Značký archívu: Violeta Bulcová

Komisia dá 13,1 miliardy EUR do dopravnej infraštruktúry na podporu zamestnanosti

V rámci Nástroja na prepájanie Európy (NPE) bude v členských štátoch EÚ z rozpočtu EÚ na roky 2014 – 2020 na spolufinancovanie projektov TEN-T sprístupnenej 24,05 miliardy EUR. Z tejto sumy bude k dispozícii 11,305 miliardy EUR len pre projekty v členských štátoch oprávnených na financovanie z Kohézneho fondu. Investície sú plánované prostredníctvom ročných …

Viac ... »
Consent choices