období šiestich mesiacov. Povinnosti:  Podporovať prácu audítorského tímu; sledovať politický vývoj v oblasti auditu na európskej úrovni; vykonávať výskum týkajúci sa tém súvisiacich …

Viac ... »

Talianska nadácia Human Technopole hľadá manažéra pre obstarávanie

Nadácia Human Technopole v Miláne hľadá manažéra pre obstarávanie. Ako člen ekonomického tímu vymedzí a implementuje najlepšie politické stratégie obstarávania, ktoré prispejú k organizačnému pokroku, budovaniu interakcie s vedúcimi predstaviteľmi procesov v oblasti vedy a administratívy. Hlavné povinnosti: Vypracovanie a implementácia stratégií, postupov či úloh v rámci legislatívy tovaru a služieb; …

Viac ... »

Európske poradenstvo Squaris hľadá odborníka na technológie vo verejnej bezpečnosti v rámci krízovej komunikácie pri živelných pohromách

Squaris je európske poradenstvo, ktoré sa špecializuje na oblasť vládnych záležitostí v Európe. Zaoberá sa aj zdravím, cestnou dopravou a bezpečnosťou. Poskytuje právne analýzy komunikačným službám veľkým organizáciám. Aktuálne hľadá projektového manažéra, odborníka na technológie vo verejnej bezpečnosti a na digitálnu ekonomiku. Aké budú úlohy projektového manažéra? Vypracovanie návrhov na výskumné …

Viac ... »

Pracujte pre ekonomický tím v Regio Twente a zaslúžte sa o hospodársky rozvoj a lobing tejto spoločnosti

Regio Twente  v Holandsku je spoločnosť predstavujúca regióny s rôznymi sociálnymi, technickými a ekonomickými výzvami. Pracuje na zlepšení regionálneho trhu práce či na podpore cestovného ruchu. Doména Živého prostredia (jedna z troch oblastí Regio Twente) pozostáva z tímov Economics, Knowledge Point Twente, OZJT alebo Rekreačných a sieťových zariadení, ktoré majú na …

Viac ... »

Federácia európskych združení pre vykurovanie, vetranie a klimatizáciu hľadá nového člena do tímu v oblasti komunikácie a marketingu

REHVA je federáciou európskych združení pre vykurovanie, vetranie a klimatizáciu, ktorá sa venuje zlepšeniu zdravia, komfortu a energetickej účinnosti vo všetkých budovách a spoločenstvách. Aktuálne hľadá nového člena do tímu v oblasti komunikácie, marketingu a publikácie textov. Zmluva je na plný úväzok na dobu určitú s atraktívnym balíkom dávok. Orientačný …

Viac ... »

Hlavné mesto Litvy – Vilnius ti otvorí cestu v kariérnom postupe cez oblasť medzinárodných vzťahov

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť v Litve má aktuálne voľné miesto pre úradníka v oblasti medzinárodných vzťahov. Jeho náplňou práce bude podávať správy vedúcemu manažmentu i komunikácie a budovať spoluprácu so zainteresovanými stranami spoločnosti. Angličtina je pracovným jazykom inštitútu. Zmluva je najprv v skúšobnej dobe 9 mesiacov a neskôr na …

Viac ... »

Európske združenie železničnej nákladnej dopravy hľadá technického pracovníka s cieľom zatraktívnenia tejto prepravy a efektívnej komunikácie s európskymi spoločnosťami

ERFA – Európske združenie železničnej nákladnej dopravy hľadá technického pracovníka, ktorý bude zastupovať záujmy súkromných a nezávislých železničných dopravných spoločností z celej Európy. Úlohou vybraného kandidáta bude najmä kontaktovať Agentúru pre európske železnice (ERA) a sledovať kľúčové technické či prevádzkové otázky o jednotnej bezpečnosti alebo zmiernení hluku v rámci dopadu na …

Viac ... »

Spoznaj krásy Rakúska ako výskumný administrátor na Viedenskej univerzite v rámci projektu s názvom Politika morskej biodiverzity

Viedenská univerzita – katedra politológie hľadá výskumného administrátora na projekt  ERIP MARIPOLDATA s názvom Politika morskej biodiverzity: Globálna a národná politika aj postupy monitorovania oceánov, ktorý prebieha od novembra 2018 do októbra 2023. Hlavným cieľom spoločnosti je vyvinúť a aplikovať novú metodológiu založenú na analýze vedecko-politických vzťahov v empirickom výskume. Úspešný kandidát bude …

Viac ... »

Miroslav Mikolášik ponúka platenú stáž v Európskom parlamente

Mikolasik

Absolventi a študenti posledného ročníka vysokých škôl sa môžu uchádzať o trojmesačnú platenú stáž v Európskom parlamente v Bruseli. Opätovne ju ponúka slovenský europoslanec Miroslav Mikolášik (EĽS/KDH) v termíne od 7. januára 2019. Prihlásiť sa treba do 30. novembra 2018.  Aj v novom kalendárnom roku pokračuje slovenský europoslanec v podpore nadaných mladých ľudí ponukou stáže vo …

Viac ... »

Máš manažérske skúsenosti v oblasti riadenia vzťahov medzi členmi európskej spoločnosti? Pošli si CV a staň sa tímovým hráčom Medzinárodného nefrologického združenia

ISN – Medzinárodná nefrologická spoločnosť hľadá manažéra, ktorý bude zodpovedný za riadenie vzťahov s jej členmi pod vedením riaditeľa. Povinnosti manažéra: Riadiť, rozvíjať a implementovať stratégie pre členstvo nefrologickej spoločnosti v súlade s jej podnikateľským plánom; vyhľadávať nové možnosti a partnerstvá na rozšírenie členskej základne ISN; podporovať aktivity členov cez rozvoj …

Viac ... »

Neseď doma a využi svoje získané vysokoškolské vzdelanie na pomoc vedeckým výskumníkom v Európe!

COST je medzinárodné neziskové združenie v Bruseli, ktoré sa venuje vede a technike. Pomáha s rozvojom európskych výskumníkov, aby spolu rozvíjali vlastné myšlienky a nové iniciatívy vo vedeckých disciplínach cez transeurópsku sieť výskumných aktivít financovaných na vnútroštátnej úrovni. Ak máš chuť sa k nám pridať, tak aktuálne hľadáme správcu na oblasť ľudských …

Viac ... »

Úrad pre finančný mechanizmus v Bruseli ponúka možnosť zapojiť sa do inovácie a výskumu v oblasti kultúry, životného prostredia, energetiky, zamestnanosti alebo znižovania chudoby

Úrad pre finančný mechanizmus je sekretariátom nórskych grantov a členom Európskeho združenia voľného obchodu v Bruseli. Cieľom grantov je zníženie hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore (EHP) a posilnenie vzťahov medzi donorskými a prijímateľskými štátmi. V súčasnosti hľadáme motivovaného a kvalifikovaného kandidáta na obsadenie voľného miesta pre pracovníka monitorovania …

Viac ... »

Zaslúž sa o rozvoj nízkouhlíkovej stratégie a zmenu klímy ako operatívny spolupracovník Európskej nadácie pre klímu a podnebie

Európska nadácia pre klímu a podnebie (ECF) je iniciatíva, ktorá v Európe podporuje rozvoj nízkouhlíkovej stratégie a zohráva úlohu aj pri zmene klímy. V súčasnosti hľadáme operatívneho spolupracovníka, ktorý bude súčasťou strategického komunikačného tímu, zároveň podávať správy operačnému riaditeľovi pre strategické komunikácie a aktívne sa podieľať na vytváraní väčšej politickej, mediálnej aj …

Viac ... »

Pracuj vo Viedni ako odborník pre elektrickú energiu na oddelení pomoci pre východné partnerstvo a získaj cenné pracovné skúsenosti

Energetické spoločenstvo je medzinárodná organizácia so sídlom vo Viedni. Jej sekretariát nedávno uzavrel dohodu o financovaní projektov s Európskou komisiou, pričom cieľom je zlepšenie legislatívneho a regulačného prostredia pre energetický priemysel v súlade s európskymi postupmi. Kvôli tomuto projektu organizácia aktuálne hľadá odborníka pre elektrickú energiu na oddelení pomoci pre východné …

Viac ... »

Enhesa hľadá stážistu, ktorému ponúka 6-mesačnú platenú stáž v oblasti ochrany životného prostredia, zdravia a bezpečnosti

Enhesa poskytuje právne poradenstvo v oblasti ochrany životného prostredia, zdravia a bezpečnosti. Aktuálne hľadá stážistu, aby pomohol svojmu európskemu tímu právneho poradcu pokryť územie Slovinska a ďalších krajín z balkánskeho regiónu. Táto 6-mesačná platená stáž sa uskutoční v Bruseli. Hlavné povinnosti stážistu budú: Výskum zákonov, nariadení a politiky EHS v Slovinsku; monitorovanie …

Viac ... »

Hovoria ti niečo projektové zmluvy v oblasti financovania? Ak si nadšenec obchodu a ekonomiky, potom si určite nezabudni podať žiadosť!

Transtec je belgická medzinárodná rozvojová spoločnosť, ktorá pôsobí pri realizácii projektov a programov financovaných v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci. Poskytuje tiež technické a konzultačné služby financované napr. Organizáciou Spojených národov, Európskou úniou alebo Africkou rozvojovou bankou. Snaží sa prispieť k dobrej správe verejných vecí a zlepšeniu rozhodovacích procesov vo verejnom i …

Viac ... »

Máš chuť cestovať a spoznávať krásy Varšavy alebo iných európskych krajín? Poľská spoločnosť TechSoup Europe hľadá dynamických a skúsených projektových manažérov

Spoločnosť TechSoup Europe so sídlom vo Varšave spolu s partnerskými organizáciami za zaoberá občianskou angažovanosťou, sociálnou inováciou a pomocou neziskovým organizáciám. V súčasnosti kvôli viacerým projektom hľadáme skúsených projektových manažérov, ktorí by sa pripojili k nášmu tímu vo varšavskej kancelárii. Úlohy: Koordinácia cyklu projektov, medzi ktoré patrí napr. zhromažďovanie informácií či podávanie …

Viac ... »

Zaujíma ťa rozvoj potravinového reťazca pre zvieratá? Podaj si žiadosť a staň sa manažérom na testovanie kvality kŕmnych zmesí

Belgická spoločnosť FAMI-QS zaoberajúca sa systémom kvality a bezpečnosti špeciálnych kŕmnych zmesí aktuálne hľadá manažéra, ktorý sa bude venovať kontrole tejto kvality. Náplň práce: Preskúmanie dokumentácie auditu spoločnosti; monitorovanie globálneho programu Inteligity FAMI-QS či výkonnosti certifikačných orgánov a audítorov; podpora celoslovenského výcviku audítorov a ich priemyslu. Kvalifikácia: Vysokoškolské vzdelanie z ekonomickej …

Viac ... »
Consent choices