Ilustračné PHOTO: © European Union.

Sankcie EÚ: nové pravidlá na potlačenie ich porušovania

Europoslanci schválili nové pravidlá, ktoré majú harmonizovať uplatňovanie sankcií EÚ vo všetkých členských štátoch. Európsky parlament 543 hlasmi za, 45 proti a 27 sa zdržalo hlasovania prijal smernicu, na ktorej sa dohodol s členskými štátmi, o kriminalizácii porušovania a obchádzania sankcií EÚ. Smernica zavedie spoločnú definíciu a minimálne sankcie za porušenie.

Sankcie EÚ môžu pozostávať zo zmrazenia finančných prostriedkov a aktív (vrátane kryptoaktív), zákazov cestovania, zbrojných embárg a obmedzení pre podnikateľské sektory. Zatiaľ čo sa sankcie prijímajú na úrovni EÚ, ich presadzovanie závisí od členských štátov, medzi ktorými sa definície porušenia sankcií líšia.

Nový zákon stanovuje jednotnú definíciu porušení, vrátane nezmrazovania finančných prostriedkov, nerešpektovania zákazov cestovania alebo zbrojných embárg, prevodu finančných prostriedkov osobám, na ktoré sa vzťahujú sankcie, alebo obchodovania so štátnymi subjektmi krajín, na ktoré sa vzťahujú sankcie. Trestným činom sa stane aj poskytovanie finančných služieb alebo právneho poradenstva v rozpore so sankciami.

Zákon tiež definuje obchádzanie sankcií a zabezpečuje, že ide o trestný čin. Príklady zahŕňajú zatajenie alebo prevod finančných prostriedkov, ktoré by mali byť zmrazené, zakrytie skutočného vlastníctva majetku a nenahlásenie potrebných informácií. Zákon stanovuje, že humanitárna pomoc alebo podpora základných ľudských potrieb by sa nemali považovať za porušenie sankcií.

Prísnejšie tresty za porušenie

Smernica zabezpečuje, že trest za porušenie a obchádzanie sankcií je odrádzajúci, keďže z týchto činov robí trestné činy s trestom odňatia slobody s hornou hranicou päť rokov vo všetkých členských štátoch. Keď spoločnosti porušujú alebo obchádzajú sankcie, sudcovia musia mať možnosť udeliť odrádzajúce pokuty, hoci členské štáty si môžu vybrať, či sudca môže uložiť maximálnu pokutu na základe celosvetového ročného obratu spoločnosti alebo na základe absolútnej maximálnej sumy.

V súčasnosti môžu rôzne tresty viesť k tzv. „forum shoppingu“ – postupu, pri ktorom sa vyhľadávajú členské štáty s najslabším presadzovaním sankcií. Nový zákon by sudcom poskytol širokú škálu prostriedkov na potrestanie porušovateľov. Okrem úmyselných porušení bude kriminalizovaný aj obchod so zbraňami alebo položkami s dvojakým použitím aj v prípadoch závažnej nedbanlivosti.

Vyhlásenie spravodajkyne

Po hlasovaní, spravodajkyňa Sophia in ‚t Veld (Renew, Holandsko) povedala: „Ruská invázia ťaží z podvodníkov, ktorí porušujú zákony v Európe. Treba ich chytiť a zastaviť existujúci forum-shopping. Potrebujeme tieto právne predpisy, pretože rozdielne národné prístupy vytvorili slabé miesta a medzery. Okrem toho nové predpisy umožnia skonfiškovať zmrazený majetok. Parlament zaujal k zákonu ambiciózny, harmonizujúci prístup, a aj keď sme nedokázali odstrániť všetky medzery, ktoré sme chceli, je to zlepšenie súčasnej situácie a ukazuje našu silnú podporu Ukrajine.“

Ďalší postup

Zákon ešte musí formálne schváliť aj Rada. Platnosť nadobudne dvadsať dní po zverejnení v Úradnom vestníku EÚ, po ktorom budú mať členské štáty rok na to, aby ho transponovali do národnej legislatívy.

Tlačová konferencia

Po hlasovaní v utorok o 16:00 hod SEČ zorganizuje spravodajkyňa Sophia In ‚t Veld (Renew, NL) tlačovú konferenciu v Štrasburgu, na ktorej objasní nové ustanovenia a bude odpovedať na otázky.

Súvislosti

EÚ prijala v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky viac ako 40 režimov sankcií voči tretím stranám, naposledy proti Rusku po jeho invázii na Ukrajinu. Komisia však zistila, že nedôsledné presadzovanie sankcií EÚ oslabilo ich účinnosť.

Reakcie slovenských poslancov

Monika Beňová (NI, SK) uviedla: „Snahou je pomôcť v boji proti závažnej, organizovanej kriminalite. Rozšíriť sa majú možnosti konfiškácie majetku, ktoré majú zahŕňať širší súbor trestných činov, ako napríklad obchodovanie so zbraňami, či podvody. Obmedziť by sa mali aj možnosti obchádzania európskych sankcií. Nezdokladované bohatstvo spojené s trestnou činnosťou by zároveň malo byť ľahšie konfiškovať.“

Viac..  Inštitúcie EÚ sa dohodli na nástroji na reformu a rast pre západný Balkán

Vladimír Bilčík (EPP, SK) uviedol: „Keby mám zhrnúť svoj postoj k zlepšeniu presadzovania sankcií do jedného slova, bolo by to: „Konečne!“ Rusko je agresívny teroristický režim, ktorý vedie brutálnu agresiu voči nášmu susedovi a hybridnú vojnu voči štátom EÚ. Je absolútne kľúčové, aby boli sankcie voči Rusku efektívne a funkčné. Vďaka tejto legislatíve sa už Rusko nebude môcť spoliehať na užitočných pomocníkov, ako Orbánov režim v Maďarsku a v poslednej dobe, žiaľ, aj Ficova vláda na Slovensku.“

Martin Hojsík (RE, SK) uviedol: „Sankcie sú fungujúcim nástrojom spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ. Využívame ich vtedy, keď politický dialóg EÚ a tretích krajín nefunguje. No obchádzanie sankcií voči vládam, organizáciám či jednotlivcom znižuje účinnosť ich dosahu. Preto je kľúčové mať jednotnú definíciu ich porušení a odradzujúce tresty z ich obchádzania. Som rád, že popri tom prichádza aj nová legislatíva pre silnejší režim vyhľadávania, zmrazovania a konfiškácie majetku z trestnej činnosti. Dnes sa zločin organizuje naprieč Európou, a preto musia existovať medzištátne prostriedky na rýchle a účinné odhaľovanie a zmrazenie majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti, ako aj zdieľanie rýchleho prístupu k potrebným informáciám, vrátane registrov o nehnuteľnostiach, občianstve a vlastníckych právach.“

Eugen Jurzyca (ECR, SK) uviedol: „Oceňujem, že smernica sa snaží obmedziť nejednotné presadzovanie sankcií EÚ v jednotlivých členských štátoch. Po novom bude porušovanie sankcií predstavovať trestný čin v každom z členských štátov EÚ, dnes je tomu tak len v 12 členských štátoch. Verím, že to pomôže zastaviť vývoz vyspelej európskej vojenskej techniky do Ruska. Podporujem prijatie smernice, keďže si myslím, že obchádzanie sankcií a nedostatočné trestanie takéhoto konania oslabujú účinok sankcií a pomáhajú Rusku viesť vojnu.“

Miriam Lexmann (EPP, SK) uviedla: „V súčasnej dobe plnej geopolitických výziev je potrebné, aby sme ako členské štáty držali za jeden povraz a dôsledne uplatňovali reštriktívne opatrenia. Napríklad zákaz obchodovania s určitým tovarom, sprístupňovanie finančných prostriedkov či zákaz vstupu určitých osôb. Práve preto považujem stanovenie minimálnych noriem trestných činov v tejto oblasti za správny krok, ktorým posilníme našu spoločnú reakciu a uplatňovanie sankcií, čo je momentálne veľmi významné najmä vo vzťahu voči autoritárskym režimom.“

Jozef Mihál (RE, SK) uviedol: „Sankcie EÚ uplatňovali doteraz členské štáty nekonzistentne, čo vytváralo spoločnostiam a jednotlivcom priestor pre ich obchádzanie. Najlepším príkladom je práve uplatňovanie sankcii voči Rusku. Nová smernica zosúladí a sprísni tresty tak, aby boli odrádzajúce. Harmonizáciou dosiahneme efektívnejšie vyšetrovanie, stíhanie a postih vo všetkých členských štátoch, čím sa odstránia existujúce právne medzery, preto tuto smernicu vítam. Vysielame tak Ukrajine silný signál, že ju naďalej podporujeme.“

Peter Pollák (EPP, SK) uviedol: „Sankcie proti Rusku nie sú také účinné, ako sa predpokladalo, a to i z dôvodu ich obchádzania. Pokiaľ sa tomu tak deje úmyselne s vidinou finančného zisku, ide o hyenizmus a tí, ktorí tak konajú, musia byť prísne potrestaní.“

Ivan Štefanec (EPP, SK) uviedol: „Zatiaľ čo Ukrajinci každým ďalším dňom prichádzajú o svoje životy, členské štáty Európskej únie nedokážu právne zabezpečiť neobchádzanie sankcií EÚ. Nekonzistentné uplatňovanie trestov dáva možnosť sankcie obchádzať a to musí skončiť. Taktiež potrebujeme silnejší režim pre vyhľadávanie, zmrazovanie a konfiškáciu majetku z trestnej činnosti.“

O mam

Odporúčame pozrieť

zena

Ženy musia mať plnú kontrolu nad svojimi sexuálnymi a reprodukčnými právami

Europoslanci naliehajú na Radu, aby do Charty základných práv EÚ pridala sexuálnu a reprodukčnú zdravotnú …

Consent choices