dobytok
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

EK schválila slovenskú schému pomoci 70 miliónov eur na podporu spracovateľov dobytka, potravín a nápojov

Európska komisia schválila slovenskú schému vo výške 70 miliónov eur na pomoc v oblasti spracovávania dobytka a výroby potravín a nápojov v súvislosti s vojnou Ruska proti Ukrajine. Schéma bola schválená na základe dočasného krízového a prechodného rámca štátnej pomoci, ktorý Komisia prijala 9. marca 2023 na podporu opatrení v odvetviach, ktoré sú kľúčové na urýchlenie zelenej transformácie a zníženie palivovej závislosti od Ruska.

Novým rámcom sa čiastočne mení a predlžuje dočasný krízový rámec prijatý 23. marca 2022 (už bol zmenený 20. júla 2022 a 28. októbra 2022) s cieľom umožniť členským štátom podporovať hospodárstvo v kontexte súčasnej geopolitickej krízy. V rámci schémy bude mať pomoc formu zníženia príspevku na sociálne zabezpečenie, ktorý by inak museli zamestnávatelia platiť za obdobie od augusta 2023 do januára 2024. Oprávnení príjemcovia budú mať v zásade nárok na pomoc vo výške 700 eur na zamestnanca mesačne.

Účelom schémy je podporiť spoločnosti pôsobiace v odvetví spracovania hovädzieho dobytka, potravín a nápojov, ktoré v súčasnosti čelia nedostatku likvidity v dôsledku zvýšenia nákladov okrem iného na elektrinu, krmivo pre zvieratá, hnojivá a zúrodňujúce látky. Komisia skonštatovala, že slovenská schéma je v súlade s podmienkami stanovenými v dočasnom krízovom a prechodnom rámci. Konkrétne, pomoc i) nepresiahne 250 000 eur na podnik pôsobiaci v odvetví spracovania dobytka300 000 eur na spoločnosť pôsobiacu v oblasti rybolovu a akvakultúry a 2 milióny eur na spoločnosť pôsobiacu v inom oprávnenom odvetví; a ii) bude poskytnutá najneskôr do 31. decembra 2023. 

Viac..  Nemecko uľahčilo cudzincom z krajín mimo EÚ prístup na svoj trh práce

Komisia dospela k záveru, že schéma je potrebná, vhodná a primeraná na nápravu vážneho narušenia fungovania v hospodárstve členského štátu v súlade s článkom 107 ods. 3 písm. b) ZFEÚ a podmienkami stanovenými v dočasnom krízovom a prechodnom rámci. Na základe toho Komisia schválila schému podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci.

Viac informácií o dočasnom krízovom a prechodnom rámci a ďalších opatreniach, ktoré Komisia prijala na riešenie hospodárskeho vplyvu ruskej vojny proti Ukrajine a na podporu prechodu na hospodárstvo s nulovou bilanciou emisií, možno nájsť tu. Po vyriešení prípadných otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií sa pod číslom veci SA.109076 v registri štátnej pomoci na webovej stránke Komisie venovanej hospodárskej súťaži sprístupní verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter.

O mam

Odporúčame pozrieť

P. Pavel: Rusko v Európe rozpútalo rovnako ničivú vojnu, akou bola druhá svetová

Český prezident Petr Pavel v stredu pri príležitosti Dňa víťazstva pripomenul prebiehajúci konflikt na Ukrajine. …

Consent choices