bitcoin
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Nové pravidlá daňovej transparentnosti vnášajú svetlo do odvetvia kryptoaktív

Komisia víta politickú dohodu (tzv. všeobecné smerovanie) o nových pravidlách daňovej transparentnosti, ktorú dnes dosiahli ministri financií členských štátov EÚ. Nové pravidlá majú platiť pre všetkých poskytovateľov služieb, ktorí uľahčujú transakcie s kryptoaktívami pre klientov, ktorí sú rezidentmi v EÚ. Nové pravidlá vychádzajú z návrhu Komisie a dopĺňajú nariadenie o trhoch s kryptoaktívami a nariadenie o prevodoch finančných prostriedkov. Zároveň sú plne v súlade s iniciatívou OECD týkajúcou sa rámca vykazovania kryptoaktív.

Spravodlivé a účinné zdaňovanie je kľúčové pre zabezpečenie príjmov potrebných na verejné investície a služby a zároveň pre vytvorenie podnikateľského prostredia, v ktorom sa bude dariť inováciám. Daňové orgány však v súčasnosti nemajú informácie potrebné na monitorovanie výnosov získaných používaním kryptoaktív, s ktorými sa ľahko obchoduje v cezhraničnom kontexte. Majú tak limitované možnosti dosiahnuť, aby sa dane skutočne platili, v dôsledku čoho európski občania prichádzajú o významné daňové príjmy.

Smernica zlepší schopnosť členských štátov odhaľovať daňové podvody, daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a bojovať proti nim. Od všetkých poskytovateľov služieb kryptoaktív usadených v EÚ – bez ohľadu na ich veľkosť – totiž vyžaduje, aby oznamovali transakcie klientov, ktorí sú rezidentmi v EÚ. Aktualizovaná smernica má navyše rozšírenú pôsobnosť, keďže zahŕňa oznamovacie povinnosti finančných inštitúcií týkajúce sa elektronických peňazí a digitálnych mien centrálnych bánk, ako aj automatickú výmenu informácií o predbežných cezhraničných záväzných stanoviskách využívaných fyzickými osobami.

Viac..  NBS: Slovensko a Európska únia - 20 rokov úspešného príbehu

Nové požiadavky na oznamovanie, pokiaľ ide o kryptoaktíva, elektronické peniaze a digitálne meny centrálnych bánk, nadobudnú účinnosť 1. januára 2026. Nové pravidlá bude možné definitívne prijať až po tom, ako bude k dispozícii poradné stanovisko Európskeho parlamentu.

O mam

Odporúčame pozrieť

bitcoin

Kryptoaktíva: zelená pre nové pravidlá sledovania prevodov v EÚ

Europarlament schválil prvé pravidlá EÚ na sledovanie prevodov kryptoaktív, predchádzanie praniu špinavých peňazí, ako aj …

Consent choices