zdravie
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Europarlament podporuje vytvorenie priestoru EÚ pre zdravotné údaje

Europoslanci prijali pozíciu k vytvoreniu európskeho priestoru pre zdravotné údaje s cieľom uľahčiť prístup k osobným zdravotným údajom a posilniť ich bezpečnú výmenu.

Nový európsky priestor pre zdravotné údaje (EHDS) by umožnil občanom kontrolovať svoje osobné údaje týkajúce sa zdravotnej starostlivosti a uľahčil by ich bezpečné zdieľanie na výskumné a neziskové účely. Plénum prijalo správu, ktorá bude slúžiť ako mandát Parlamentu na rokovanie s Radou o konečnej podobe právnych predpisov, pričom 516 hlasov bolo za, 95 proti a 20 sa zdržalo hlasovania.

Lepšia zdravotná starostlivosť s právom na prenos

Zákonom by sa pacientom poskytlo právo na prístup k svojim osobným zdravotným údajom v rámci rôznych systémov zdravotnej starostlivosti EÚ (tzv. primárne použitie) a zdravotníckym pracovníkom by sa umožnil prístup k údajom o svojich pacientoch, a to výlučne na základe toho, čo je potrebné na danú liečbu. Prístup by zahŕňal súhrnné informácie o pacientovi, elektronické predpisy, lekárske snímky a laboratórne výsledky.

Každá krajina by zriadila vnútroštátne služby prístupu k zdravotným údajom na základe platformy MyHealth@EU. V zákone by sa takisto stanovili pravidlá kvality a bezpečnosti údajov pre poskytovateľov systémov elektronických zdravotných záznamov (EHR) v EÚ, ktoré by mali monitorovať vnútroštátne orgány dohľadu nad trhom.

Spoločné využívanie údajov v záujme spoločného blaha so zárukami

EHDS by umožnil výmenu súhrnných zdravotných údajov vrátane údajov o patogénoch, zdravotných nárokoch a úhradách, genetických údajoch a informáciách z registra verejného zdravia z dôvodov verejného záujmu vrátane výskumu, inovácií, tvorby politík, vzdelávania a bezpečnosti pacientov (tzv. sekundárne použitie). Zdieľanie údajov na účely reklamy alebo posudzovania žiadostí o poistenie bude zakázané.

Prísnejšie záruky pre citlivé údaje

Poslanci chcú, aby pacienti mali viac informácií o tom, ako poskytovatelia zdravotnej starostlivosti používajú ich údaje. Navrhujú systém výnimky pre sekundárne používanie väčšiny zdravotných údajov a požadujú, aby bol povinný výslovný súhlas pacienta so sekundárnym použitím určitých citlivých údajov (napr. genetických a genomických informácií).

Parlament má tiež za cieľ rozšíriť sekundárne použitia, ktoré majú byť zakázané, napríklad na trhu práce alebo v oblasti finančných služieb. Údaje zdieľané na výskumné účely by mali viesť k vývoju nových liekov alebo iných výrobkov alebo služieb zdravotnej starostlivosti. Poslanci chcú zabezpečiť, aby všetky krajiny EÚ dostávali dostatočné finančné prostriedky na ochranu sekundárneho využívania údajov a aby sa zabránilo tomu, že údaje spadajú pod právo duševného vlastníctva alebo tvoria obchodné tajomstvo.

Viac..  Ivan Štefanec: Kyberšikana má byť trestným činom v celej Európskej únii

Vyhlásenia spolupravodajcov

Annalisa Tardino (ID, Taliansko), spoluspravodajkyňa Výboru pre občianske slobody, uviedla: „Európsky priestor pre zdravotné údaje prispeje k poskytovaniu najmodernejšej zdravotnej starostlivosti pacientom v celej EÚ. Do textu sme zahrnuli významné posilnenia týkajúce sa ochrany citlivých osobných údajov, pričom sme dosiahli rovnováhu medzi výmenou zdravotných údajov na účely liečby a výskumu na záchranu života a ochranou súkromia našich občanov.“

Tomislav Sokol (EPP, Chorvátsko), spoluspravodajca Výboru pre životné prostredie uviedol: „Európsky priestor pre zdravotné údaje predstavuje ústredný stavebný prvok európskej zdravotnej únie a míľnik v digitálnej transformácii EÚ. Je to jeden z mála právnych predpisov EÚ, kde na európskej úrovni vytvárame niečo úplne nové. Posilní postavenie občanov zlepšením zdravotnej starostlivosti na vnútroštátnej a cezhraničnej úrovni a uľahčí zodpovednú výmenu údajov týkajúcich sa zdravia, čím sa podporí výskum a inovácie.“

Tlačová konferencia
V stredu 13. decembra o 14:00 hod spoluspravodajcovia Annalisa Tardino (ID, Taliansko) a Tomislav Sokol (EPP, Chorvátsko) prediskutujú pozíciu Parlamentu pred rokovaniami s Radou a odpovedia na novinárske otázky. Udalosť môžete sledovať tu.

Ďalší postup

Parlament je teraz pripravený začať rokovania s členskými štátmi o konečnej podobe zákona. Členské štáty prijali svoju pozíciu k rokovaniam 6. decembra.

O mam

Odporúčame pozrieť

nemocnica

Prístup k zdravotným záznamom vo všetkých členských štátoch bude jednoduchší

Komisia predstavila súbor odporúčaní na vytvorenie bezpečného systému, vďaka ktorému budú mať občania prístup ku …

Consent choices