EÚ investuje 90 miliónov EUR do regiónv na česko-slovenskom pohraničí

Európska komisia prijala nový program regionálnej spolupráce („Interreg“) medzi Slovenskom a Českou republikou v hodnote viac ako 90 miliónov EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR). Hlavný dôraz sa bude klásť na cezhraničné iniciatívy zamerané na podporu inovácií MSP, posilnenie výskumu a ochranu životného prostredia. Spolu s financovaním zo štátnych zdrojov presiahne rozpočet na program sumu 106 miliónov EUR.

Európska komisárka pre regionálnu politiku Corina Crețu v tejto súvislosti uviedla: „Vďaka tomuto rozhodnutiu môžu Slovensko a Česká republika spojiť sily a začať spolupracovať na riešení spoločných výziev v hraničných regiónoch. Vytvorenie cezhraničných výskumných sietí, spoločná správa ochrany životného prostredia, ako aj spoločné vzdelávacie činnosti sú len niekoľkými príkladmi toho, čo tento program ponúka. Bude veľkým prínosom pre občanov týchto regiónov, ktorým sa tak zlepší kvalita života, posilní miestne hospodárstvo a jeho konkurencieschopnosť.“

Cieľom programu je posilniť cezhraničné regionálne inovácie, ako aj zlepšiť spoluprácu medzi malými a strednými podnikmi (MSP) a výskumnými ústavmi. Zároveň bude chrániť prírodné a kultúrne dedičstvo regiónov a podporovať ich udržateľné využívanie. Opatrenia v rámci týchto dvoch hlavných priorít budú doplnené o snahu podporiť užšiu spoluprácu v právnych a administratívnych otázkach tak, aby bolo možné vytvoriť plne integrovaný pohraničný región.

Tento program zahŕňa šesť hraničných regiónov v Českej republike a na Slovensku. Prvá výzva na predloženie cezhraničných projektov bude zverejnená ešte v tomto roku. Projekty dostanú na svoje činnosti až 85 % financovania zo zdrojov EÚ.

Viac..  Robert Hajšel: Presadili sme fond, vďaka ktorému pôjdu miliardy eur na nové technológie v EÚ

Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku v tejto súvislosti uviedol: „Schválenie programu Interreg medzi Českou republikou a Slovenskom je dobrou správou. Program umožní realizáciu spoločných slovensko-českých projektov v oblasti inovácií, výskumu či ochrany životného prostredia. K dispozícii je viac ako 90 miliónov EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Sú to prostriedky, ktoré určite prispejú k rozvoju regiónov, ktoré spájajú Česko a Slovensko.“

Slovensko má v programovom období 2014 – 2020 k dispozícii 13,8 miliardy EUR z európskych zdrojov na skvalitnenie dopravnej infraštruktúry, životného prostredia, výskumu, energetickej efektívnosti a rozvoja ľudských zdrojov. Tieto prostriedky pomôžu na Slovensku vytvoriť nové pracovné miesta, zlepšia kvalitu života a podporia hospodársky rast. Schválených je 7 operačných programov, ako aj Program rozvoja vidieka, na ktorý je určených ďalších 1,54 miliardy EUR.

O red

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices