POLITIKA

Summit EÚ je zameraný na Ukrajinu, obranu, ale aj na Blízky východ a farmárov

Dvojdňový summit EÚ, ktorý sa začal vo štvrtok v Bruseli, má na programe širokú škálu tém, od situácie na Ukrajine, bezpečnosti, migrácie, rozširovania Únie a zahraničnopolitické vzťahy až po ekonomické témy a situáciu európskych poľnohospodárov. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR. Lídri krajín EÚ sa po doobedňajšom Summite jadrovej energie …

Viac ... »

EÚ pomôže 10 regiónom zmierniť účinky populačných zmien, aj v Banskej Bystrici

Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že vybrala ďalších desať regiónov z členských krajín EÚ, ktoré získajú prispôsobenú podporu v rámci mechanizmu na podporu talentov. Cieľom je zmierniť dôsledky demografických zmien a odchodu mladšej populácie. Zo Slovenska túto podporu získa Banskobystrický kraj, informuje spravodajca TASR. Po zverejnení výzvy na vyjadrenie …

Viac ... »

Krajiny EÚ prisľúbili 7,7 miliardy eur na humanitárne účely

letecky most humanitarnej

V Bruseli sa v utorok skončilo tretie Európske humanitárne fórum, ktoré spoluorganizovali Európska komisia a belgické predsedníctvo v Rade EÚ. Členské štáty EÚ, vrátane Slovenska, počas dvojdňového podujatia prisľúbili vyše 7,7 miliardy eur na humanitárne činnosti vo svete v roku 2024, informuje spravodajca TASR. V pondelok sa na humanitárnom fóre …

Viac ... »

Komisia navrhuje začať prístupové rokovania EÚ s Bosnou a Hercegovinou

Európska komisia odporučila začať prístupové rokovania EÚ s Bosnou a Hercegovinou a prerokovala nadchádzajúcu ústnu správu Rade o pokroku, ktorý Ukrajina a Moldavská republika dosiahli pri riešení zostávajúcich krokov uvedených v správe Komisie o rozšírení z 8. novembra. Komisia takisto dokončila návrhy rokovacích rámcov pre Ukrajinu a Moldavsko, ktoré predloží Rade. …

Viac ... »

Marcový súbor prípadov nesplnenia povinnosti: kľúčové rozhodnutia

Prehľad podľa jednotlivých oblastí politiky Európska komisia opäť prijala súbor rozhodnutí o prípadoch nesplnenia povinnosti, ktorými podniká právne kroky proti členským štátom, ktoré si nesplnili povinnosti vyplývajúce z práva EÚ. Cieľom týchto rozhodnutí, ktoré sa týkajú rôznych sektorov a oblastí politiky EÚ, je zaistiť správne uplatňovanie práva EÚ v záujme občanov a podnikov. Kľúčové rozhodnutia …

Viac ... »

EK odporúča opatrenia na boj proti falšovaniu a lepšiu ochranu práv duševného vlastníctva

falsovanie

Komisia prijala odporúčanie na boj proti falšovaniu offline aj online a na posilnenie presadzovania práv duševného vlastníctva. Cieľom odporúčania, známeho aj ako súbor nástrojov EÚ na boj proti falšovaniu, je podporovať spoluprácu medzi držiteľmi práv, poskytovateľmi služieb a orgánmi presadzovania práva a zároveň podporovať najlepšie postupy a využívanie moderných nástrojov a …

Viac ... »

Zavedenie eura v Bulharsku môže byť posunuté

Bulharsko

Snaha bulharskej vlády o prijatie eura je na dobrej ceste, ale jeho zavedenie môže byť posunuté o niekoľko mesiacov. Uviedol to v utorok minister financií Assen Vassilev, podľa ktorého sa vláda bude snažiť splniť kritériá na prijatie spoločnej meny v budúcom roku. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg. …

Viac ... »

Komisia navrhuje cielené preskúmanie spoločnej poľnohospodárskej politiky

polnohospodarstvo

Európska komisia v súlade so svojím záväzkom znížiť administratívnu záťaž pre poľnohospodárov v EÚ navrhla preskúmať určité ustanovenia spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) s cieľom dosiahnuť zjednodušenia a zároveň zachovať silnú, udržateľnú a konkurencieschopnú politiku EÚ v oblasti poľnohospodárstva a potravín. Cieľom týchto návrhov týkajúcich sa kondicionality a strategických plánov SPP je …

Viac ... »

Do eurovolieb ide 308 kandidátov cez 23 strán a jednu koalíciu, žreb určil ich čísla

volby

O mandáty v Európskom parlamente sa môže na Slovensku uchádzať 23 politických strán a jedna koalícia. Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán preskúmala na svojom zasadnutí 18. marca 2024 predložené kandidátne listiny pre voľby do EP a zaregistrovala 24 kandidátnych listín. Podaných bolo v zákonnom termíne spolu 25 kandidátnych …

Viac ... »

I. Štefanec: Minister Takáč má farmárov počúvať, nie na nich podávať trestné oznámenia

Farmárske združenia pokračujú vo svojich protestoch pred ministerstvom pôdohospodárstva aj dnes. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (SMER-SSD) plánuje podať na jedného z organizátorov trestné oznámenie. Protestujúcich farmárov podporil  europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec (KDH), podľa ktorého neboli zďaleka naplnené požiadavky malých farmárov …

Viac ... »

Súhrnná správa o činnosti EÚ v roku 2023

Europska unia

Komisia uverejnila súhrnnú správu o činnosti EÚ za rok 2023. V roku 2023 EÚ naďalej neochvejne podporovala Ukrajinu tým, že poskytovala základnú finančnú, humanitárnu a vojenskú pomoc, naďalej prijímala milióny ľudí utekajúcich pred vojnou a prijala historické rozhodnutie začať prístupové rokovania s Ukrajinou a Moldavskom. V správe sa takisto uvádzajú kľúčové kroky …

Viac ... »

Europarlament podporuje prísnejšie pravidlá EÚ pre bezpečnosť hračiek

hracky

Cieľom návrhu pravidiel je znížiť počet nebezpečných hračiek predávaných na jednotnom trhu EÚ a lepšie chrániť deti pred rizikami súvisiacimi s hračkami. Parlament v stredu schválil svoju pozíciu k prepracovaným pravidlám EÚ o bezpečnosti hračiek 603 hlasmi za, 5 bolo proti a 15 sa zdržalo hlasovania. Text reaguje na množstvo …

Viac ... »

Europarlament chce zlepšiť ochranu spotrebiteľov pred zavádzajúcimi tvrdeniami

potraviny, spotrebitel, supermarket

Európsky parlament prijal svoje stanovisko k zavedeniu systému overovania a predbežného schvaľovania environmentálnych marketingových tvrdení s cieľom chrániť občanov pred zavádzajúcimi reklamami. Smernica o ekologických tvrdeniach ukladá spoločnostiam povinnosť predložiť dôkazy o svojich environmentálnych marketingových tvrdeniach predtým, ako budú propagovať produkty ako „biologicky odbúrateľné“, „menej znečisťujúce“, „šetriace vodou“ alebo s …

Viac ... »

V. Bilčík: O tom, čo robí Ficova vláda, nebudeme mlčať. Ďalšia debata o Slovensku v EP

Slovenský europoslanec Vladimír Bilčík (nezávislý / EPP) úspešne inicioval ďalšiu debatu o stave právneho štátu na Slovensku v Európskom parlamente. Bude sa konať počas aprílového miniplenárneho zasadnutia v Bruseli. „V Európskom parlamente nebudeme ticho. Ficova vláda rozkladá od prvého dňa právny štát a demokratické princípy na Slovensku. Amnestii na korupciu …

Viac ... »

Umelá inteligencia: Europarlament prijal prelomový zákon

umela inteligencia

Parlament v stredu schválil akt o umelej inteligencii, ktorý zaisťuje bezpečnosť a súlad so základnými právami a zároveň podporuje inovácie. Nariadenie, ktorého znenie dohodol Parlament v decembri 2023 s členskými štátmi, bolo schválené 523 hlasmi za, pričom 46 bolo proti a 49 sa zdržalo hlasovania. Cieľom nariadenia je chrániť základné práva, …

Viac ... »

M. Wiezik: Zmrazené fondy pre Maďarsko môžu byť uvoľnené len ak dôjde k náprave

V súvislosti s dnešným rozhodnutím Európskeho parlamentu (EP) žalovať Európsku komisiu za uvoľnenie eurofondov Maďarsku sa k situácii vyjadril europoslanec Michal Wiezik (Progresívne Slovensko/Renew Europe): „To, že Európsky parlament podáva žalobu na Európsku komisiu, je veľmi zjavným dôkazom, že pravidlá na ktorých je postavená Európska únia, sú chránené. Zmrazené fondy …

Viac ... »

Bilčík: Kým slovenská vláda stupňuje útoky na médiá, EÚ posilňuje slobodu a ochranu novinárov

Európsky parlament v stredu v Štrasburgu definitívne schválil nový európsky zákon o slobode médií. Ten prinesie vyššiu ochranu novinárov pred nezákonným sledovaním i väčšiu editorskú nezávislosť. Na jeho príprave sa ako tieňový spravodajca vo výbore pre občianske slobody podieľal aj slovenský europoslanec Vladimír Bilčík (nezávislý/EPP). „S hrôzou sledujem, čo nová …

Viac ... »

Sankcie EÚ: nové pravidlá na potlačenie ich porušovania

Europoslanci schválili nové pravidlá, ktoré majú harmonizovať uplatňovanie sankcií EÚ vo všetkých členských štátoch. Európsky parlament 543 hlasmi za, 45 proti a 27 sa zdržalo hlasovania prijal smernicu, na ktorej sa dohodol s členskými štátmi, o kriminalizácii porušovania a obchádzania sankcií EÚ. Smernica zavedie spoločnú definíciu a minimálne sankcie za …

Viac ... »

Energetická efektívnosť budov: Poslanci schválili dekarbonizáciu sektora budov

budova

Po predchádzajúcej dohode s Radou europoslanci v utorok schválili plány na zníženie spotreby energie a emisií skleníkových plynov z odvetvia budov. Cieľom navrhovanej revízie smernice o energetickej hospodárnosti budov je do roku 2030 výrazne znížiť emisie skleníkových plynov a spotrebu energie v sektore budov v EÚ a do roku 2050 …

Viac ... »

M. Beňová: Potrebujeme vyčleniť dostatok zdrojov na obnovu verejných budov

Sektor budov má kľúčový potenciál pre napĺňanie európskych environmentálnych cieľov. V nadväznosti na dohodu o revízii smernice o energetickej hospodárnosti budov dnes poslanci Európskeho parlamentu hlasujú o konkrétnych plánoch na znižovanie energetickej spotreby a emisií skleníkových plynov. Nové pravidlá znamenajú pre krajiny aj povinnosť obnovovať väčšie množstvo budov s najhoršou hospodárnosťou. …

Viac ... »
Consent choices