potraviny, spotrebitel, supermarket
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Europarlament chce zlepšiť ochranu spotrebiteľov pred zavádzajúcimi tvrdeniami

Európsky parlament prijal svoje stanovisko k zavedeniu systému overovania a predbežného schvaľovania environmentálnych marketingových tvrdení s cieľom chrániť občanov pred zavádzajúcimi reklamami.

Smernica o ekologických tvrdeniach ukladá spoločnostiam povinnosť predložiť dôkazy o svojich environmentálnych marketingových tvrdeniach predtým, ako budú propagovať produkty ako „biologicky odbúrateľné“, „menej znečisťujúce“, „šetriace vodou“ alebo s „biologickým obsahom“. Krajiny EÚ budú musieť poveriť overovateľov, ktorí budú vopred schvaľovať používanie takýchto tvrdení, aby ochránili kupujúcich pred nepodloženou a nejednoznačnou reklamou.

Lehoty, pokuty a výnimky pre mikropodniky

Parlament chce, aby tvrdenia a príslušné dôkazy boli posúdené do 30 dní, ale jednoduchšie tvrdenia a produkty by mohli využiť rýchlejšie alebo jednoduchšie overenie. Nové pravidlá by sa nevzťahovali na mikropodniky a malé a stredné podniky by mali v porovnaní s väčšími podnikmi rok navyše, aby dosiahli súlad s pravidlami. Spoločnostiam, ktoré porušia pravidlá, môžu hroziť sankcie, napríklad môžu byť dočasne vylúčené z verejných obstarávaní, môžu prísť o svoje príjmy a môžu im hroziť pokuty vo výške minimálne 4 % ich ročného obratu.

Kompenzácia a odstraňovanie uhlíka

Ekologické tvrdenia založené výlučne na systémoch kompenzácie uhlíka zostanú zakázané. Spoločnosti by však mohli vo svojich reklamách uvádzať systémy kompenzácie a odstraňovania uhlíka, ak už svoje emisie čo najviac znížili a tieto systémy využívajú len na zvyškové emisie. Uhlíkové kredity systémov musia byť certifikované a musia mať vysokú integritu, ako napríklad tie, ktoré sú stanovené v rámci Certifikačného rámca odstraňovania uhlíka.

Parlament tiež rozhodol, že ekologické tvrdenia o výrobkoch obsahujúcich nebezpečné látky by mali byť zatiaľ možné, ale Komisia by mala v blízkej budúcnosti posúdiť, či by mali byť úplne zakázané.

Tlačová konferencia

Obaja spravodajcovia budú mať tlačovú konferenciu v utorok po hlasovaní o 14:30 hod SEČ. Viac informácií nájdete tu.

Vyhlásenie spravodajcov

Spravodajca Výboru pre vnútorný trh Andrus Ansip (Renew, EE) uviedol: „Štúdie ukazujú, že viac ako 50 % environmentálnych tvrdení je vágnych, zavádzajúcich alebo nepodložených. Nemôžeme hovoriť o spokojných spotrebiteľoch, ak je každé druhé ekologické tvrdenie nepravdivé. Nemôžeme hovoriť o rovnakých podmienkach pre našich podnikateľov, ak niektorí obchodníci podvádzajú. Domnievam sa, že dnes prijatá smernica o ekologických tvrdeniach je vyvážená – objasňuje podmienky pre spotrebiteľov a pre obchodníkov je menej zaťažujúca ako overovanie jednotlivých tvrdení.“

Viac..  EK schválila Slovensku 20 miliónov eur na podporu podnikov v súvislosti s vojnou na Ukrajine

Spravodajca Výboru pre životné prostredie Cyrus Engerer (S&D, MT) uviedol: „Je čas skoncovať s greenwashingom. Naša pozícia ukončuje šírenie zavádzajúcich ekologických tvrdení, ktoré už príliš dlho klamú spotrebiteľov. Zabezpečíme, aby podniky mali správne nástroje na prijatie skutočne udržateľných postupov. Európski spotrebitelia chcú robiť udržateľné rozhodnutia; všetci tí, ktorí ponúkajú produkty alebo služby, musia zaručiť, že ich ekologické tvrdenia sú vedecky overené.“

Ďalší postup

Parlament prijal svoju pozíciu v prvom čítaní 467 hlasmi za, 65 bolo proti a 74 sa zdržalo hlasovania. Po európskych voľbách, ktoré sa uskutočnia od 6. do 9. júna 2024, prijme ďalšie kroky týkajúce sa materiálu už nový Parlament.

Súvislosti

Prijatím tejto správy Parlament reaguje na očakávania občanov, aby EÚ zaviedla transparentné označovanie všetkých výrobkov, pokiaľ ide o ich udržateľnosť a environmentálnu stopu, a aby zvýšila informovanosť spoločností aj občanov o tom, ako sa správať udržateľnejším spôsobom, ako je vyjadrené v návrhoch 5 ods. 1 a 11 ods. 8 Správy o konečnom výsledku Konferencie o budúcnosti Európy.

O mam

Odporúčame pozrieť

M. Beňová: Právo na opravu má obmedziť často neodôvodnené zdražovanie výrobkov

Začalo sa posledné plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu pred júnovými voľbami. Na jeho úvod sa  poslanci …

Consent choices