rastliny, skodci
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Škodlivé organizmy z tretích krajín spôsobujú v Európe vážne ekonomické a hospodárske škody

Slovenský grorezort pripravil návrh nariadenia vlády o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny. Nariadenie schválila vláda.

Približne 220 škodlivých organizmov, takýto počet stanovila karanténna smernica Európskej únie. Inak povedané, to sú takí škodcovia, ktorí sa na našom území nevyskytujú, hoci biologické podmienky na ich výskyt sú vhodné. Ide o hmyz, roztoče, háďatká, baktérie, huby a vírusy. Kým na iných kontinentoch si s týmito škodcami dokáže „príroda poradiť“, zavlečením do Európy spôsobujú vážne ekonomické a hospodárske škody a zároveň, v prípade zavlečenia škodcu na nenapadnuté územie, má tento škodca schopnosť usídliť sa a rozšíriť.

Zavlečeniu škodlivým organizmom sa nevyhlo ani Slovensko. V roku 2012 sme čelili zavlečeniu škodcu jedlých gaštanov (Dryokosmus kuriphilus), čím bolo ohrozené pestovanie tejto významnej dreviny. Len vďaka veľmi rýchlym eradikačným opatreniam Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu (ÚKSÚP) sa škodca plošne nerozšíril.

V rámci EÚ je momentálne najväčšou hrozbou bakteriálne ochorenie, ktoré spôsobuje baktéria Xylella fastidiosa. Prvé zavlečenie v roku 2013 do Talianska bolo dovozom rastlín kávovníka z Kostariky, následne výskyt bakteriózy spôsobil likvidáciu produkcie olivového oleja v oblasti Apuglia v južnom Taliansku. Vzhľadom na to, že ochorenie napáda cca 200 až 300 druhov bylín, okrasných a ovocných drevín, poľných plodín a rastlín vo verejnej zeleni, ochorenie je veľmi nebezpečné, pretože napadnuté rastliny sú zdrojom ďalšej infekcie a v krátkom čase hynú. V marci tohto roku bolo ohrozené aj Slovensko, keď bolo na našom území predaných 11 kusov pravdepodobne infikovanej rastliny horčinka (Polygala myrtifolia). Podozrenie sa nepotvrdilo.

Viac..  Európska komisia schválila prvú modifikáciu pre slovenských poľnohospodárov

Schválené nariadenie vlády transponuje vykonávaciu smernicu EÚ 2017/1279 do právneho poriadku SR a zabezpečuje sa harmonizácia legislatívy EÚ a SR. Táto smernica upravuje najmä dovozné podmienky rastlín a rastlinných produktov do EÚ tak, aby nepredstavovali riziko a cestu zavlečenia karanténnych škodlivých organizmov do EÚ. Uvedená smernica, ktorá je zapracovaná do novely nariadenia vlády SR č. 199/2005 Z. z. okrem iného upravuje aj podmienky bezpečného pohybu rastlín v rámci EÚ, konkrétne do tzv. chránených zón. Princíp chránených zón v EÚ je systémom, ktorý zabezpečuje udržanie stavu bez výskytu určitých škodlivých organizmov v určitých členských štátoch alebo na ich častiach.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Nechceme zo Slovenska druhé Maďarsko

Európska ľudová strana navrhuje diskusiu o situácii na Slovensku na budúcotýždňovom plenárnom zasadnutí. Podľa europoslanca …

Consent choices