Značký archívu: kolektívne zmluvy

Antitrustové pravidlá: Komisia vyzýva na pripomienkovanie návrhu usmernení o kolektívnych zmluvách

pracovnici, zamestnanci

Európska komisia vyzýva občanov, podniky, sociálnych partnerov, akademickú obec, orgány štátnej správy a všetky zainteresované strany, aby sa vyjadrili k návrhu usmernení o uplatňovaní právnych predpisov EÚ v oblasti hospodárskej súťaže na kolektívne zmluvy týkajúce sa pracovných podmienok samostatne zárobkovo činných osôb bez zamestnancov, ktoré poskytujú služby. Návrh usmernení je súčasťou balíka, ktorý zahŕňa …

Viac ... »
Consent choices