Solidarita s Ukrajinou. PHOTO: © European Union 2022 - Source : EP

Komisia ruší clo a DPH na dovoz životne dôležitého tovaru pre Ukrajincov

Európska komisia prijala rozhodnutie, vďaka ktorému budú môcť členské štáty dočasne oslobodiť od cla a DPH dovoz potravín, prikrývok, stanov, elektrických generátorov a iných životne dôležitých zariadení z tretích krajín určených pre vojnou postihnutých Ukrajincov. O toto opatrenie požiadali členské štáty a bude sa uplatňovať so spätnou účinnosťou od 24. februára 2022 a do 31. decembra 2022.

Odhaduje sa, že po nevyprovokovanej a neopodstatnenej invázii Ruska na Ukrajinu bolo vysídlených viac ako 14 miliónov ľudí, t. j. 30 % ukrajinského obyvateľstva. Viac ako 6,2 miliónov Ukrajincov vycestovalo do EÚ a takmer 8 miliónov muselo utiecť z domova, ale zostalo na Ukrajine. Pod veľký tlak sa tak dostali aj členské štáty, ktoré musia poskytovať humanitárnu pomoc veľkému počtu osôb na úteku pred vojnou a zároveň podporovať vnútorne vysídlených Ukrajincov ohrozených hladom a chorobami.

Komisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni povedal: „Vojna proti Ukrajine spôsobila nepredstaviteľné utrpenie, ale zároveň poukázala na hĺbku solidarity EÚ. Toto opatrenie pomôže členským štátom pomáhať Ukrajincom v EÚ, ako aj v ich domovskej krajine, uľahčením dodávok životne dôležitého humanitárneho tovaru. Ide o správnu vec.“

Oslobodenie od cla a DPH sa vzťahuje na tovar, ktorý dovážajú:

• štátne organizácie (verejné orgány a verejnoprávne subjekty vrátane nemocníc, vládnych organizácií, regionálnych vlád, obcí/miest atď.)

Viac..  Politico: Chystaná správa EK o pokroku kandidátov poteší Ukrajinu a Moldavsko

• charitatívne alebo dobročinné organizácie schválené príslušnými orgánmi členských štátov.

Dnešným rozhodnutím sa dopĺňajú nové pravidlá v oblasti DPH prijaté v apríli, ktoré umožňujú členským štátom rozšíriť toto oslobodenie od dane na domáce dodávky tovaru a služby vrátane darov v prospech obetí katastrof.

Súvislosti

V právnych predpisoch EÚ sú stanovené nástroje, ktoré sa majú výnimočne použiť na pomoc obetiam katastrof, akou je aj vojna na Ukrajine. Oslobodenie od cla na podporu obetí živelnej pohromy umožňujú colné predpisy EÚ [nariadenie Rady (ES) č 1186/2009]. To sa môže uplatniť na dovoz vykonávaný štátnymi organizáciami a schválenými charitatívnymi alebo dobročinnými združeniami. Na udelenie oslobodenia je potrebné rozhodnutie Komisie, ktorá koná na základe žiadosti dotknutých členských štátov. Paralelné ustanovenia o oslobodení finálneho dovozu určitého tovaru od DPH má aj právo EÚ v oblasti DPH (smernica Rady 2009/132/ES).

O mam

Odporúčame pozrieť

Michel pripomenul Orbánovi, že EÚ už má asociačnú dohodu s Ukrajinou

Predseda Európskej rady Charles Michel nenechal bez reakcie piatkové vyhlásenie predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána, …

Consent choices