Značký archívu: inštitúcie

Účinnosť nadobúdajú nové pravidlá na posilnenie kybernetickej bezpečnosti inštitúcií EÚ

kyberneticke utoky

Nové nariadenie o kybernetickej bezpečnosti, ktorým sa stanovujú opatrenia na zabezpečenie vysokej úrovne spoločnej kybernetickej bezpečnosti v inštitúciách, orgánoch, úradoch a agentúrach Únie, nadobudlo účinnosť včera 7. januára 2024.  V nariadení sa stanovujú opatrenia na zriadenie vnútorného rámca riadenia, správy a kontroly kybernetickobezpečnostných rizík pre každý subjekt Únie a zriaďuje …

Viac ... »

Príprava na brexit nie je len vecou inštitúcií EÚ

brexit

Európska komisia prijala oznámenie, v ktorom opisuje prebiehajúcu prácu, ktorá má zaistiť pripravenosť na všetky scenáre odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ. 30. marca 2019 Spojené kráľovstvo opustí EÚ a stane sa treťou krajinou. Bude to mať dôsledky pre občanov, podniky a správne orgány v Spojenom kráľovstve aj v EÚ. Tieto …

Viac ... »

VIDEO: Rozhodnutia Európskej únie sú výsledkom úzkej spolupráce

Inštitúcie Európskej únie sú navzájom úzko prepojené. Každé rozhodnutie je výsledkom spolupráce komisárov, europoslancov a členských štátov. Navonok komplikovaný systém prijímania smerníc či nariadení znázorňuje jednoduché video. Ako prijíma rozhodnutia Európska únia? Tento proces sa skladá z viacerých zložiek, každá inštitúcia má svoju funkciu a činnosti sú prepojené. K slovu …

Viac ... »
Consent choices