Európsky parlament umožní členským štátom zakázať geneticky modifikované plodiny na svojom území

gmo
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Európsky parlament v utorok schválil legislatívny návrh, ktorý umožní členským štátom obmedziť alebo zakázať na svojom území kultiváciu plodín obsahujúcich geneticky modifikované organizmy, a to aj v prípade, že boli schválené na úrovni EÚ. Smernica, na ktorej znení sa Parlament neformálne dohodol s Radou v decembri, bola pôvodne predložená už v roku 2010. Legislatívny proces však kvôli nezhodám medzi členskými štátmi uviazol na štyri roky v slepej uličke.

„Táto dohoda poskytne viac flexibility členským štátom, ktoré si želajú obmedzenie kultivácie geneticky modifikovaných plodín na svojom území. Bude však tiež usmerňovať debatu medzi zástancami a odporcami geneticky modifikovaných plodín, ktorá nie je ani zďaleka na konci,“ uviedla parlamentná spravodajkyňa legislatívnych zmien Frédérique Ries (ALDE, BE).

“Pokiaľ ide o ďalší postup, vkladám svoju dôveru do formálneho prísľubu predsedu Komisie Jeana-Clauda Junckera, že posilní demokratický proces s povoľovaním geneticky modifikovaných organizmov v Európe a zaistí, že výskum bude skutočne nezávislý,“ dodala.

Text smernice, na ktorom sa parlamentní vyjednávači dohodli so zástupcami ministrov EÚ, bol v pléne schválený pomerom hlasov 480 (za): 159 (proti): 58 (zdržalo sa hlasovania).

Posúdenie a riadenie rizika

Nové pravidlá umožnia členským štátom zakázať geneticky modifikované organizmy (GMO) z dôvodov súvisiacich s politikou v oblasti životného prostredia, a to nad rámec zdravotných a environmentálnych rizík, na ktoré môže pri posudzovaní poukázať Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA).

Členské štáty však budú môcť zakázať geneticky modifikované plodiny aj z iných dôvodov, napríklad požiadaviek v oblasti územného plánovania, sociálno-ekonomických dopadov, v snahe o predchádzanie neúmyselnej prítomnosti geneticky modifikovaných organizmov v iných produktoch, ako aj cieľov poľnohospodárskej politiky. Zákaz by sa mal týkať aj skupín geneticky modifikovaných organizmov definovaných plodinou alebo vlastnosťami.

Predtým, ako bude môcť členský štát pristúpiť k obmedzeniu alebo zákazu kultivácie akejkoľvek geneticky modifikovanej plodiny na svojom území, súhlas s takýmto opatrením bude môcť v rámci postupu, ktorý predpokladá nová legislatíva, vyjadriť aj dotknutá spoločnosť, ktorá stojí za žiadosťou o povolenie. Členský štát však môže prijať obmedzenie kultivácie aj jednostranne, teda aj v prípade, že s ním dotknutá spoločnosť nesúhlasí.

Kukurica MON810 je v súčasnosti jedinou geneticky modifikovanou plodinou, ktorá sa pestuje v Európskej únii. Geneticky modifikované zemiaky Amflora zakázal po prvotnom súhlase zo strany Európskej komisie Všeobecný súd EÚ v roku 2013.

Viac..  Eugen Jurzyca: Pekný, ale škodlivý populizmus vs. škaredá ale užitočná odbornosť

Nárazníkové zóny na predchádzanie cezhraničnej kontaminácii

Členské štáty by tiež mali zabezpečiť, aby nedošlo ku kontaminácii iných produktov geneticky modifikovanými plodinami, a venovať osobitnú pozornosť snahám o zabránenie cezhraničnej kontaminácii, uvádza sa v schválenom texte.

Reakcie slovenských poslancov

„Členský štát získa možnosť výslovne požiadať podnik, ktorý chce uviesť GMO na európsky trh, aby tak v žiadnom prípade nerobil v rámci jeho hraníc. Dôležité je, že tým získa oveľa širší manévrovací priestor a väčšiu právnu istotu ak bude chcieť zakázať pestovanie GMO na svojom území,“ uviedla poslankyňa Monika Flašíková Beňová (S&D, SK).

„Veľká väčšina občanov Európy nesúhlasí s používaním GMO pre ľudí. Je dobré, že sme v tomto hlasovaní posilnili väčšiu právnu istotu členských štátov, ktoré sa o zavedení GMO na svojom území môžu rozhodnúť sami,“ uviedol poslanec Miroslav Mikolášik (EPP, SK).

„Plne podporujem, aby členské štáty mali možnosť obmedziť alebo zakázať pestovanie GMO aj z iných dôvodov ako sú len environmentálne kritéria. Podporujem aj zavedenie „povinných pravidiel“, ktoré by mali zamedziť tomu, aby sa GMO plodiny pestované v určitých krajinách nerozšírili do susediacich krajín, ktoré GMO nepestujú,“ uviedla poslankyňa Monika Smolková (S&D, SK).

„Je dôležité, aby zostal naďalej v platnosti  vedecky podložený systém udeľovania povolení v rámci EÚ. Taktiež som presvedčený, že hlavnou prioritou v oblasti pestovania GMO by malo byť i dôsledné posudzovanie bezpečnosti a posilnenie systému monitorovania,“ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

„Vďaka novej smernici nebudú o pestovaní GMO rozhodovať iba európski experti, ale aj samotné členské štáty. Túto úpravu vítam, keďže o účinkoch GMO na naše zdravie nemáme dostatočné informácie. Je tiež veľmi dôležité, aby GMO potraviny boli viditeľne označované, a aby slovenskí občania mali prehľad o lokalitách, kde sa pestujú,“ uviedla poslankyňa Jana Žitňanská (ECR, SK).

O ram

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Farmári sú nenahraditeľní, pomôcť im môže aj digitalizácia

V Európskom parlamente sa zišlo viac ako 800 farmárov a odborníkov na poľnohospodárstvo z celej Európy, ktorí diskutovali …

Consent choices