Značký archívu: Pavol Frešo

SDKÚ-DS: Ak prídu Noční vlci, polícia by ich mala z hraníc odprevadiť k ďalším hraniciam

Po rozhodnutí Poľska nepovoliť Putinovmu motorkárskemu gangu Noční vlci vstup na svoje územie sa môžu ruskí motorkári dostať do Európskej únie práve cez Slovensko. Jeho členovia sú pritom známi napríklad svojou účasťou vo vojne na východe Ukrajiny. „Slovenská republika je suverénny štát a je na mieste, aby svoju suverenitu v …

Viac ... »

Frešo: Nezmyselné štatistiky uberajú EÚ dôveru

frešo

Pavol Frešo ako člen Slovenskej národnej delegácie Európskeho výboru regiónov na plenárnej schôdzi upozornil všetkých zástupcov regiónov a miest na nereálne ukazovatele merania kvality života v krajoch. Pri jednoduchom štatistickom prerátaní sa Bratislavský kraj dokáže zázračne dostať z reálneho 75. miesta na piate miesto v rebríčku najbohatších regiónov. „Hrubo skresľujúce štatistiky o blahobyte európskych …

Viac ... »

Frešo: Vláda nemôže zasahovať do kompetencií krajov podľa osobných sympatií

„Nízke čerpanie ale ani slabá angažovanosť v získavaní eurofondov nemôžu byť dôvodom na odoberanie kompetencií krajov,“ uviedol predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Pavol Frešo. Úvahy o tomto zámere, ktoré naznačil predseda vlády na včerajšom zasadnutí Vlády SR v Banskobystrickom kraji, označil predseda BSK za neuvážené. „Pán Kotleba nie je moja …

Viac ... »

Frešo si odskočil do Bruselu, riešil eurofondy pre kraj

frešo

Bratislavský samosprávny kraj má svoje stále zastúpenie v Bruseli od septembra 2002 a aj vďaka Kancelárii BSK na pôde Európskej únie je BSK jedným z najlepších čerpateľov prostriedkov z Európskej únie.  „Aktivity bratislavského samosprávneho kraja, ktoré presahujú územie kraja, sa nám darí robiť s pomocou našej kancelárie v Bruseli a najmä vďaka nášmu aktívnemu prístupu na všetkých …

Viac ... »

BSK: Starostovia hovorili o možnostiach čerpať eurofondy

Zvýšiť povedomie miest a obcí o možnostiach čerpania eurofondov aj v ďalšom programovom období 2014-2020 bolo cieľom Lokálneho podujatia Open Days 2014, ktoré sa konalo v pondelok na pôde Úradu Bratislavského kraja. Akcia sa konala v rámci Európskeho týždňa regiónov a miest. Podujatia sa zúčastnilo približne 80 hostí, medzi ktorými boli predovšetkým starostovia, poslanci Zastupiteľstva …

Viac ... »

BSK: Frešo bojuje za silnejší hlas slovenských krajov v Bruseli!

frešo

Výbor regiónov predstavuje pre samosprávy jedinečnú možnosť ako presadiť svoje záujmy v procese tvorby legislatívy EÚ, ktorá bezprostredne ovplyvňuje ich fungovanie. Slovenské regióny a mestá vo Výbore regiónov zastupuje deväť členov, ktorým sa v januári 2015 končí mandát. Pred novými členmi Výboru regiónov stojí niekoľko výziev, na ktoré predseda BSK Pavol Frešo spolu …

Viac ... »

Frešo v Bruseli otvoril tému dane z motorových vozidiel

Priamo v Bruseli na panelovej diskusii vo Výbore regiónov otvoril  predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo problém zoštátňovania samospráv, ktorému kraje na Slovensku čelia po prijatí novely zákona o Dani z motorových vozidiel. Týmto zákonom dochádza k výraznému naštrbeniu princípov, podľa ktorých od roku 2005 na Slovensku funguje samospráva. „Nie je to vôbec malá …

Viac ... »

Frešo z Bruselu: Európska únia nie je vzdialená fatamorgána, žijúca si vlastným životom

BSK: Viacúrovňové riadenie regionálneho rozvoja Bratislavský samosprávny kraj je jedným z troch slovenských samosprávnych krajov so stálym zastúpením v Bruseli. Predseda BSK Pavol Frešo je členom Výboru regiónov, ktorý už 20 rokov približuje Európsku úniu občanom na miestnej a regionálnej úrovni a podľa Lisabonskej zmluvy sa musí Európska komisia a Rada pred prijatím …

Viac ... »
Consent choices