Európsky parlament schválil novú Európsku komisiu. Toto sú jej členovia

Európsky parlament
Európsky parlament, Štrasburg. PHOTO: Flickr.

Poslanci v stredu napoludnie vyslovili súhlas s vymenovaním kolégia 27 komisárov tak, ako ho v stredu ráno predstavil zvolený predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker. Novú komisiu podporilo 423 poslancov, 209 hlasovalo proti a 67 členov EP sa hlasovania zdržalo. Predtým, ako sa noví komisári ujmú 1. novembra svojich funkcií, ich musí formálne vymenovať Európska rada. Funkčné obdobie Komisie je päť rokov.

Pre porovnanie, prvá Komisia pod vedením José Manuela Barrosa bola v novembri 2004 schválená pomerom hlasov 449 (za): 149 (proti): 82 (zdržalo sa hlasovania). Druhá Barrosova Komisia získala dôveru Parlamentu 9. februára 2010 pomerom hlasov 488 (za): 137 (proti): 72 (zdržalo sa).

Pre porovnanie, prvá Komisia pod vedením José Manuela Barrosa bola v novembri 2004 schválená pomerom hlasov 449 (za): 149 (proti): 82 (zdržalo sa hlasovania). Druhá Barrosova Komisia získala dôveru Parlamentu 9. februára 2010 pomerom hlasov 488 (za): 137 (proti): 72 (zdržalo sa).

Zvolený predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker vo svojom úvodnom prejave v stredu ráno načrtol niekoľko zmien týkajúcich sa portfólií, a to v súlade s požiadavkami výborov EP po vypočutí designovaných komisárov.

« S Parlamentom mám zmluvu a budem ju rešpektovať »

„Budúca Komisia bude veľmi politická,“ uviedol Jean-Claude Juncker v súvislosti s jej zložením. Pred poslancami obhajoval jej novú architektúru, v rámci ktorej budú podpredsedovia „koordinovať, zhromažďovať a organizovať [nové] nápady.“ Zdôraznil, že musel „bojovať“ o dostatočné zastúpenie žien vo svojom kolégiu, zároveň však priznal, že mať „deväť žien z 28 komisárov je stále úbohé.“

Reagujúc na kritiku z radov poslancov počas vypočutí niektorých designovaných komisárov Jean-Claude Juncker oznámil, že o zodpovednosť za lieky a farmaceutické výrobky sa podelí komisár pre zdravotníctvo Vytenis Andriukaitis a komisárka pre vnútorný trh Elżbieta Bieńkowska, pod ktorú tiež bude spadať politika EÚ v oblasti kozmického priestoru.

Oblasť občianstva sa Jean-Claude Juncker rozhodol zveriť Dimitriosovi  Avramopoulosovi, teda komisárovi zodpovednému za migráciu a vnútorné záležitosti, pričom Tiborovi Navracsicsovi pribudne zodpovednosť za oblasť športu. Zároveň uviedol, že nemohol súhlasiť s odstránením slova „rokovania“ v názve portfólia komisára pre rokovania o rozšírení, nakoľko by to mohlo viesť k nesprávnej interpretácii zo strany kandidátskych krajín.

V súvislosti s doložkou o sporoch medzi investorom a štátom, ktorá je súčasťou rozhovorov o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) Jean-Claude Juncker vyhlásil, že nedovolí, aby bola jurisdikcia súdov Európskej únie obmedzená. Zdôraznil tiež, že jeho investičný balík v hodnote 300 miliárd eur je stále aktuálny a bude predložený „pred Vianocami.“

„Pravidlá [paktu stability a rastu] sa nebudú meniť,“ vyhlásil Jean-Claude Juncker podčiarkujúc, že budú implementované s takou mierou flexibility, akú umožňujú zakladajúce zmluvy.

Reakcie lídrov politických skupín

Manfred Weber (EPP, DE) uviedol, že občania hrali v procese vedúcom k voľbe novej Komisie centrálnu úlohu. „Európska demokracia urobila veľký krok vpred,“ vyhlásil. Skupina EPP podľa jeho slov oceňuje skúsenosti Jeana-Clauda Junckera, ako aj jeho politický prístup. Teraz je potrebné „začať pracovať na európskej stabilite, podpore rastu, na otázkach migrácie, rešpektujúc pritom kompetencie členských štátov a pozerajúc sa aj za Európske hranice,“ dodal.

„Dnes nie je najväčším nepriateľom Európy populizmus, ale nedostatok odvahy našich európskych lídrov. S&D Vás bude podporovať, zároveň však bude kritickým duchom väčšiny,“ uviedol Gianni Pittella (S&D, IT). Varoval, že dôveryhodnosť Komisie závisí od 300 miliardového investičného plánu a vystúpil proti pretekom o čo najnižšie štandardy ochrany pracovníkov v EÚ. Prisľúbil tiež revíziu smernice o vysielaní pracovníkov a oživenie smernice o materskej dovolenke.

“Vítame fakt, že štruktúra [novej Komisie] nevyzerá tak, akoby ste zúfalo hľadali 27 miest pre 27 ľudí,“ uviedol Syed Kamall (ECR, UK) oceňujúc Junckera za predloženie „integrovanej štruktúry zameranej na výsledky.“ Privítal tiež návrhy na zníženie administratívnej záťaže a snahu zamerať sa na digitálny trh, energetickú bezpečnosť a princíp subsidiarity. „Sme sklamaní, že ste nepodporil požiadavku Parlamentu na ustanovenie komisára pre kontrolu rozpočtu,“ uviedol poslanec Kamall. Kriticki sa tiež vyjadril na adresu designovaného komisára Moscoviciho. „Hlasovania [o Komisii ako celku] sa zdržíme a budeme Vás konfrontovať s výzvami, ktoré prinesie budúcnosť,“ dodal.

Guy Verhofstadt (ALDE, BE) povedal novému kolégiu „jasné áno“ dúfajúc, že sa bude správať inak ako súčasná Komisia. „Očakávame Komisiu s ambíciami a víziou, ktorá nás vyvedie z krízy a nie sekretariát Rady,“ vyhlásil trvajúc na nevyhnutnosti „dôveryhodnej stratégie v oblasti investícií a rastu.“ Zároveň Jeana-Clauda Junckera vyzval, aby v prípade rozporov v oblastiach, ktoré spadajú pod viacerých komisárov, napríklad pri rozdielnych názoroch komisárov Dombrovskisa a Moscoviciho, okamžite zasiahol. Poslanec Verhofstadt tiež vyjadril podporu európskym umelcom, ktorí prostredníctvom listu kritizovali pridelenie kultúry do portfólia designovaného komisára Navracsicsa.

Viac..  Rada Európy: Maďarsko musí upustiť od návrhu na obranu národnej suverenity

Podľa Neoklisa Sylikiotisa (GUE/NGL, CY) navrhované zloženie kolégia ukazuje, že nová Komisia bude podporovať neoliberálnu politiku, ktorá vedie k strate pracovných miest, k tvrdým úsporným opatreniam a k uduseniu malých a stredných podnikov. Nová Komisia je „plodom dohody medzi skupinami S&D, ALDE a EPP, čo je v rozpore so spôsobom prijímania rozhodnutí v EÚ,“ uviedol. „Chceme vidieť skutočnú zmenu v politike EÚ tak, aby sme sa dostali z krízy a zvýšili zamestnanosť,“ dodal odmietajúc pokračovanie úsporných opatrení.

„Moja skupina povie Junckerovej Komisii nie. Samotné rozhodnutie, že pán Navracsics by mal byť zodpovedný za jemu pridelené portfólio, je dôvodom povedať [Komisii] nie,“ vyhlásila Rebecca Harms (Zelení/EFA, DE) kritizujúc tiež prístup Junckerovho kolégia ku klimatickej politike, nedostatok pozornosti pre udržateľný rozvoj a „nezodpovedný prístup“ v otázke utečencov.

„Budeme hlasovať proti tejto nedemokratickej forme vlády. Toto bude posledná Európska komisia, ktorá vládne Veľkej Británii, pretože na konci jej päťročného [funkčného obdobia] tu už nebudeme,“ uviedol Nigel Farage (EFDD, UK).

“Tak, ako sme nesmútili nad odchodom pána Barrosa, nie sme obzvlášť nadšení z príchodu pána Junckera,“ vyhlásil Harald Vilimsky (NI, AT) dodávajúc, že ani jeden z  nich nebol kandidátom občanov. „Sú predstaviteľmi technokracie, nomenklatúry. Budeme proti vám hlasovať, a teda hlasovať za rodinu európskych národov,“ dodal.

Reakcie slovenských poslancov

„Hlasovanie o novej Európskej komisii ukončilo obdobie nestability Európskej únie, ktoré trvalo niekoľko mesiacov. Junckerova komisia zďaleka nie je ideálna a jej vytvorenie bolo poznamenané radom nelogických krokov, no predsa má šancu na to, aby dodala EÚ potrebnú novú energiu. Z uvedeného dôvodu som hlasoval za,“ uviedol poslanec Pál Csáky (EPP, SK).

„Junckerova komisia má moju podporu. Čakajú ju viaceré výzvy, napríklad zabezpečenie ekonomického rastu, posilnenie vnútorného trhu a vytvorenie energetickej Únie. Očakávam však, že pod Jean-Claudovým silným pro-európskym vedením uvidíme komisiu, ktorá posilní Európu ako ekonomicky, tak aj politicky,“ uviedol poslanec Eduard Kukan (EPP, SK).

„Od novej Komisie očakávam rýchle vypracovanie a implementáciu jasnej stratégie zameranej na obnovenie hospodárskeho rastu a posilnenie kľúčových investícií, s pomocou ktorých bude možno riešiť vysokú nezamestnanosť v regiónoch. Súhlasím, že energetická politika má viesť k zvýšeniu energetickej bezpečnosti a zníženiu závislosti,“ uviedol poslanec Miroslav Mikolášik (EPP, SK).

„Zloženie novej Komisie dáva záruky na riešenie problémov EÚ. Komisári presvedčili, že vedia garantovať odborné fungovanie svojich rezortov a poznajú aktuálne výzvy. Musíme znížiť nezamestnanosť, naštartovať rast, zabezpečiť energetickú bezpečnosť, ochrániť prírodné zdroje a tiež eliminovať vojnové konflikty v Európe a vo svete,“ uviedla poslankyňa Monika Smolková (S&D, SK).

„Verím, že novej Európskej komisii sa podarí naplniť najmä ambiciózne ciele rastu a zlepšenia zamestnanosti. Z pozície člena Európskeho parlamentu som pripravený týmto cieľom napomáhať najmä podporou malých podnikateľov a rozvojových projektov spoločného digitálneho trhu a TTIP,“ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

„Juncker svojimi návrhmi prekvapil. Vidieť, že EK zostavoval sám a nenadiktovali mu ju šéfovia vlád silných štátov. Nepríjemná správa je P. Moscovici, ktorý ako francúzsky minister financií nedokázal znížiť deficit, snažil sa zaviesť 70%-nú daň z príjmu a porušoval rozpočtové pravidlá EÚ. Tomu sa hovorí spraviť z capa záhradníka,“ uviedol poslanec Richard Sulík (ECR, SK).

„Hoci nová EK má aj kvalitných komisárov, za ktorých by som s radosťou zahlasovala,  ako celok ma nepresvedčila. Tak ako v domácej politike v minulosti, rovnako aj v EP podporím všetky rozumné opatrenia, ktoré pomôžu tým najzraniteľnejším či zvýšia transparentnosť a efektívnosť v nakladaní s verejnými zdrojmi,“ uviedla poslankyňa Jana Žitňanská (ECR, SK).

O ram

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Digitálne produkty budú bezpečnejšie

Európsky parlament chce presadiť nový zákon o kybernetickej odolnosti. Mohlo by sa tak stať začiatkom …

Consent choices