Svetová nadprodukcia ocele – keď je liek horší než choroba sama

Spojené štáty nedávno uvalili na lacnú čínsku oceľ extrémne, až 522-percentné, dovozné „superclo“. Tento krok je výsledkom dlhodobých lobistických aktivít výrobcov ocele, vrátane spoločnosti US Steel, ktorá v Košiciach zamestnáva približne 12-tisíc ľudí. Je oprávnené očakávať podobné kroky aj zo strany Bruselu? Sú vysoké dovozné clá cestou k prosperite?

Obchodné tarify, ktoré zhoršujú situáciu

Americká vláda sa rozhodla ísť cestou protekcionizmu a vysokých ciel v sektore ocele. Sú dva dôvody, prečo to škodí americkým záujmom.

Po prvé, svetové komoditné ceny a pri oceli to platí zvlášť, sú tak mimo rovnováhy, že clá nemôžu prinavrátiť rovnováhu. Bez ohľadu na množstvo bandáží, rana sa nezahojí a finančné krvácanie nezacelí.

Po druhé, aj keby clá pomohli domácim výrobcom ocele, producenti využívajúci oceľ v procese výroby sú nimi príliš znevýhodňovaní a teda v medzinárodnom obchode znevýhodňovaní. Je pravdou, že výroba ocele zamestnáva tisícky Američanov, no produkcia výrobkov s použitím ocele ich zamestnáva mnohonásobne viac a taktiež pridáva mnohonásobne väčšiu hodnotu do americkej ekonomiky. Podľa dát z Úradu ekonomickej analýzy (BEA) bola pridaná hodnota z primárnej výroby ocele v roku 2014 $59.7 miliárd dolárov, pričom u produkcie využívajúcej oceľ v procese výroby to bolo až 990 miliárd dolárov, čo je viac než 16-krát viac. Rozdiel v množstve zamestnaných ľudí je tiež viac než 16-krát väčší, pretože kým výroba ocele zamestnávala v roku 2014 399-tisíc ľudí, u produkcie s používaním ocele v priebehu produkcie to bolo až 6.5 milióna ľudí. Výroba ocele je určite dôležitým odvetvím ekonomiky, ale na problémy sa treba pozerať z racionálnej a vyváženej perspektívy. Vysoké tarify a clá sú ľahkým spôsobom ako ochudobniť Spojené štáty, pretože vytvárajú v rámci svetového obchodu ostrov s vyššími cenami ocele.

Príkladom by mohla byť Carrier, spoločnosť, ktorá sa v nedávnej minulosti rozhodla  presunúť svoju výrobu klimatizácií z dvoch fabrík v Indiane do Monterrey v Mexiku. Vyše 2100 ľudí stratí prácu a i keď sa v oficiálnom vyjadrení spoločnosti clá priamo nespomínajú, odvolávajú sa na cenové a nákladové tlaky. Príkladov ako tento bude pri novom cle iba pribúdať.

Čínska nadprodukcia môže pomôcť Spojeným štátom

Čínska „socialisticko-trhová“ ekonomika je do veľkej miery riadená socialistickým plánovaním, ktoré nepripúšťa prítomnosť trhových síl a drží produkciu ocele mimo ekonomickej reality. Nedisciplinované investície do produkcie ocele vytvorili obrovský rozdiel medzi možnosťami produkcie a reálnym dopytom.  Mnoho z čínskych pecí by sa za normálnych trhových podmienok nikdy nepostavilo, pretože návrat počiatočného kapitálu a ďalší zisk nebol motivujúcim faktorom investície. Čínska nadprodukcia je zhruba vo veľkosti 600 miliónov metrických ton železa čo je viac než tretina svetového dopytu. Dôležité je taktiež, že Čína pokračuje v produkcii aj napriek nízkemu dopytu a stratovým cenám, pretože rozhodnutie o množstve výroby ocele je politické, nie ekonomické. Toto slúži americkým záujmom, pretože Čína v podstate pomáha americkým spoločnostiam zvyšovať ich medzinárodnú konkurencieschopnosť, vďaka lacnej ocele v procese výroby. Navyše, mnohé spoločnosti využívajúce oceľ v procese výroby často uprednostňujú domácich výrobcov s jednoduchšou logistikou, tradíciou a kvalitou, takže ani absolútne zrušenie ciel by úplne nezničilo americkú výrobu ocele.

Viac..  Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Prípadné udelenie statusu trhovej ekonomiky Číne, o ktorom sa bude rokovať koncom roka na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO), by mohlo výrazne znížiť možnosti udeľovania ciel a preto je pravdepodobné, že sa tomu budú Spojené štáty a Eurozóna snažiť zabrániť.

Záznam na celú obrazovku 10. 6. 2016 152122.bmp

Skupiny advokujúce podobné zvýšenia ciel znova zosilneli v Bruseli. Európsky trh s oceľou má dlhú tradíciou a bol začiatkom európskej integrácie, ktorá vyústila vo vznik dnešnej Európskej Únie. Počas väčšiny svojej existencie bolo cieľom znižovanie tarifných bariér, čo sa dnes obracia proti ich iniciátorom, práve kvôli lacnej čínskej produkcii. Už vyše dva roky žiadajú výrobcovia ocele združení v asociácii Eurofer minimálne rovnaké tarifné bariéry ako v Spojených štátoch. Európska komisia sa má týmto problémom znova zaoberať v blízkej budúcnosti, no doteraz sa všetky lobistické aktivity snažiace sa pretvoriť Európu na americký model, stretávali s odporom krajín so silným zastúpením strojárenského priemyslu ako napríklad Nemecko.

Situácia na svetovom trhu s oceľou je pre Slovensko dôležitá, keďže východ Slovenska už desaťročia stojí a padá na výrobe ocele, momentálne vlastnenej práve americkým koncernom US Steel. Slovenskí ekonomickí diplomati preto už roky bojujú za vyššie clá. V časoch, kedy materská spoločnosť v Pensylvánii zápasí s hrôzostrašnými finančnými výsledkami a vyhliadkami do budúcnosti, je veľmi pravdepodobné, že ich Košická pobočka prejde do vlastníctva skupiny Moravia Steel, ktorej produkcia vhodne dopĺňa produkty Košického závodu.

Záver

Ľudia na oboch stranách oceánu by si mali uvedomiť, že clá a tarify musia vždy urobiť menej zla než príliš lacné importy, pretože je dôležité, aby liek nespôsoboval väčšie zlo než samotná choroba. Cieľom musia byť štandardy, ktoré slúžia najlepšiemu ekonomickému záujmu krajín a nie iba malým záujmovým skupinám. Je pravdepodobné, že najnovšie „superclo“ poškodí ekonomike Spojených štátov a preto by malo byť čo najskôr zrušené. Globalizovaná ekonomika 21. storočia so sebou prináša aj podhodnotené komodity a preto je cestou vpred zvyšovanie efektivity, kvality, diferenciácia a čo najúčinnejšie využívanie aktuálnej situácie.

Komentár pripravil Jakub Dovčík, Nadácia F.A. Hayeka

O dac

Odporúčame pozrieť

eurozona

Spotrebitelia v eurozóne zvýšili inflačné očakávania

Domácnosti v eurozóne očakávajú, že inflácia zostane nad dvojpercentnou cieľovou hodnotou Európskej centrálnej banky (ECB) …

Consent choices