Ilustračné PHOTO Zdroj: screenshot © European Union, European Council

EIB, EK a Gatesovci chcú každoročne ochrániť 370 miliónov detí pred detskou obrnou

Európska komisia, Európska investičná banka a Nadácia Billa a Melindy Gatesovcov oznámili založenie nového finančného partnerstva zameraného na riešenie kritických výziev v oblasti globálneho zdravia, medzi ktoré patrí odstránenie detskej obrny a zabezpečenie dostupnosti zdravotníckych inovácií pre ľudí, ktorí ich potrebujú najviac. Svetová zdravotnícka organizácia a UNICEF v úlohe implementujúcich partnerov financovania boja proti detskej obrne vynaložia zdroje na eradikáciu tejto choroby, na podporu distribúcie ďalších očkovacích látok pre deti a na posilnenie systémov zdravotnej starostlivosti, aby dokázali lepšie reagovať na vznikajúce zdravotné hrozby.

Z očakávaného balíka financií v objeme 1,1 miliardy eur sa majú poskytnúť nové finančné prostriedky na úplnú eradikáciu ľudskej choroby, čo by sa podarilo len druhý raz v dejinách. Tieto prostriedky takisto prispejú k riešeniu výziev v oblasti zdravia a rozvoja, ktorým čelia najzraniteľnejší obyvatelia sveta, ktorí za iných okolností nemajú dostatočný prístup k službám zdravotnej starostlivosti a inováciám.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla: „Sme odhodlaní zniesť detskú obrnu zo sveta. Európska komisia, EIB a Nadácia Billa a Melindy Gatesovcov vytvorili partnerstvo, ktorého cieľom je úspešne zvládnuť poslednú etapu boja proti tomuto ochoreniu. Vďaka podpore vo výške 1 miliardy eur z našej európskej investičnej stratégie Global Gateway investujeme do silnejších systémov zdravotnej starostlivosti na celom svete a do miestnej prípravy, výroby a podávania vakcín a liekov tam, kde je to potrebné najviac. Vďaka globálnej spolupráci sa nám podarilo skoncovať s pandémiou COVID-19. Teraz vďaka nej raz a navždy porazíme detskú obrnu.

Partnerstvo má teraz k dispozícii výrazne vyšší objem prostriedkov pre oblasť globálneho zdravia a ľudského rozvoja z Európskeho fondu pre udržateľný rozvoj plus (EFSD+) spravovaného Európskou komisiou a očakáva sa, že k nim pribudnú zodpovedajúce nové doplnkové finančné prostriedky pre oblasť globálneho zdravia poskytnuté Nadáciou Billa a Melindy Gatesovcov, vďaka ktorým sa maximalizuje účinok každého eura vynaloženého zo strany EÚ a Európskej investičnej banky.

Dnes spoločne píšeme poslednú kapitolu histórie detskej obrny. Európska investičná banka zohráva v jedinečnom partnerstve s predstaviteľmi globálnej filantropie a partnermi z oblasti zdravia významnú úlohu – vynaloží 500 miliónov EUR na investície na podporu globálneho programu eradikácie detskej obrny. Táto iniciatíva bude predstavovať míľnik v kontexte zintenzívnenia imunizačného úsilia a posilňovania zdravotnej starostlivosti a zabezpečí, aby bolo pred detskou obrnou chránené každé dieťa bez ohľadu na jeho životné podmienky,“ uviedol predseda Európskej investičnej banky Werner Hoyer.

V záujme urýchlenia eradikácie divého vírusu detskej obrny, tzv. poliovírusu, má partnerstvo cieľ poskytnúť 500 miliónov eur vo forme platieb, ktoré budú určené pre globálnu iniciatívu zameranú na odstránenie detskej obrny, a to konkrétne pre Svetovú zdravotnícku organizáciu a UNICEF. Vďaka týmto finančným prostriedkom sa pokryjú výdavky na očkovanie proti detskej obrne pre takmer 370 miliónov detí ročne, zorganizujú sa kampane proti detskej obrne a zabezpečia sa životne dôležité zdravotnícke služby pre deti, ako aj očkovacie látky proti osýpkam a ďalším chorobám, proti ktorým sa bežne očkuje, pričom sa posilnia systémy zdravotnej starostlivosti v záujme lepšej prípravy a reakcie na nové zdravotné hrozby, ako sa to darí v prípade programu eradikácie detskej obrny či v boji proti ochoreniu COVID-19, ebole a iným chorobám. V súčasnosti je divý poliovírus naďalej endemický len v dvoch krajinách, a to v Pakistane a Afganistane, pričom 80 % prípadov výskytu variantu poliovírusu sa týka len štyroch lokálnych regiónov.

Vďaka medicínskym inováciám sa svetu podarilo zbaviť jednej ľudskej choroby – kiahní. Dnes sa blížime k víťazstvu v boji nad ďalšou chorobu – divým poliovírusom. Som odhodlaný zabezpečiť, aby nikde na svete tejto hroznej chorobe nečelilo žiadne dieťa. Som zároveň plný optimizmu a verím, že detskú obrnu raz a navždy porazíme a zlepšíme dostupnosť zdravotníckych inovácií pre všetkých, najmä pre ľudí v najchudobnejších krajinách,“ uviedol Bill Gates, spolupredseda nadácie Billa a Melindy Gatesovcov.

Ďalších 500 miliónov eur by malo ísť na rozšírenie inovačnej kapacity systémov zdravotnej starostlivosti v krajinách s nízkymi a strednými príjmami. Patrí sem nové financovanie iniciatív podporovaných Európskou komisiou, napr. úsilie v kontexte európskeho investičného plánu s celosvetovým zameraním s názvom Global Gateway, ktoré je zamerané na zlepšenie dostupnosti zdravotníckych inovácií, ako sú vakcíny a terapeutiká na báze mRNA, pre ľudí v krajinách s nízkymi a strednými príjmami. Globálni lídri a partneri budú o ďalších investíciách do oblasti zdravia na celom svete diskutovať na nadchádzajúcom fóre Global Gateway (25. – 26. októbra).

Vďaka vedeniu a partnerstvu Európskej komisie a Európskej investičnej banky by sa mali vakcíny, lieky a iné život zachraňujúce inovácie dostať k ľuďom, ktorí ich najviac potrebujú, vďaka čomu budú komunity všade na svete zdravšie. Vieme, že tam, kde je zdravá komunita, rastie aj hospodárstvo,“ uviedla Melinda Frenchová Gatesová, spolupredsedníčka Nadácie Billa a Melindy Gatesovcov.

Nevyhnutným predpokladom definitívnej eradikácie detskej obrny je dostať sa k úplne nezaočkovaným alebo nedostatočne zaočkovaným deťom v najodľahlejších a najťažšie dosiahnuteľných oblastiach,“ uviedol generálny riaditeľ WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. „Tieto nové finančné prostriedky nám pomôžu zabezpečiť svet bez detskej obrny, no aj vybudovať udržateľnejšie a odolnejšie systémy zdravotnej starostlivosti, ktoré deťom a komunitám ohrozeným detskou obrnou zároveň poskytnú ochranu pred mnohými ďalšími zdravotnými hrozbami, ktorým čelia.“

Eradikácia detskej obrny je na dosah. Pokrok je však krehký, a preto v našom úsilí nesmieme poľaviť,“ uviedla výkonná riaditeľka fondu UNICEF Catherine Russellová. „Vďaka týmto novým finančným prostriedkom sa v záujme eradikácie detskej obrny zabezpečí očkovanie všetkých detí proti tejto chorobe, pričom sa zároveň posilnia komunitné systémy zdravotnej starostlivosti. Žiadne dieťa by nemalo trpieť chorobou, ktorej sa dá ľahko predísť.

Viac..  Ťažkosti pri uznávaní odbornej kvalifikácie v iných štátoch EÚ pretrvávajú

Partnerstvo v oblasti financovania má konkrétne zahŕňať:

  • nové finančné prostriedky vo výške 500 miliónov eur určené pre globálnu iniciatívu zameranú na odstránenie detskej obrny (ako sa uvádza vyššie),
  • 500 miliónov eur vo forme investícií a grantov na zabezpečenie lepšej dostupnosti inovácií v oblasti zdravia, posilnenie systémov zdravotnej starostlivosti a prípravu na budúce pandémie: Nadácia Billa a Melindy Gatesovcov plánuje poskytnúť prostriedky v objeme 250 miliónov eur vo forme grantov a investícií, ktoré zodpovedajú investíciám vo výške 250 miliónov EUR vynaloženým Európskou investičnou bankou a krytým zárukou Európskeho fondu pre udržateľný rozvoj plus,
  • granty v objeme 80 miliónov eur určené na technickú pomoc: Očakáva sa, že Nadácia Billa a Melindy Gatesovcov poskytne prostriedky zodpovedajúce 40 miliónom eur vo forme grantov od Európskej komisie, ktoré budú určené na účely technickej pomoci a dosiahnutie plného potenciálu programov v oblasti globálneho zdravia.

Dnes oznámené partnerstvo vychádza z existujúcich partnerstiev medzi Nadáciou Billa a Melindy Gatesovcov a Európskou komisiou a členskými štátmi. Medzi ich výsledky patrí podporný balík v objeme 100 miliónov EUR pre nedávno zriadenú Africkú agentúru pre lieky (AMA) a národné africké agentúry pre kontrolu liekov či regionálne iniciatívy, Africká platforma zdravotníckej diagnostiky, ktorá podporuje afrických partnerov s cieľom zlepšovať prístup k laboratórnemu testovaniu a znižovať súvisiace náklady, ako aj koordinácia iniciatív v oblasti zdravia, ako je nástroj globálnej spolupráce COVAX, ktorého cieľom je urýchľovať vývoj a výrobu a zabezpečovať spravodlivú dostupnosť testov na COVID-19, liekov na toto ochorenie a vakcín proti nemu.

***

Nadácia Billa a Melindy Gatesovcov

Nadácia Billa a Melindy Gatesovcov pomáha všetkým ľuďom viesť zdravý a produktívny život v duchu motta, že každý život má rovnakú hodnotu. V rozvojových krajinách sa nadácia zameriava na zlepšovanie zdravia ľudí a dáva im šancu žiť bez hladovania a vymaniť sa z extrémnej chudoby. V Spojených štátoch sa usiluje o to, aby mali všetci ľudia, najmä tí s najnižšími prostriedkami, prístup k príležitostiam, vďaka ktorým dokážu uspieť v škole a živote. Nadáciu so sídlom vo washingtonskom Seattli riadia Bill Gates a Melinda Frenchová Gatesová v úlohe spolupredsedov spolu so správnou radou a vedie ju jej výkonný riaditeľ Mark Suzman.

Kontakt pre médiá: media@gatesfoundation.org

O Európskej komisii

Komisia pomáha pri formovaní celkovej stratégie EÚ, navrhuje nové právne predpisy a politiky EÚ, monitoruje ich vykonávanie a spravuje rozpočet EÚ. Zároveň zohráva významnú úlohu pri podpore medzinárodného rozvoja. V roku 2021 Európska komisia spustila európsku investičnú stratégiu Global Gateway s celosvetovým zameraním. Global Gateway je paleta iniciatív, ktoré EÚ ponúka partnerským krajinám na podporu ich trvalého rastu, zelenej a digitálnej transformácie, ako aj rozvoja komunít a ich prosperity. V celosvetovom kontexte je cieľom stratégie Global Gateway v rokoch 2021 až 2027 zmobilizovať investície vo výške 300 miliárd eur vďaka kombinácii grantov, zvýhodnených úverov a záruk na zníženie rizika pre investície súkromného sektora. Global Gateway prináša v súlade so stratégiou EÚ v oblasti globálneho zdravia investície do širokej škály projektov počnúc fyzickou infraštruktúrou až po programy v oblasti zdravia.

O globálnej iniciatíve zameranej na eradikáciu detskej obrny

Globálna iniciatíva zameraná na eradikáciu detskej obrny je verejno-súkromné partnerstvo, ktoré vedú vlády členských štátov, WHO, organizácia Rotary International, americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb, UNICEF, Nadácia Billa a Melindy Gatesovcov a aliancia pre vakcináciu Gavi.  Vďaka tomuto partnerstvu sa od jeho založenia v roku 1988 podarilo zabrániť výskytu viac ako 20 miliónov prípadov paralýzy, predísť viac ako 1,5 milióna úmrtiam detí a znížiť výskyt divého poliovírusu o 99 % – z vyše 350 000 prípadov vo viac ako 125 krajinách známych výskytom tohto ochorenia na sedem prípadov, ktoré sa v dvoch takýchto krajinách zaznamenali v roku 2023.  Viac informácií nájdete na stránke www.polioeradication.org.

O mam

Odporúčame pozrieť

Európska komisia schválila prvú vakcínu proti ochoreniu chikungunya

Prvá a zatiaľ jediná vakcína proti vírusu spôsobujúcemu ochorenie chikungunya získala od Európskej komisie povolenie …

Consent choices