EU, komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EK vyzýva na predkladanie návrhov na emisne neutrálne technológie vo výške 4 miliárd eur

Komisia vyhlásila výzvu na predkladanie návrhov v rámci Inovačného fondu na rok 2023 s rekordným rozpočtom 4 miliardy EUR na podporu zavádzania inovačných technológií dekarbonizácie. Výzva je financovaná z príjmov zo systému EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS), čo zdôrazňuje význam stanovovania cien uhlíka pre zelenú transformáciu. Komisia zvýšila celkový objem dostupných finančných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii, a v porovnaní s predchádzajúcou výzvou zdvojnásobila rozpočet vyčlenený na projekty v oblasti výroby čistých technológií. Na posilnenie priemyselnej výrobnej kapacity, vedúceho postavenia v oblasti technológií a odolnosti dodávateľského reťazca v Európe je k dispozícii 1,4 miliardy EUR.

Predkladatelia projektov môžu požiadať o granty v rámci piatich tematických okruhov s odlišnými rozpočtovými a kapitálovými výdavkami (CAPEX):

  • Všeobecná dekarbonizácia (rozsiahla) – 1,7 miliardy EUR je k dispozícii na projekty s kapitálovými výdavkami nad 100 miliónov EUR
  • Všeobecná dekarbonizácia (stredného rozsahu) – 500 miliónov EUR je k dispozícii na projekty s kapitálovými výdavkami v rozmedzí od 20 miliónov do 100 miliónov EUR
  • Všeobecná dekarbonizácia (malého rozsahu) – 200 miliónov EUR je k dispozícii na projekty s kapitálovými výdavkami v rozmedzí od 2,5 milióna do 20 miliónov EUR
  • Výroba čistých technológií – 1,4 miliardy EUR k dispozícii na projekty s kapitálovými výdavkami nad 2,5 milióna EUR zamerané na výrobu komponentov pre energiu z obnoviteľných zdrojov, uskladňovanie energie, tepelné čerpadlá a výrobu vodíka
  • Pilotný projekt – 200 miliónov EUR je k dispozícii na projekty s kapitálovými výdavkami nad 2,5 milióna EUR zamerané na hĺbkovú dekarbonizáciu.

Projekty sa budú posudzovať na základe ich potenciálu znížiť emisie skleníkových plynov, stupňa inovácie, vyspelosti, opakovateľnosti a nákladovej efektívnosti. Inovačný fond môže pokryť až 60 % príslušných nákladov daného projektu. Okrem technológií v energeticky náročných priemyselných odvetviach (vrátane leteckej dopravy), energie z obnoviteľných zdrojov alebo uskladňovanie energie sú teraz výzvy Inovačného fondu po nedávnej revízii smernice o ETS otvorené aj pre odvetvia námornej dopravy, cestnej dopravy a budov. Sľubné projekty, ktoré nie sú dostatočne pripravené na získanie grantu alebo ktoré neboli vybrané na financovanie z dôvodu rozpočtových obmedzení, môžu využívať pomoc Európskej investičnej banky na rozvoj projektov (PDA).

Ďalšie kroky

Viac..  Komisia víta predbežnú dohodu o čistejšom ovzduší v EÚ

Predkladatelia projektov môžu podávať žiadosti prostredníctvom portálu financovania a ponúk EÚ do 9. apríla 2024 do 17.00 hod. (SEČ). Uchádzačom sa dôrazne odporúča, aby sa zúčastnili na informačnom dni k výzve IF23, ktorý sa uskutoční online 7. decembra 2023. Toto podujatie je príležitosťou dozvedieť sa o nových funkciách, oboznámiť sa s procesom podávania žiadostí a položiť otázky Európskej výkonnej agentúre pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA), ktorá vykonáva výzvy na predkladanie návrhov v rámci Inovačného fondu. Národné kontaktné miesta Inovačného fondu tiež organizujú informačné dni vo väčšine členských štátov. Žiadatelia budú informovaní o výsledkoch hodnotenia vo štvrtom štvrťroku 2024. Úspešní žiadatelia podpíšu dohody o grante v prvom štvrťroku 2025.

Kontext

Cieľom Inovačného fondu je vytvoriť vďaka príjmom zo systému EÚ na obchodovanie s emisiami, ktoré sa v rokoch 2020 až 2030 odhadujú na 40 miliárd eur, finančné stimuly pre spoločnosti a verejné orgány, aby investovali do špičkových nízkouhlíkových technológií a podporili prechod Európy na klimatickú neutralitu. Z Inovačného fondu sa už prostredníctvom predchádzajúcich výziev na predkladanie návrhov poskytlo približne 6,5 miliardy eur viac než 100 inovačným projektom.

Inovačný fond dnes otvára aj prvú pilotnú aukciu v rámci Európskej vodíkovej banky, pričom pre navrhovateľov projektov v EHP je k dispozícii rozpočet 800 miliónov EUR. Projekty nemôžu kombinovať podporu z výzvy v rámci Inovačného fondu a z pilotného projektu Európskej vodíkovej banky.

O mam

Odporúčame pozrieť

emisie

EK: prísnejšie zníženie emisií do roku 2040 a oznámenie o hospodárení s oxidom uhličitým v priemysle

Komisia uverejnila podrobné posúdenie vplyvu týkajúce sa možných spôsobov dosiahnutia dohodnutého cieľa klimatickej neutrality Európskej únie …

Consent choices