Miriam Lexmann, europoslankyňa /KDH, EPP. PHOTO: redakcia/red.

Miriam Lexmann o Fit for 55: Musíme chrániť aj kunkurencieschopnosť európskych firiem

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE.

Fit for 55: Parlament prijal zákony na splnenie klimatického cieľa do roku 2030

• postupné rušenie bezodplatných emisných kvót v rámci systému obchodovania s emisiami (ETS) od roku 2026
• cestná doprava a budovy súčasťou nového systému obchodovania s emisiami (ETS II) od roku 2027
• nový nástroj v oblasti úniku uhlíka na ochranu priemyslu EÚ a zvýšenie globálnych ambícií v oblasti klímy
• Sociálny klimatický fond ako nástroj boja proti energetickej a dopravnej chudobe

Poslanci schválili reformu systému obchodovania s emisiami vrátane z leteckej a námornej dopravy, mechanizmus uhlíkovej kompenzácie na hraniciach a nový Sociálny klimatický fond. Parlament odhlasoval dohody dosiahnuté s krajinami EÚ ešte koncom minulého roka o viacerých kľúčových právnych predpisoch, ktoré sú súčasťou legislatívneho balíka Fit for 55. Ide o plán EÚ znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 o minimálne 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990 v súlade s európskym klimatickým predpisom.

Reforma systému obchodovania s emisiami

Reforma systému obchodovania s emisiami (ETS) bola prijatá 413 hlasmi za, 167 proti a 57 sa zdržalo hlasovania. Zvyšuje ambície ETS, keďže emisie skleníkových plynov v odvetviach, na ktoré sa ETS vzťahuje, treba znížiť o 62 % do roku 2030 v porovnaní s úrovňami z roku 2005. Reformou sa tiež zrušia bezodplatné emisné kvóty pre spoločnosti (postupne medzi rokmi 2026 až 2034). Zároveň vznikne samostatný, nový ETS II pre palivá pre cestnú dopravu a budovy, v rámci ktorého sa v roku 2027 (alebo 2028, pokiaľ budú ceny energií mimoriadne vysoké) nastavia ceny emisií z týchto odvetví.

Parlament takisto po prvýkrát odhlasoval 500 hlasmi za, 131 proti a 11 sa zdržalo hlasovania, aby sa do ETS zahrnuli aj emisie z námornej dopravy. Okrem toho schválil aj revíziu ETS pre leteckú dopravu a to 463 hlasmi za, 117 proti a 64 sa zdržalo hlasovania. To povedie k postupnému zrušeniu bezodplatných emisných kvót pre sektor letectva do roku 2026 a k podpore využívania udržateľných palív v leteckej doprave.

Viac..  Miriam Lexmann: Presadzujem jasné priority, dôležitá zostáva spolupráca stredopravých frakcií

Vytvorenie nového nástroja v oblasti úniku uhlíka

Parlament 487 hlasmi za, 81 proti a 75 sa zdržalo hlasovania tiež schválil pravidlá týkajúce sa nového mechanizmu EÚ pre kompenzáciu uhlíka na hraniciach (CBAM). Ten by mal motivovať tretie krajiny, aby zvýšili svoje ambície v súvislosti s klímou a tiež by mal zabezpečiť, aby snahy Únie a globálne úsilie v oblasti klímy neboli ohrozené presunom výroby z EÚ do krajín s menej ambicióznymi politikami.

Tovar, na ktorý sa vzťahuje mechanizmus CBAM, zahŕňa železo, oceľ, betón, hliník, hnojivá, elektrickú energiu, vodík a za určitých podmienok aj nepriame emisie. Dovozcovia týchto druhov tovaru budú musieť zaplatiť akýkoľvek cenový rozdiel medzi cenou uhlíka zaplatenou v krajine výroby a cenou uhlíkových emisných kvót v systéme ETS EÚ. Mechanizmus CBAM bude zavedený v rokoch 2026 až 2034 rovnakým tempom, akým sa budú rušiť bezodplatné emisné kvóty v rámci ETS EÚ.

Sociálny klimatický fond a boj proti energetickej chudobe

Dohoda s členskými štátmi o vytvorení Sociálneho klimatického fondu EÚ v roku 2026 s cieľom zabezpečiť spravodlivú a sociálne inkluzívnu klimatickú transformáciu bola prijatá pomerom 521 hlasmi za, 75 proti a 43 sa zdržalo hlasovania. Ťažiť z toho budú zraniteľné domácnosti, mikropodniky a používatelia dopravy, ktorých najviac zasiahla energetická a dopravná chudoba. Po úplnom zavedení bude fond financovaný z obchodovania s kvótami v rámci ETS II formou aukcie až do výšky 65 miliárd eur, pričom ďalších 25 % bude hradených z vnútroštátnych zdrojov (odhadom v celkovej výške až 86,7 miliardy eur).

O red

Odporúčame pozrieť

Miriam Lexmann zvolili na pozíciu kvestorky Európskeho parlamentu

Europoslankyňa za KDH Miriam Lexmann bola dnes, 17.júla 2024, na ustanovujúcej schodzi Európskeho parlamentu zvolená …

Consent choices