Nicholsonová
Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová. PHOTO: © European Union-EP.

L.Ď. Nicholsonová: EK urobila dôležitý krok v boji proti diskriminácií LGBTIQ osôb 

Európska komisia vo štvrtok predstavila novú stratégiu pre rovnosť LGBTIQ osôb. Prieskum Európskej agentúry pre základné práva z roku 2019 ukazuje, že diskriminácia na základe sexuálnej orientácie v Európskej únii narastá. Až 43% LGBTIQ osôb v roku 2019 zažilo diskrimináciu, zatiaľ čo v roku 2012 to bolo 37%.

Podľa predsedníčky Výboru EP pre zamestnanosť a sociálne veci Lucie Ďuriš Nicholsonovej ide o „zarážajúce čísla“. „Motto Európskej únie je „zjednotení v rozmanitosti“, čo je v priamom rozpore s týmito číslami. V Európskej únii nemá diskriminácia na akomkoľvek základe miesto a nesmieme ju tolerovať. Všetci sme si rovní a všetci máme právo na rovnaké zaobchádzanie,” uviedla Lucia Ďuriš Nicholsonová z SaS.

Európska komisia  v dokumente predstavila strategické opatrenia v rámci štyroch pilierov, ktorých cieľom je boj proti diskriminácii voči LGBTIQ osobám vo všetkých oblastiach života, zaistenie ich bezpečnosti, budovanie inkluzívnych spoločností a výzva k dosiahnutiu rovnosti LGBTIQ osôb na celom svete.

Podľa Lucie Ďuriš Nicholsonovej ide o dôležitý prvý krok v boji proti pretrvávajúcej diskriminácií a nenávisti voči LGBTIQ osobám. „Je to signál, že EÚ stojí za svojimi hodnotami a jej prioritou je ochrana ľudských práv, pretože LGBTIQ práva sú ľudské práva. Kľúčové však bude to, do akej miery sa podarí túto stratégiu pretaviť do jednotlivých členských štátov. Niektoré z nich si totiž identitu a práva LGBTIQ osôb zamieňajú s ideológiou a snažia sa proti tomuto v ich očiach “nepriateľovi” bojovať. Mám pocit, že sa to čoraz viac deje aj na Slovensku. Práve preto je dôležité túto tému u nás nezanedbať a podporiť širokú celospoločenskú diskusiu podloženú relevantnými dátami a štúdiami, ktorá pomôže ukázať, že LGBTIQ identita nie je niečo, čo treba u týchto osôb potláčať, ale naopak, prijať, a tak vytvoriť spoločnosť, v ktorej sú si všetci rovní v celej svojej rozmanitosti,” uzavrela Nicholsonová.

Viac..  Osem štátov vyzvalo EÚ, aby riešila rozdiely v nákladoch na potraviny v bloku

O mam

Odporúčame pozrieť

Helena Dalliová, komisárka EÚ pre rovnosť : Nezabúdame na nikoho

Nezabúdame na nikoho: rovnosť, sloboda a spravodlivosť pre všetkých je témou tohtoročného Medzinárodného dňa boja proti …

Consent choices