Neven Mimica. PHOTO: © European Union 2015

Brusel poskytne Afrike 1,3 miliardy EUR! Peniaze majú zabezpečiť mier a stabilitu

Európsky komisár pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Neven Mimica podpísal novú regionálnu dohodu, prostredníctvom ktorej budú poskytnuté finančné prostriedky na podporu spolupráce medzi východnou a južnou Afrikou a Indickým oceánom, do roku 2020.

Regionálny indikatívny program v rámci 11. ročníka Európskeho rozvojového fondu predstavuje čiastku vo výške 1,3 miliardy eur. Okrem komisára pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj sa na stretnutí o dohode zúčastnilo ďalších päť generálnych a výkonných tajomníkov piatich regionálnych organizácií, ktoré zastupujú 29 afrických krajín.

Komisár Mimica povedal: Regionálne organizácie sú veľmi dôležitými partnermi EÚ pri spolupráci s Afrikou. Finančné prostriedky sa od posledného obdobia financovania pre tieto oblasti znásobili. To je jasný dôkaz, že budeme môcť spustiť programy v kľúčových odvetviach regionálnej spolupráce, ako je mier a bezpečnosť, ekonomická integrácia či riadenie prírodných zdrojov.“

Regionálne financovanie bude zamerané na presadzovanie mieru a regionálnej stability. V tomto ohľade bude potrebné predchádzať konfliktom, alebo ich adekvátne zvládať a riešiť bezpečnostné hrozby v tomto regióne. Dopĺňa to úsilie Únie posilniť odolnosť a riešiť základné príčiny migrácie.

Viac..  Boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí sa posilňuje vďaka novým trestnoprávnym pravidlám

V neposlednom rade sa bude podpora týkať regionálnej hospodárskej integrácie a uľahčovania obchodu, a to formou integrácie trhov, podpory investícií a zlepšenia výrobných kapacít, čo zahŕňa aj rozvoj infraštruktúry. Okrem toho bude finančná podpora určená aj pre udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi a zachovanie biodiverzity.

O vik

Odporúčame pozrieť

ocean

Oceány sú pod veľkým tlakom a zmena klímy celú situáciu ešte zhoršuje

Na tohtoročnej konferencii Náš oceán, ktorá sa koná 23. – 24. októbra 2019 v nórskom Osle, …

Consent choices