Malmström
Komisárka zodpovedná za obchod Cecilia Malmström. PHOTO: © European Union 2015 - EP.

Poslanci diskutovali s odborníkmi o tom, čo nám môže priniesť TTIP

Malmström
Komisárka zodpovedná za obchod Cecilia Malmström. PHOTO: © European Union 2015 – EP.

V stredu 18. marca zorganizoval výbor pre medzinárodný obchod verejné vypočutie na tému aký prospech prinesie TTIP európskym občanom. Okrem členov výboru a komisárky Bernd Lange sa ho zúčastnili viacerí zástupcovia podnikateľského prostredia, odborov a environmentálnych organizácií. „Ohľadom TTIP mám veľa mítingov, no na každom z nich zaznie tá istá otázka – čo konkrétne to bude znamenať pre mňa?“ povedal začiatkom vypočutia predseda výboru a spravodajca pre TTIP Bernd Lange (S&D, Nemecko).

Komisárka zodpovedná za obchod Cecilia Malmström hovorila o príkladoch firiem, ktorým by mala dohoda TTIP výrazne prospieť. Od španielskych obuvníckych firiem, ktoré v súčasnosti platia clo vo výške 35% až po fínskych výrobcov letiskových zariadení, ktorí kvôli obmedzeniam v oblasti verejného obstarávania nemôžu do USA predávať toľko, koľko by chceli.

TTIP Infografika„Vďaka exportu do USA existuje v Európe 4,7 milión pracovných miest. Chceme vytvoriť nové možnosti vývozu a vyšší dopyt po týchto dobre platených pracovníkoch,“ vyhlásila komisárka. Zároveň pripomenula, že spotrebiteľom by to malo priniesť širší výber tovarov za lepšie ceny a pre firmy by to vďaka zníženiu cien dovozu znamenalo zvýšenie ich konkurencieschopnosti.

Predstavitelia podnikateľského prostredia hovorili najmä o rastovom potenciáli vyplývajúcom z odstránenia colných poplatkoch a otvorenia prístupu na americký trh.

 „Pracovníci potrebujú investície a obchod. Čo sa týka zamestnanosti, budeme tu mať víťazov i porazených, no dúfame, že tých víťazov bude viac,“ povedala predstaviteľka švédskych odborov Susanne Lindberg-Elmgren.

 Jos Dings z environmentálnej organizácie Transport and Environment sa obáva toho, že EÚ na oplátku toho, že nám USA otvoria svoj trh, dovolí, aby „nás ovplyvňovali pri prijímaní našich právnych noriem.“

Viac..  Poslanci Európskeho parlamentu vyzvali na dôslednejšie uplatňovanie práv detí

Reakcie poslancov

Nemecká poslankyňa Godelieve Quisthoudt-Rowohl (EĽS) privítala pozitívny postoj odborníkov. „Vyzerá to tak, že TTIP sa teší veľkej podpore,“ povedala.

Belgická sociálna demokratka Maria Arena navrhla, aby boli po ukončení rokovaní a ešte pred hlasovaním posúdené možné vplyvy tejto dohody, keďže súčasné štúdie sú založené len na hypotézach.

Podľa britskej poslankyne Emmy McClarkin (EKR) môže mať TTIP skutočne veľký prínos. „Sme povinní zvážiť všetky riziká, no verím, že výhody ich zďaleka prevážia,“ povedala.

Francúzky poslanec zo skupiny Zelených/ESA Yannick Jadot si nie je istý očakávaniami týkajúcimi sa rastu a zamestnanosti. Pripomenul pritom nedávne štúdia, ktoré hovoria, že kvôli TTIP môže prísť o prácu až 600 000 ľudí. „Nepotrebujeme počúvať rozprávky o liberálnom modeli [vytváranie pracovných miest], keď máme v Európe 27 miliónov nezamestnaných,“ vyhlásil.

O ram

Odporúčame pozrieť

EU Japonsko

EÚ a Japonsko podpísali dve prelomové dohody

Dňa 17. júla sa v Tokiu uskutočnil 25. samit EÚ a Japonska, na ktorom vedúci predstavitelia …

Consent choices