Ilustračné foto PHOTO: © European Union

Slovenskí europoslanci zhodnotili rok s pandémiou a jej dopad na Úniu

Čo nás, Európanov, koronakríza naučila? Ako Európsku úniu zmenila a čo bude ďalej s Európou? Na tieto otázky, ale aj na priority a na čo by sme sa mali sústrediť odpovedajú slovenskí europoslanci:

Monika Beňová (S/D): Pandémia vírusu COVID-19 nás naučila, že ochrana zdravia obyvateľstva je stále výsostne v rukách národných štátov a Európska únia nemôže konať priamo z vlastnej iniciatívy, a to ani v krízových situáciách. Potvrdilo sa tiež, že dohoda členských krajín na koordinovanom postupe priniesla zásadnú zmenu a pomohla pri záchrane veľkého množstva ľudských životov, vďaka čomu dnes výrazná väčšina európskych občanov očakáva, že Únia bude v budúcnosti zohrávať dôležitejšiu úlohu pri ochrane ich zdravia. Vznikla preto jedinečná príležitosť na debatu o úlohách, ktoré by mala Európska únia v zdravotníckom sektore do budúcnosti plniť, pričom ideálnym fórom na takúto diskusiu môže byť Konferencia o budúcnosti Európy, ktorá sa začína už teraz v máji.

Miriam Lexmann (EĽS): Pandémia nám dôrazne pripomenula, že je nevyhnutné, aby sme posilnili
sebestačnosť a nezávislosť EÚ vo viacerých oblastiach – predovšetkým však v zdravotníctve. Naše zdravie a jeho ochrana nemôžu byť závislé od dovozu zdravotníckych potrieb zo zahraničia. Na európskej úrovni sme schválili 5,1 miliardy eur na posilnenie výskumu, vývoja a výroby farmaceutických látok, surovín, liekov, ochranných prostriedkov a zdravotníckych pomôcok, čo je jedným z dôkazov toho, že sme si vzali ponaučenie. Okrem toho by malo byť určite jednou z priorít úspešné a efektívne implementovanie Plánu obnovy v synergii s európskymi štrukturálnymi fondmi.

Robert Hajšel (S/D): Európska únia je silná a úspešná vtedy, keď sa vie v tých najdôležitejších otázkach dohodnúť na presadzovaní spoločných postojov, ktoré berú do úvahy záujmy a predstavy  všetkých členských štátov, bez ohľadu, či sú veľké alebo malé. Ak to tak nie je, potom sa ukazuje, že si štáty svoje záujmy presadzujú po svojom a znižuje to tak silu, ako aj akcieschopnosť celej únie. Pandémia koronavírusu  zároveň ukázala, že inštitúcie EÚ neboli na takýto typ kríz dobre pripravené a na jej vypuknutie nedokázali reagovať rýchlo a účinne, ale čo je dobre,  nakoniec sa EÚ dokázala zjednotiť a prijať potrebné opatrenia a na ich realizáciu zmobilizovať aj dostatočné zdroje. Teraz je najmä na vládach členských štátov, vrátane Slovenska, aby ich úspešne dostali do praxe mysliac na blaho svojich občanov.

Viac..  EP podporil pravidlá na zníženie znečistenia ovzdušia ťažkými vozidlami

Vladimír Bilčík (EĽS): Dnešný deň je príležitosťou zastaviť sa a uvedomiť si hodnotu mieru a jednoty v Európe. Pred 71 rokmi bola Európska únia len dobrým nápadom francúzskeho ministra zahraničných vecí a vďaka nemu a ľuďom, ktorí túto ideu rozvíjali a realizovali, žijeme v mieri, vzájomnej spolupráci a máme sa lepšie ako kedykoľvek predtým, zatiaľ čo náš najväčší sused Ukrajina čelí otvorenej ruskej vojenskej agresii. Je na nás, aby Európska únia fungovala naďalej v prospech ľudí a spolupráce medzi štátmi. Nie je to žiadna samozrejmosť. Vážme si a využívajme príležitosti, ktoré nám EÚ ponúka.

Martin Hojsík (Obnovme Európu):  Európska únia potrebuje viac spolupráce, a to nielen v oblasti zdravotníctva. Populisti a demagógovia síce využili pandémiu na to, aby EÚ kritizovali, my sa však musíme pozrieť na realitu a fakty, pokúsiť sa poučiť a do budúcna pripraviť na ďalšie výzvy, akou je aj klimatická kríza. Tá sa nás týka všetkých, a na jej dopady sa dokážeme pripraviť len spoločne. Vďaka obrovským balíkom financií z EÚ máme šancu nielen nanovo rozbehnúť ekonomiku po korone, ale vybudovať zo Slovenska spravodlivú a planéte priateľskú krajinu a je verím, že túto príležitosť nenpremeškáme.

Ivan Štefanec (EĽS): Zistili sme, že európska solidarita a spolupráca naozaj funguje a dokonca zachraňuje životy. Pre to, aby sme vedeli čeliť podobným výzvam pracujeme na lepšom prepojení zdravotníckych systémov a budovaní spoločných kapacít na nákup materiálu, vedu a výskum.

O mam

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Deti musia byť pred nebezpečnými hračkami dostatočne chránené

Výbor Európskeho parlamentu pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa pripravuje návrh správy týkajúci sa nariadenia …

Consent choices