Značký archívu: azbest

Vystavenie azbestu: Europoslanci prijali zákon na silnejšiu ochranu pracovníkov

Európsky parlament schválil nové pravidlá na ochranu pracovníkov EÚ pred zdravotnými rizikami súvisiacimi s azbestom a na zlepšenie včasného odhaľovania azbestu. V utorok plénum schválilo 614 hlasmi za, pričom 2 boli proti a 4 sa zdržali hlasovania, smernicu, na ktorej sa už zhodla s členskými štátmi, a ktorou sa zníži limit …

Viac ... »

Komisia koná v snahe lepšie chrániť ľudí pred azbestom a zaručiť budúcnosť bez neho

Azbest je vysoko nebezpečná látka spôsobujúca rakovinu. Ešte stále sa vyskytuje v mnohých našich budovách a je zodpovedná za mnohé odvrátiteľné úmrtia v EÚ. Komisia aktuálne predstavila komplexný prístup, ako lepšie chrániť ľudí a životné prostredie pred azbestom a zaručiť budúcnosť bez neho. Balík zahŕňa: oznámenie o práci pre budúcnosť …

Viac ... »
Consent choices