odpad
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Europoslanci žiadajú prísnejšie pravidlá EÚ na zníženie odpadu z textilu a potravín

Európsky parlament v stredu prijal svoje návrhy na zlepšenie prevencie a zníženie odpadu z potravín a textilu v celej EÚ. Poslanci Európskeho parlamentu prijali svoju pozíciu v prvom čítaní k navrhovanej revízii Rámca pre odpady 514 hlasmi za, 20 hlasov bolo proti a 91 sa zdržalo hlasovania.

Prísnejšie ciele na zníženie potravinového odpadu

Poslanci navrhujú vyššie záväzné ciele zníženia odpadu, ktoré sa majú splniť na vnútroštátnej úrovni do 31. decembra 2030 – aspoň 20 % v spracovaní a výrobe potravín (namiesto 10 % navrhovaných Komisiou) a 40 % na obyvateľa v maloobchode, reštauráciách, stravovacích službách a domácnostiach (namiesto 30 %). Parlament tiež chce, aby Komisia zhodnotila, či by sa mali zaviesť vyššie ciele na rok 2035 (aspoň 30 % a 50 %), a ak áno, žiada ju o predloženie legislatívneho návrhu.

Výrobcovia pokryjú náklady na zber, triedenie a recykláciu odpadového textilu

Poslanci súhlasia s rozšírením schém zodpovednosti výrobcov (EPR), prostredníctvom ktorých by výrobcovia, ktorí predávajú textil v EÚ, museli hradiť náklady na ich zber, triedenie a recykláciu samostatne. Členské štáty by museli zaviesť tieto systémy do praxe 18 mesiacov po nadobudnutí účinnosti smernice (v porovnaní s 30 mesiacmi, ktoré navrhuje Komisia). Nové pravidlá by sa vzťahovali na výrobky, ako sú odevy a doplnky, prikrývky, posteľná bielizeň, záclony, klobúky, obuv, matrace a koberce, vrátane výrobkov, ktoré obsahujú materiály súvisiace s textilom, ako je koža, kompozitná koža, guma alebo plast.

Vyhlásenie spravodajkyne

Spravodajkyňa Anna Zalewska (ECR, PL) uviedla: „Parlament prišiel s cielenými riešeniami na zníženie plytvania potravinami, ako je propagácia „škaredého“ ovocia a zeleniny, sledovanie nekalých trhových praktík, objasnenie označovania dátumov a darovanie nepredaných potravín v spotrebnej lehote. V prípade textilu chceme zahrnúť aj výrobky, ktoré neslúžia len domácnostiam, koberce a matrace, ako aj predaj cez online platformy.“

Viac..  Európska Únia chce zakázať používanie kotlov na zemný plyn

Ďalší postup

Po európskych voľbách, ktoré sa budú konať 6. až 9. júna, sa bude materiálom zaoberať nový Parlament.

Súvislosti

Každý rok sa v EÚ vyprodukuje 60 miliónov ton potravinového odpadu (131 kg na osobu) a 12,6 milióna ton textilného odpadu. Samotné oblečenie a obuv predstavuje 5,2 milióna ton odpadu, čo zodpovedá 12 kg odpadu na osobu ročne. Odhaduje sa, že menej ako 1 % všetkých textílií na svete sa recykluje na nové produkty.

Prijatím tejto správy Parlament reaguje na očakávania občanov, aby EÚ uplatňovala zásady obehového hospodárstva a podporovala opatrenia proti plytvaniu potravinami, bezodkladne zaviedla ambicióznu udržateľnú textilnú stratégiu a zvýšila environmentálne normy, ako je vyjadrené v návrhoch 1 ods. 3, 5 ods. 8, 5 ods. 9 a 5 ods. 11 Správy o konečnom výsledku Konferencie o budúcnosti Európy.

O mam

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Tony potravín a textílií končia ako odpad zbytočne

Európska únia chystá revíziu rámcovej smernice o odpade so zameraním na textilný a potravinársky sektor. …

Consent choices