Značký archívu: Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii

Zamestnanosť: Komisia potvrdila efektívnosť Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii

Thyssen

Komisia uverejnila správu o výsledkoch Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v rokoch 2015 a 2016. V správe sa potvrdzuje význam fondu ako zásadného prejavu európskej solidarity v medziach jeho organizácie a dostupnosti rozpočtových prostriedkov. V danom období pomohol takmer 19 500 pracovníkom prispôsobiť sa meniacim sa obchodným modelom a …

Viac ... »

Komisia: Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii je príkladom európskej solidarity v praxi

thyssen

Pred desiatimi rokmi začal svoju činnosť Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF). Fond je príkladom európskej solidarity v praxi, keďže poskytuje finančnú podporu členským štátom, aby pomáhali pracujúcim a firmám prispôsobiť sa zmenám v pravidlách obchodu. Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssen uviedla: „Európsky …

Viac ... »

Takmer 30 000 pracovníkom bola v rokoch 2013 a 2014 poskytnutá podpora z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii

V období rokov 2013 – 2014 pomohol Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (ďalej len „EGF“) celkovo 27 610 pracovníkom, ktorí boli prepustení v dôsledku hospodárskej krízy a vplyvov globalizácie, nájsť nové pracovné príležitosti. Podľa správy, ktorá bola dnes prijatá, poskytol EGF počas uvedeného obdobia pracovníkom v 13 členských štátoch (Rakúsko, Belgicko, Dánsko, …

Viac ... »

Brusel sa chystá odklepnúť ďalších 11 miliónov EUR pre Grékov

V Írsku a Grécku stratilo v minulom roku prácu viac ako 2 000 ľudí. Výbor pre rozpočet EÚ odporučil poskytnúť im pomoc pri hľadaní novej práce v celkovej výške 11,3 milióna eur z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Tento návrh ešte musí schváliť Európsky parlament. Grécky televízny vysielateľ a vydavateľ Attica bol nútený prepustiť až …

Viac ... »

Prepustení zamestnanci fínskej lodenice dostanú z Bruselu 2 milióny EUR, aby si našli novú prácu

Európska únia by mala poskytnúť dotácie vo výške viac ako 2 milióny € na pomoc pri hľadaní nových pracovných miest. Išlo by o podporu pre bývalých zamestnancov fínskej lodenice STX Finland Oy a bitúnku GAD vo Francúzsku. Podporu z Európskeho fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) musí ešte schváliť Parlament aj Rada ministrov. Podiel EÚ …

Viac ... »

Air France prepúšťalo, z Bruselu by mali dostať nezamestnaní milióny EUR na preškolenie

Po tom, čo francúzsky letecký prepravca prepustil 3886 zamestnancov, Komisia navrhla 25,9 miliónov eur na ich preškolenie. Zdrojom peňazí je európsky fond, pomáhajúci dotknutým efektami globalizácie. Jeho cieľom má byť ich integrovanie naspäť na trh práce. O návrhu Komisie aktuálne bude rozhodovať Parlament a Rada. Komisárka pre zamestnanosť, sociálne veci, zručnosti a mobilitu …

Viac ... »

Komentár Ivana Štefanca: Vyhovuje Robertovi Ficovi nezamestnanosť?

Keď v septembri tohto roku ohlásila spoločnosť Panasonic ukončenie výroby vo svojom závode v Krompachoch, bolo jasné, že pre tento región skúšaný vysokou nezamestnanosťou to bude znamenať veľký problém. Prirodzené pravidlo ekonómie hovorí, že investor vloží svoj kapitál do takého projektu, ktorý má potenciál byť rentabilný a odíde, ako náhle jeho náklady prevýšia …

Viac ... »

Na finančnú injekciu pre Írov a Grékov sa zložíme všetci: 8,8 milióna eur!

Brusel chce pomôcť Írom a Grékom pri hľadaní zamestnania. Učiní tak po hromadnom prepúšťaní módneho predajcu Sprider v Grécku, kde o prišlo o prácu až 761 ľudí. Ružová situácia nie je ani v Írsku, ktoré tiež sužuje recesia. Na finančnú injekciu pre obe krajiny sa poskladá Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii. Pôjde pritom o štedrú …

Viac ... »
Consent choices