europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Europarlament prijal zákony v rámci balíka Fit for 55

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) prijali reformu systému obchodovania s emisiami, mechanizmus uhlíkovej kompenzácie na hraniciach a nový Sociálny klimatický fond. Tie sú súčasťou dohôd s členskými štátmi v rámci legislatívneho balíka Fit for 55, ktorý stanovuje cieľ Európskej únie (EÚ) znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 o minimálne 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990 v súlade s európskym klimatickým predpisom. Parlament o tom informuje v tlačovej správe.

Reforma systému obchodovania s emisiami (ETS) zvyšuje ambície v tejto oblasti, keďže emisie treba znížiť o 62 % do roku 2030 v porovnaní s úrovňami z roku 2005. Tiež postupne medzi rokmi 2026 až 2034 ruší bezodplatné emisné kvóty pre spoločnosti. Zároveň stanovuje vznik samostatného nového ETS II pre palivá pre cestnú dopravu a budovy, v rámci ktorého sa v roku 2027 alebo 2028, pokiaľ budú ceny energií mimoriadne vysoké, nastavia ceny emisií z týchto odvetví.

Po prvý raz pritom EP hlasoval za zahrnutie emisií z námornej dopravy do ETS. Poslanci tiež schválili revíziu ETS pre leteckú dopravu, čo povedie k postupnému zrušeniu bezodplatných emisných kvót pre sektor letectva do roku 2026 a k podpore využívania udržateľných palív v leteckej doprave.

Parlament okrem toho schválil pravidlá týkajúce sa nového mechanizmu EÚ pre kompenzáciu uhlíka na hraniciach (CBAM), ktorý by mal motivovať tretie krajiny ku zvýšeniu svojich ambícií v súvislosti s klímou a tiež by mal zabezpečiť, aby snahy Únie a globálne úsilie v oblasti klímy neohrozil presun výroby z eurobloku do krajín s menej ambicióznymi politikami. CBAM, ktorý bude zavedený v rokoch 2026 až 2034, sa vzťahuje na tovar ako železo, oceľ, betón, hliník, hnojivá, elektrická energia, vodík a za určitých podmienok aj nepriame emisie. Dovozcovia týchto druhov tovaru budú musieť zaplatiť akýkoľvek cenový rozdiel medzi cenou uhlíka zaplatenou v krajine výroby a cenou uhlíkových emisných kvót v systéme ETS EÚ.

Viac..  Robert Hajšel: Do roku 2040 budú musieť domy vykurovať kotlami, ktoré nie sú poháňané fosílnymi palivami

Vytvorenie Sociálneho klimatického fondu EÚ v roku 2026 má zabezpečiť spravodlivú a sociálne inkluzívnu klimatickú transformáciu a ťažiť z neho budú zraniteľné domácnosti, mikropodniky a používatelia dopravy, ktorých najviac zasiahla energetická a dopravná chudoba. Po úplnom zavedení bude fond financovaný z obchodovania s kvótami v rámci ETS II formou aukcie až do výšky 65 miliárd eur, pričom ďalších 25 % bude hradených z vnútroštátnych zdrojov, čo bude odhadom v celkovej výške až 86,7 miliardy eur. Predpisy musí ešte formálne schváliť Rada EÚ. Do platnosti vstúpia 20 dní po uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

elektromobil

Europoslanci podporili viac nabíjacích staníc a ekologickejšie lodné palivá

Europoslanci schválili nové predpisy, ktoré majú zabezpečiť viac alternatívnych čerpacích staníc pre autá a nákladné …

Consent choices