PROGRAM: Na budúci týždeň zasadá europarlament, toto budú riešiť

Rozprava o stave EÚ s Angelou Merkel a Françoisom Hollandom

Francúzsky prezident François Hollande a nemecká kancelárka Angela Merkel pricestujú v stredu na oficiálnu návštevu EP, aby sa medzi 15h a 17h prihovorili plénu a s lídrami politických skupín prediskutovali súčasný stav EÚ. Spoločná návšteva najvyšších predstaviteľov dvoch zakladajúcich členov EÚ, ktorá prebehne 25 rokov po zjednotení Nemecka a 26 po páde Berlínskeho múru, nie je prvou svojho druhu. EP sa v novembri 1989 prihovorili spoločne prezident François Mitterrand a kancelár Helmut Kohl.

Slávnostný príhovor španielskeho kráľa Filipa VI

Poslancom Európskeho parlamentu sa v stredu prihovorí aj španielsky kráľ Filip VI v rámci svojej druhej návštevy EP od korunovácie v júni 2014. Otec španielskeho monarchu, bývalý kráľ Juan Carlos I, sa plénu EP prihovoril dvakrát – v roku 1986, krátko po vstupe Španielska do Európskych spoločenstiev, a v roku 1998. Kráľ Filip VI zavítal do Európskeho parlamentu po prvýkrát 15. apríla 2015.

Závery samitu EÚ k utečeneckej kríze

Opatrenia zamerané na riešenie bezprecedentnej utečeneckej krízy, na ktorých sa dohodli lídri členských štátov na neformálnom samite 23. septembra, budú v utorok od 09h00 predmetom rozpravy poslancov s predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom a predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom. Plénum bude v rámci samostatnej rozpravy v utorok diskutovať aj o humanitárnej situácia utečencov v EÚ a susedných krajinách.

Automobilový priemysel: Rozprava o manipulácii testov emisií výfukových plynov

Škandál nemeckej automobilky Volkswagen v súvislosti s emisiami výfukových plynov bude v utorok popoludní predmetom plenárnej rozpravy s komisárkou pre vnútorný trh, priemysel a podnikanie Elżbietou Bieńkowskou. Poslanci sa budú komisárky pýtať, či manipulácie emisných testov prebiehali aj v Európe, či sa okrem NOx týkali aj ďalších emisií – napríklad CO2, a aké opatrenia plánuje Komisia prijať v snahe o zlepšenie a zreálnenie testovania emisií automobilov.

Reforma platobných služieb: Konečné hlasovanie EP

Európsky parlament bude vo štvrtok hlasovať o finálnej podobe nových pravidiel platobných služieb v EÚ, ktoré by mali zohľadniť najnovšie inovácie, rozšíriť možnosti uskutočnenia platieb a zvýšiť ich bezpečnosť. Legislatíva, na ktorej sa už v máji neformálne dohodli parlamentní vyjednávači so zástupcami Rady, by mala stimulovať konkurenciu, znížiť poplatky a podporovať inovatívne možnosti realizácie platieb, napríklad prostredníctvom internetu alebo mobilných telefónov.

Poslanci vyzvú na lepšiu ochranu tradičného know-how

Ochrana zemepisných označení EÚ by sa mala rozšíriť z poľnohospodárskych produktov aj na ďalšie miestne a remeselné výrobky, pri ktorých bolo využité tradičné know-how. Vyplýva to z návrhu nelegislatívneho uznesenia, o ktorom bude plénum hlasovať v utorok. Predkladaný text vyzýva Komisiu, aby v tejto súvislosti bezodkladne predložila legislatívny návrh.

Zjednodušenie vymáhania cezhraničných dlhov do výšky 5000 eur

Poslanci budú v utorok diskutovať a v stredu hlasovať  o legislatívnom návrhu reformy európskeho zjednodušeného konania cezhraničného vymáhania malých pohľadávok. Súčasťou zmien, na ktorých sa už poslanci neformálne dohodli s ministrami, je zvýšenie dlhového stropu pre uplatnenie zjednodušeného konania z 2.000 na 5.000 eur, čo rozšíri jeho využiteľnosť, a podpora používania elektronických nástrojov, vrátane videokonferencií, na riešenie sporov. Nové pravidlá by tiež mali znížiť súdne poplatky.

Viac..  COP28: EÚ oznámila finančnú podporu 175 miliónov eur na zníženie emisií metánu

Obmedzenie emisií zo stredne veľkých spaľovacích zariadení

Európsky parlament bude v stredu hlasovať o legislatívnom návrhu, ktorý by mal zaviesť únijné limity na emisie oxidu siričitého a oxidov dusíka zo stredne veľkých spaľovacích zariadení, akými sú napríklad generátory elektrickej energie alebo obytné či priemyselné vykurovacie systémy. Na obmedzení emisií sa už poslanci dohodli s ministrami členských štátov. Tie budú musieť zvážiť, či zavedú prísnejšie limity v oblastiach, kde tieto emisie porušujú normy EÚ pre kvalitu ovzdušia.

Únia kapitálových trhov: Zahájenie diskusie o opatreniach na podporu investícií

Poslanci budú v stredu diskutovať s podpredsedom Európskej komisie pre investície Jyrkim Katainenom o akčnom pláne pre úniu kapitálových trhov (CMU), ktorý 30. septembra verejnosti predstavil komisár zodpovedný za CMU Jonathan Hill. Cieľom akčného plánu je podpora investícií vo všetkých 28 členských štátoch, a to napríklad odstránením prekážok v oblasti cezhraničných investícií a uľahčením prístupu k zdrojom financovania.

Turecko, Sýria a Líbya: Rozprava s Federicou Mogherini

Príspevok EÚ k snahám o ukončenie občianskej vojny v Sýrii a meniaca sa situácia v Turecku pred novembrovými parlamentnými voľbami budú v stredu ráno v súvislosti s pokračujúcou utečeneckou krízou predmetom plenárnej rozpravy s vysokou predstaviteľkou Únie pre zahraničné veci Federicou Mogherini. V utorok popoludní budú poslanci diskutovať so šéfkou diplomacie EÚ o plánoch na zostavenie vlády národnej jednoty v Líbyi.

Záväzné opatrenia na odstránenie rozdielov medzi odmeňovaním žien a mužov

Európska komisia by mala pripraviť legislatívny návrh, ktorý by zaviedol účinnejšie prostriedky dohľadu nad vykonávaním a presadzovaním smernice o rovnosti žien a mužov na pracovnom trhu z roku 2006. Uvádza to návrh nelegislatívneho uznesenia, o ktorého konečnom znení budú poslanci diskutovať a hlasovať vo štvrtok. Predkladaný text konštatuje, že napriek existujúcej právnej úprave na úrovni EÚ aj v členských štátoch rozdiely v odmeňovaní žien a mužov pretrvávajú a v dôsledku krízy dokonca rastú.

Rozprava o plánoch na rozšírenie plynovodu Nord Stream

Nedávno odhalené plány ruského Gazpromu a niekoľkých európskych energetických spoločností na zdvojnásobenie kapacity plynovodu Nord Stream medzi Ruskom a Nemeckom budú v stredu v noci predmetom plenárnej rozpravy so zástupcami Komisie a luxemburského predsedníctva v Rade. Zámer vyvolal medzi poslancami obavy zo zvyšujúcej sa závislosti na Rusku, oslabení Ukrajiny a vplyve tohto kroku na členské štáty EÚ, ktoré plynovod obíde.

O ram

Odporúčame pozrieť

COP28: EÚ oznámila finančnú podporu 175 miliónov eur na zníženie emisií metánu

Tieto látky, medzi ktoré patrí metán, oxid dusný, neúplne fluórované uhľovodíky a troposférický ozón, sú …

Consent choices