Značký archívu: justičný systém

Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2023: účinnosť justičných systémov sa zlepšuje

sud, pravo, justicia

Európska komisia uverejnila jedenáste vydanie porovnávacieho prehľadu EÚ v oblasti justície, ktorý predstavuje výročný prehľad a prináša porovnávacie údaje o efektívnosti, kvalite a nezávislosti justičných systémov v členských štátoch EÚ. Tohtoročný porovnávací prehľad obsahuje údaje o 16 nových oblastiach, napríklad o tom, ako vnútroštátne orgány riešia korupciu, o dĺžke konaní týkajúcich sa prípadov …

Viac ... »

Justičné systémy sa v členských štátoch EÚ zefektívňujú, problémy však zostávajú

jourova

Komisia zverejnila porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2017, v ktorom sa porovnáva efektívnosť, kvalita a nezávislosť justičných systémov v členských štátoch EÚ. Jeho cieľom je pomôcť vnútroštátnym orgánom zlepšiť efektívnosť ich justičných systémov. Na rozdiel od predchádzajúcich vydaní sa porovnávací prehľad za rok 2017 zameriava na nové …

Viac ... »

Ako je na tom justícia v EÚ?

Európska komisia zverejnila porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2016, ktorý poskytuje komparatívny prehľad efektívnosti, kvality a nezávislosti justičných systémov v členských štátoch EÚ. Cieľom tohto prehľadu je pomôcť vnútroštátnym orgánom v úsilí o zlepšenie ich justičných systémov poskytnutím týchto porovnávacích údajov. Porovnávací prehľad v oblasti justície po prvýkrát obsahuje výsledky prieskumov Eurobarometra týkajúcich sa …

Viac ... »

Komisia predstavuje porovnávací prehľad v oblasti justície. Ako je na tom Slovensko?

Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície z roku 2015 zhromažďuje údaje z rôznych zdrojov, najmä však od Európskej komisie pre efektívnosť súdnictva (CEPEJ), ktorá zbiera údaje od členských štátov. Takisto využíva informácie získané z iných zdrojov, napríklad vďaka úzkej spolupráci s Európskou sieťou súdnych rád (ENCJ). Sústreďuje sa na rovnaké ukazovatele ako v roku 2014, pričom …

Viac ... »
Consent choices